PROTOKÓŁ OBRAD

DIECEZJALNEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

 

1. Dnia 18 grudnia 2017 o godz. 15.30 w Kurii Diecezjalnej w Opolu odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Komisji Stypendialnej w składzie:

Ks. dr Krzysztof Matysek – przewodniczący

S. Mirosława Potyra - sekretarz komisji

Mgr Dorota Mazur – członek komisji

Mgr Barbara Murza – członek komisji

Dr Piotr Dobrowolski – członek komisji

Czytaj więcej: PROTOKÓŁ OBRAD DIECEZJALNEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 2017

PROTOKÓŁ OBRAD

DIECEZJALNEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

 

1. Dnia 15 grudnia 2016 o godz. 14.00 w gmachu Kurii Diecezjalnej odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Komisji Stypendialnej w składzie:

Ks. dr Krzysztof Matysek – przewodniczący,

s. Mirosława Potyra - sekretarz komisji,

Barbara Murza – członek komisji,

Dr Piotr Dobrowolski – członek komisji,

Czytaj więcej: PROTOKÓŁ OBRAD DIECEZJALNEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 2016

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI STYPENDIALNEJ 2015

 

1. Dnia 17 grudnia 2015 o godz. 14.30 w gmachu kurii diecezjalnej odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Komisji Stypendialnej w składzie:

Ks. Krzysztof Matysek – przewodniczący,

s. Mirosława Potyra - sekretarz komisji

Maria Baron – członek komisji

Piotr Dobrowolski – członek komisji

Barbara Murza – członek komisji

Czytaj więcej: PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI STYPENDIALNEJ 2015

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI STYPENDIALNEJ 2015

 

1. Dnia 10 marca 2015 o godz. 14.00 w gmachu Kurii Diecezjalnej odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Komisji Stypendialnej w składzie:

Ks. Krzysztof Matysek – przewodniczący,

s. Mirosława Potyra - sekretarz komisji

Dorota Mazur – członek komisji,

Barbara Murza – członek komisji.

Czytaj więcej: Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI STYPENDIALNEJ

1. Dnia 16 grudnia 2014 o godz. 14.00 w gmachu kurii diecezjalnej odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Komisji Stypendialnej w składzie:

Ks. Krzysztof Matysek – przewodniczący,
s. Mirosława Potyra - sekretarz komisji
Dorota Mazur – członek komisji,
Barbara Murza – członek komisji.

Czytaj więcej: Protokół obrad Komisji Stypendialnej

Dnia 19 lutego 2014 w gmachu Kurii Diecezjalnej w Opolu odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Komisji Stypendialnej w składzie:
Ks. Krzysztof Matysek – przewodniczący, Maria Baron, Dorota Mazur, Piotr Dobrowolski.

Czytaj więcej: Protokół z posiedzenia diecezjalnej komisji stypendialnej 2014

1. Dnia 16 grudnia 2013 w gmachu kurii diecezjalnej odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Komisji Stypendialnej w składzie:
Ks. Krzysztof Matysek – przewodniczący, s. Mirosława Potyra, Maria Baron, Dorota Mazur, Piotr Dobrowolski

2. Komisja rozpatrzyła wnioski nadesłane przez uczniów zainteresowanych stypendium Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i zakwalifikowała do II etapu następujących uczniów (tabela).

3. Uczniowie zakwalifikowani do II etapu otrzymają z biura fundacji pocztą mailową hasło i login do bazy STYPENDYSTA.PL, wypełniają formularz na stronie fundacji i wysyłają mailem.
4. Dokumenty w formie papierowej uczniowie wysyłają do dnia 13 stycznia 2014 na adres:
Ks. Krzysztof Matysek, Biedrzychowice 117, 48-250 Głogówek
5. Uwaga! Złożenie dokumentów w drugim etapie kwalifikacji nie gwarantuje otrzymania stypendium. Ostateczne przyznanie dokonane zostanie po weryfikacji dokumentów i jest uzależnione od liczby miejsc przyznanych przez Fundację.

Czytaj więcej: Protokół z posiedzenia diecezjalnej komisji stypendialnej

1. Diecezjalna Komisja Stypendialna zakwalifikowała do II etapu starań o stypendium Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia następujących uczniów:

Czytaj więcej: Protokół z posiedzenia diecezjalnej komisji stypendialnej

Dnia 15 lutego 2012 r. o godz. 15.00 w Kurii Diecezjalnej w Opolu odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Komisji Stypendialnej.

Komisja obradowała w składzie:
1. ks. Krzysztof Matysek – przewodniczący, 2. Maria Baron; 3. Dorota Mazur; 4. Barbara Murza; 5. s. Mirosława Potyra; 6. Piotr Dobrowolski
Komisja rozpatrzyła 13 wniosków, które wpłynęły do Wydziału Katechetycz-nego w Opolu do dnia 5 lutego 2012 r. 
Diecezjalna Komisja Stypendialna w oparciu o wskazania regulaminu przy-znawania stypendiów przyznała stypendia następującym kandydatom:

Czytaj więcej: Protokół z posiedzenia diecezjalnej komisji stypendialnej

 

Diecezjalna Komisja Stypendialna dopiero dnia 17 stycznia 2012 otrzymała z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” informację o liczbie nowych stypendiów przyznanych Diecezji Opolskiej. Komisja spośród osób składających wniosek zakwalifikowała do II etapu następujące osoby:

Czytaj więcej: Informacja Diecezjalnej Komisji Stypendialnej o kandydatach zakwa-lifikowanych do II etapu...

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – informacje ogólne

 

Idea fundacji powstała po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Formalnie została powołana do życia w Roku Jubileuszowym 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.
Siedzibą Fundacji jest Warszawa a Fundatorem Konferencja Episkopatu Polski.
Fundacją kierują Rada, której przewodniczy ks. Abp Tadeusz Gocłowski.
Przewodniczącym Zarządu Fundacji jest p. mgr Marek Zdrojewski.

 

Czytaj więcej: Dzieło Nowego TysiącleciaPliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.