Offcanvas Section

➤ Kurs ceremoniarza

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza zaprasza starszych ministrantów i lektorów (co najmniej ze szkoły średniej) do udziału w kursie ceremoniarza, który ma pomóc wykształcić i uformować osoby czuwające nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii w parafii.
Kurs odbywać się będzie w czasie czterech spotkań weekendowych. Pierwsze trzy będą miały miejsce w Domu Formacyjnym Dobrego Pasterza w Nysie (oo. Werbiści)  w dniach:
15-17.11.2019; 31.01.-2.02.2020 i 6-8.03.2020. Ostatnie spotkanie odbędzie się w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu w dniach: 17-19.04.2020.

Koszt jednego weekendowego pobytu: 110 zł. Ustanowienie przez Księdza Biskupa w czasie pielgrzymki LSO na Górę św. Anny. Zgłoszenia do 9 listopada 2019 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (tel.77 487 91 56) lub poprzez formularz znajdujący się na stronie: www.lso.opole.pl 

 

➤ Kurs animatorski

Starszych lektorów i ceremoniarzy (co najmniej z kl. II szkoły średniej, najlepiej pełnoletnich) zapraszamy do udziału w kursie animatora, który ma wykształcić i uformować osoby pomagające w prowadzeniu Wspólnoty Ministranckiej, w przygotowaniu i prowadzeniu zbiórek oraz w prowadzeniu małych grup podczas różnych wyjazdów wakacyjnych i rekolekcji.
Kurs odbywać się będzie w czasie czterech spotkań weekendowych. Miejsce i czas zostanie podane po zgłoszeniu się kandydatów. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada 2019.
Wymagana jest liczba co najmniej 15 uczestników, by kurs mógł się odbyć. Konkretny  termin i miejsce zostaną podane zainteresowanym. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górę św. Anny. Obecność we wszystkich spotkaniach wymagana jest bezwzględnie. Zgłoszenia kandydatów należy kierować do 9 listopada 2019 r. do diecezjalnego duszpasterza LSO na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (telefon: 77 487 91 56) lub poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.lso.opole.pl.

    

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się