Offcanvas Section

Od soboty 30 maja zniesiony zostaje limit ilości wiernych w kościołach

Wkrótce więcej szczegółowych informacji w najnowszym dekrecie Biskupa Opolskiego, o którym będziemy informować na naszych portalach...

Kardynał Dziwisz przekazał wyjątkowe dary

W Krakowie odbyło się dzisiaj spotkanie kardynała Stanisława Dziwisza z prowincjałem Polskiej Prowincji oblatów. Wieloletni sekretarz Ojca...

Odezwa Biskupa Opolskiego w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi

Drodzy Diecezjanie W niełatwym dla nas czasie szerzącej się na świecie pandemii, kiedy dociera do nas wiele niepokojących i smutnych...

Razem przepisywali Biblię

Powoli dobiega końca pierwsza część projektu „Razem przepisujemy Biblię”. Wiemy, że część Uczniów przepisało już swoje wyznaczone...

Wkrótce przyjmą święcenia kapłańskie

W sobotę (30 maja br.) przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego w diecezji opolskiej odbędą się święcenia kapłańskie. Ze względu na...

AKTUALNOŚCI

Od soboty 30 maja zniesiony zostaje limit ilości wiernych w kościołach

maj 27, 2020
Wkrótce więcej szczegółowych informacji w najnowszym dekrecie Biskupa Opolskiego, o którym będziemy informować na naszych portalach społecznościowych.

ZAPOWIEDZI

Święcenia Kapłańskie

maj 22, 2020
W sobotę 30 maja 7 diakonów naszej diecezji przyjmie sakrament święceń w stopniu prezbitera. Ze względu na epidemię i związane z nią obostrzenia…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.