Offcanvas Section

Express liturgiczny #3 - ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko - Symbolika choinki 🎬

Zbliżają się Święta i czas, w którym będziemy ubierać choinkę. O jej symbolice i znaczeniu opowiada ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko -...

Zaproszenia na 27. Opolską Wigilię Samotnych - Bezdomnych - Potrzebujących

27. Opolska Wigilia pod patronatem Biskupa Andrzeja Czai, odbędzie się w niedzielę 22.12.2019 r. o godz. 16.00 w Centrum...

„Ochrona dzieci i młodzieży” dokument studyjny

Po raz pierwszy publikujemy na naszej stronie internetowej, w zakładce „Ochrona dzieci i młodzieży” dokument: „Zasady ochrony dzieci,...

Jaki jest Bóg, który przychodzi? - rozważanie księdza Krzysztofa Grzywocza

U progu Nowego Roku Liturgicznego polecamy wysłuchać rozważanie księdza Krzysztofa Grzywocza o Adwencie.

EXPRESS LITURGICZNY 🎬

Z początkiem Adwentu rozpoczynamy cykl krótkich filmów poświęconych liturgii i zagadnieniom z nią związanych pt. "Express liturgiczny"....

AKTUALNOŚCI

Express liturgiczny #3 - ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko - Symbolika choinki 🎬

grudzień 15, 2019
Zbliżają się Święta i czas, w którym będziemy ubierać choinkę. O jej symbolice i znaczeniu opowiada ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko - emerytowany wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

ZAPOWIEDZI

Spotkanie Biskupa Opolskiego z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych

grudzień 11, 2019
Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramentalnych na tradycyjne nabożeństwo adwentowe ze Słowem Bożym, które odprawi…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.