WARSZTATY NA ROK SZKOLNO-KATECHETYCZNY 2016/2017

 

UWAGA! Na niektóre warsztaty jest ograniczona liczba miejsc. Zgłoszenie udziału w warsztatach odbywa się tylko drogą elektroniczną.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
1. klikamy w poniższy link
https://docs.google.com/forms/d/1_FZimh4hR70epJqvsDxtXUgWOkOJ4nG8OaQwpfCFjJs/viewform
2. wypełniamy wymagane pola formularza
3. po wypełnieniu klikamy na dole formularza w ikonkę „PRZEŚLIJ”
4. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co jest jednoznaczne z zapisaniem się na wybrany warsztat.


WARSZTAT DLA KSIĘŻY NEOPREZBITERÓW

Temat: „Jak rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego, by uniknąć problemów w szkole?”
Adresat: Księża neoprezbiterzy.
Treści: praktyczna pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, wskazówki: jak spisać kontrakt, jakie są zadania i obowiązki katechety w szkole, jak należy przygotować rozkład materiału na rok szkolny z wykorzystaniem podstawy programowej i podręcznika.
Prowadzący: ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO; dr Edyta Bem.
Termin realizacji: 13 września 2016 r.
Godzina rozpoczęcia: 16.30.
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a.
Liczba godzin: 4.
 

WARSZTAT 1

Temat: „Anielskie pomysły”.  Ozdoby Bożonarodzeniowe”
Adresat: Katecheci, zainteresowani nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół i świetlic.
Treści: Celem warsztatów będzie zachęcenie dzieci i dorosłych do wspólnego przygotowania Szopki na Boże Narodzenie i drobnych prezentów. Ponadto dzielenie się też  przez uczestników podczas warsztatu własnymi pomysłami plastycznymi (kreatywny katecheta i nauczyciel).
Prowadzący: s. mgr Michaela Błachut ISSM, wieloletnia katechetka w szkole podstawowej w Radlinie (archidiecezja katowicka), ukończyła kurs zajęć plastycznych i rękodzieła w Niemczech.
Zapisy: elektronicznie.
Termin realizacji: 15 października 2016 r.
Godzina rozpoczęcia: 9.00
Miejsce: Opole, Katedralny Dom Katechetyczny, Plac Katedralny 4.
Liczba godzin: 5.
Koszt: 45 zł.
 

WARSZTAT 2

Temat: „Warsztaty kreatywnej ewangelizacji: Hollywood a Ewangelia”
Adresat: Katecheci, zainteresowani nauczyciele.
Treści: Co Hollywood może powiedzieć o Bogu? W jaki sposób nauczyć się oglądać hity kinowe aby znajdować w nich prawdy ewangeliczne? Celem tego warsztatu jest przybliżenie, w jaki sposób filmy kultury masowej mogą stać się narzędziem do głoszenia Ewangelii.
Prowadzący: Karolina i Karol Fromont, małżeństwo z 11-sto letnim doświadczeniem pracy na misjach, w różnych krajach (m.in. na Filipinach, w Korei Południowej, Austrii, Niemczech, Irlandii i Stanach Zjednoczonych). Aktualnie zajmują się pracą ewangelizacyjną w różnych grupach wiekowych oraz prowadzą warsztaty ewangelizacyjne. Karol jest z wykształcenia teologiem, autorem podręcznika do ewangelizacji pt. „Radość głoszenia Dobrej Nowiny czyli kilka słów o kerygmacie". Pasją Karoliny jest śpiew i uwielbienie. Prowadzi warsztaty emisji głosu.
Zapisy: elektronicznie.
Terminy realizacji: 3 grudnia 2016 r.
Godzina rozpoczęcia: 10.00.
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a.
Liczba godzin: 3.
Koszt: 35 zł.
 

WARSZTAT 3

Temat: „Skuteczna komunikacja w szkole a konflikt”
Adresat: Katecheci, zainteresowani nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół.
Treści: Celem warsztatów będzie zaprezentowanie głównych zasad komunikacji interpersonalnej w szkole w perspektywie konfliktów. Podjęte zostaną następujące zagadnienia: cechy dobrej komunikacji; informacja zwrotna, konflikt, przykładowe sytuacje konfliktowe w szkole; strategie rozwiązywania konfliktów. Ponadto w ramach praktycznych ćwiczeń słuchacze będą mieli możliwość wypracowania umiejętności w zakresie diagnozowania sytuacji konfliktowych, zarządzania nimi i konstruktywnym ich rozwiązywaniem.
Prowadzący: ks. dr. hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO, teolog pastoralista, terapeuta w procesie certyfikacji, doradca rodzinny, dyrektora Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Opolu.
Zapisy: elektronicznie.
Termin realizacji: 16 marca 2017 r.
Godzina rozpoczęcia: 16.00.
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a.
Liczba godzin: 4.
Koszt: 35 zł.
 

