Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach, każda osoba pragnąca podpisać umowę o pracę w szkole na stanowisku nauczyciela religii powinna posiadać imienne skierowanie wydane przez biskupa diecezjalnego (misję kanoniczną). 
Wypełnione Podanie o wydanie misji kanonicznej (lub jej przedłużenie) – potwierdzone przez Proboszcza parafii, na terenie której znajduje się placówka oświatowa – należy złożyć w Wydziale Katechetycznym. 
Złożenie Podania jest równoznaczne z deklaracją nauczania zgodnego z nauczaniem Magisterium Kościoła Katolickiego oraz Zasadami pełnienia posługi katechetycznej w Diecezji Opolskiej.
  • Pobierz formularz podania o misję kanoniczną:
  • Pobierz kartę informacyjną katechety (wypełniają osoby, które dopiero rozpoczynają pracę jako katecheta w Diecezji Opolskiej):
 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.