21 października 2012 r. Biskup Opolski Andrzej Czaja mianował czterech członków Kapituły Bractwa św. Józefa z siedzibą w Jemielnicy. Są nimi mieszkańcy Jemielnicy:

 • Józef Swaczyna jako prepozyt
 • Ryszard Nocoń jako zastępca prepozyta
 • Józef Jałowy jako sekretarz
 • Roman Kus jako skarbnik
Szanując wybór dokonany na spotkaniach rejonowych członków Bractwa św. Józefa, 18 stycznia 2013 r. biskup opolski mianował 8 delegatów rejonowych do Kapituły Bractwa. Są nimi:
 • Józef Gadzicki z Raciborza-Ocic jako delegat rejonu Racibórz
 • Norbert Golla ze Schodni Starej jako delegat rejonu Ozimek – Jełowa 
 • Wiesław Janicki z Pietrowic jako delegat rejonu Głubczyce – Braciszów
 • Marek Kartscher z Opola – Szczepanowic jako delegat rejonu Opole
 • Piotr Obrzud z Obrowca jako delegat rejonu Krapkowice - Obrowiec
 • Henryk Oleś z Sowczyc jako delegat rejonu Strzelce Opolskie - Jemielnica
 • Eugeniusz Sługocki z Kędzierzyna jako delegat rejonu Kędzierzyn-Koźle
 • Kamil Wocka z Wrzosek jako delegat rejonu Wrzoski
Zgodnie ze Statutem Bractwa św. Józefa, do zadań Kapituły należy: 
 • wykonywanie zadań uchwalonych przez Zebranie Ogólne i zatwierdzonych przez Biskupa Opolskiego,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Bractwa,
 • przygotowanie programu pracy na rok następny,
 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania ekonomicznego i programu wydatków na rok następny, przygotowanych przez Skarbnika, zanim zostaną one przedłożone Zebraniu Ogólnemu,
 • ustalanie programu spotkania Zebrania Ogól­nego,
 • podejmowanie, na prośbę członka, decyzji o zwolnieniu go z opłacania składek członkowskich,
 • przyjmowanie nowych członków Bractwa,
 • podejmowanie decyzji o usunięciu członków Bractwa.
Inauguracyjne spotkanie Kapituły Bractwa św. Józefa odbyło się 18 stycznia 2013 r. w siedzibie Bractwa w Jemielnicy. W obradach wzięli udział wszyscy członkowie Kapituły oraz upoważniony, na mocy Statutu, do udziału w obradach Kapituły Rektor Bractwa, ks. Waldemar Musioł. Ustalenia podjęte w czasie obrad zostaną zaprezentowane przez delegatów rejonowych na marcowych spotkaniach członków Bractwa.
Członkowie Kapituły udostępniają swoje numery telefonów członkom Bractwa, oferując w ten sposób pomoc i gotowość odpowiedzi na pytania stawiane tak przez członków Bractwa jak i kandydatów do niego.
 • Józef Swaczyna – 698846156
 • Ryszard Nocoń – 695623042
 • Józef Jałowy – 600531842
 • Roman Kus – 504146883
 • Józef Gadzicki – 515617752
 • Norbert Golla – 608149608
 • Wiesław Janicki – 721798015
 • Marek Kartscher – 604330762
 • Henryk Oleś – 343596394
 • Eugeniusz Sługocki – 661154815
 • Kamil Wocka – 774575592
 • Ks. Waldemar Musioł 882066166
 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.