Offcanvas Section

Informacje o środowych liturgiach stacyjnych - http://www.diecezja.opole.pl/index.php/homepage/aktualnosci/2478-liturgie-stacyjne-w-opolu-wielki-post-2020

KOŚCIOŁY I KAPLICE LITURGII STACYJNYCH W OPOLU

1. Środa Popielcowa 26.02.2020 - Opole, kościół pw. Trójcy Świętej - OO. Franciszkanie – Katedra pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
18.00 – OO. Franciszkanie (procesja do Katedry)
18.30 Katedra – Eucharystia

2. Czwartek 27.02. 2020 - Opole, kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha
17.00 - Adoracja
18.00 - Eucharystia

3. Piątek 28.02.2020 - Opole-Chmielowice, kościół pw. św. Anny
18.00 Droga Krzyżowa
18.30 Eucharystia

4. Sobota 29.02.2020 - Opole – Winów, kościół pw. Ducha Świętego
8. 00 Adoracja
9.00 Eucharystia

5. I Niedziela 1.03.2020 - Opole, kościół pw. bł. Czesława
15.00 Adoracja
16.00 Eucharystia

6. Poniedziałek 2.03.2020 - Opole Osiedle AK, (stary ZWM) kościół pw. Przemienienia Pańskiego – kaplica
Adoracja całodzienna
18.30 Eucharystia

7. Wtorek 3.03.2020 - Opole – Czarnowąsy kościół pw. Bożego Ciała i św. Norberta
17.00 Adoracja
17.30 Eucharystia

8. Środa 4.03.2020 - Opole, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (OO. Jezuici)
15.00 Adoracja
18.00 Eucharystia

9. Czwartek 5.03.2020 - Opole, kościół seminaryjno-akademicki pw. św. Jadwigi Śląskiej
19.00 Adoracja
19.45 Eucharystia

10. Piątek 6.03.2020 - Opole – Gosławice, kościół pw. Wniebowzięcia NMP
18.00 Eucharystia
Do godz. 19.30 Adoracja

11. Sobota 7.03.2020 - Opole, kościół pw. Świętej Trójcy - OO. Franciszkanie
Adoracja całodzienna
9.00 Eucharystia

12. II Niedziela Wielkiego Postu 8.03.2020 - Opole-Malina, kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej
9.30 Adoracja
10.30 Eucharystia

13. Poniedziałek 9.03.2020 - Opole, kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Służebniczki (al. Przyjaźni 45)
17.00 Adoracja
18.00 Eucharystia

14. Wtorek 10.03.2020 - Opole, kaplica w klasztorze Sióstr de Notre Dame
16.00 Adoracja
17.00 Eucharystia

15. Środa 11.03.2020 - Opole, kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła
15.00 Adoracja
18.30 Eucharystia

16. Czwartek 12.03.2020 - Opole, kościół pw. Aleksego
15.00 Eucharystia
Do godz. 17.00 Adoracja

17. Piątek 13.03.2020 - Opole – Sławice, kościół pw. św. Jana Nepomucena
17.30 Droga Krzyżowa
18.15 Eucharystia

18. Sobota 14.03.2020 - Opole – Grotowice, kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski
16.00 Adoracja
17.00 Eucharystia

19. III Niedziela Wielkiego Postu 15.03.2020 - Opole-Szczepanowice, kościół pw. św. Józefa
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Eucharystia

20. Poniedziałek 16.03.2020 - Opole, kaplica Duszpasterstwa Akademickiego Resurrexit
18.30 Adoracja
19.30 Eucharystia

21. Wtorek 17.03.2020 - Opole – Groszowice, kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
15.00 Adoracja
18.00 Eucharystia

22. Środa 18.03.2020 - Opole – Półwieś, kościół pw. św. Michała Archanioła
15.00 Adoracja
18.00 Eucharystia

23. Czwartek 19.03.2020 - Opole – Nowa Wieś Królewska, kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
Adoracja całodzienna
18.00 Eucharystia

24. Piątek 20.03.2020 - Opole, kościół pw. św. Aleksego – Msza za ubogich
19.00 Eucharystia
Po Mszy Adoracja

25. Sobota 21.03.2020 - Kaplica Opole – Zakrzów
17.00 Eucharystia

26. IV Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 - Opole – Kolonia Gosławicka, kościół pw. św. Jacka
17.15 Gorzkie Żale
18.00 Eucharystia

27. Poniedziałek 23.03.2020 - Żelazna, kościół pw. św. Mikołaja
17.30 Adoracja
18.00 Eucharystia

28. Wtorek 24.03.2020 - Opole – Sławice, kaplica w Zgromadzeniu Córek św. Kamila
9.30 Eucharystia

29. Środa 25.03.2020 - Opole, kościół pw. św. Karola Boromeusza
15.00 Adoracja
18.00 Eucharystia

30. Czwartek 26.03.2020 - Opole, Dom Matki i Dziecka (dla mieszkańców domu)
8.00 Eucharystia

31. Piątek 27.03.2020 - Opole – Czarnowąsy, kościół pw. św. Anny
18.00 Droga Krzyżowa
18.45 Eucharystia

32. Sobota 28.03.2020 - Opole, Kaplica Domu Księży Emerytów
(dla mieszkańców domu)

33. V Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020 - Opole – Grudzice, kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej
14.00 Adoracja
15.00 Eucharystia i Gorzkie Żale

34. Poniedziałek 30.03.2020 -Opole – Wrzoski, kościół pw. św. Józefa Robotnika
18.00 Eucharystia
Po Mszy Adoracja

35. Wtorek 31.03. .2020 - Niewodniki, kościół pw. Narodzenia NMP
17.30 Adoracja
18.00 Eucharystia

36. Środa 1.04.2020 - Opole – Metalchem, kościół pw. Chrystusa Króla
15.00 Adoracja
18.00 Eucharystia

37. Czwartek 2.04.2020 - Opole – Winów, Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej
15.00 Eucharystia
Do godz. 18.00 Adoracja

38. Piątek 3.04.2020 - Opole, kaplica Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (al. Witosa 26), (dla pacjentów i personelu)
18.30 Droga Krzyżowa
19.00 Eucharystia

39. Sobota 4.04.2020 - Opole, kaplica w Areszcie Śledczym (dla osadzanych)
11.00 Eucharystia

40. VI Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Palmowa 5.04.2020 - Opole, kaplica pw. św. Jana Pawła II (al. Witosa 40)
9.00 Adoracja
10.00 Eucharystia

41. Wielki Poniedziałek 6.04.2020 - Opole, kaplica w Zakładzie opiekunko Leczniczym (ul. Prószkowska 72)
9.00 Eucharystia
Do godz. 11.00 Adoracja

42. Wielki Wtorek 7.04.2020 - Opole, kościół pw. św. Sebastiana
18.00 Adoracja
18.30 Eucharystia

43. Wielka Środa 8.04.2020 - Opole, kaplica Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi Śląskiej (ul. Wodociągowa 4)
15.00 Adoracja
16.30 Eucharystia

44. Wielki Czwartek 9.04.2020 - Katedra Opolska
9.30 Eucharystia – Msza Krzyżma

*Codziennie podczas wskazanej Mszy świętej będzie głoszone kazanie nt. Eucharystii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się