WARSZTAT 4

Temat: „Lektura tekstów biblijnych Nowego Testamentu w świetle proroctw starotestamentalnych”
Adresat: Katecheci, zainteresowani nauczyciele.
Treści: Celem warsztatów będzie zaprezentowanie tekstów prorockich Starego Testamentu, które zapowiadały przyjście Mesjasza – Sługi Pańskiego, które znajdują się w Księdze Izajasza (42,1-7; 49,1-9; 50.4-11; 52,13–53,12) oraz ich odczytanie w Nowym Testamencie w świetle męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W ramach warsztatów zostaną ukazane najważniejsze wątki interpretacyjne tekstów i ich znaczenie dla zrozumienia przesłania Ewangelii. Ponadto w ramach praktycznych zajęć słuchacze będą mieli możliwość samodzielnego odnajdywania wzajemnych relacji pomiędzy tekstami proroka Izajasza i teksami Nowego Testamentu.
Prowadzący: ks. Andrzej Demitrów, dr nauk biblijnych (Biblicum, Rzym), wykładowca egzegezy ksiąg Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym UO, autor monografii książkowej Quattro oranti nell'elogio dei padri (Sir 44-49). Studio dei testi e delle tradizioni.
Zapisy: elektronicznie.
Termin realizacji: 21 marca 2017 r.
Godzina rozpoczęcia: 16.00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a.
Liczba godzin: 4.
Koszt: 35 zł.
 

WARSZTAT 5

Temat: „Warsztaty kreatywnej ewangelizacji: Bóg w moim życiu”
Adresat: Katecheci, zainteresowani nauczyciele.
Treści: Każda osoba ma osobistą i niepowtarzalną historię spotkania i kroczenia z Bogiem. Mówić o swoim życiu tak, aby stało się ono, dla drugich, świadectwem Boga obecnego w codziennym życiu człowieka.
Celem tego warsztatu jest ukazanie w jaki sposób moje osobiste doświadczenie Boga może posłużyć ewangelizacji i przybliżenie w praktyczny sposób, jak dzielić się swoim życiem z drugim człowiekiem, aby usłyszał Ewangelię.
Prowadzący: Karolina i Karol Fromont, małżeństwo z 11-sto letnim doświadczeniem pracy na misjach, w różnych krajach (m.in. na Filipinach, w Korei Południowej, Austrii, Niemczech, Irlandii i Stanach Zjednoczonych). Aktualnie zajmują się pracą ewangelizacyjną w różnych grupach wiekowych oraz prowadzą warsztaty ewangelizacyjne. Karol jest z wykształcenia teologiem, autorem podręcznika do ewangelizacji pt. „Radość głoszenia Dobrej Nowiny czyli kilka słów o kerygmacie". Pasją Karoliny jest śpiew i uwielbienie. Prowadzi warsztaty emisji głosu.
Zapisy: elektronicznie.
Terminy realizacji: 22 kwietnia 2017 r.
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a.
Liczba godzin: 3.
Koszt: 35 zł.
 

WARSZTAT 6

Temat: „Poszukujących pytania o Boga w „Dekalogu” Kieślowskiego”
Adresat: Katecheci, zainteresowani nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół.
Treści: Celem warsztatów będzie przybliżenie telewizyjnego cyklu „Dekalog” pod kątem pytań o Boga i wiarę stawianych przez reżysera – agnostyka? człowieka poszukującego? Postawa Krzysztofa Kieślowskiego, stojącego poza Kościołem, może pomóc w nawiązaniu dialogu z młodymi ludźmi, dla których autorytet „zawodowych” przedstawicieli Kościoła (duszpasterza, katechety) może okazać się nie dość przekonujący. Analiza wybranych scen pokaże, że pytania o Boga (sens życia, wiarę) nie są narzucane przez religię, lecz wynikają z właściwej człowiekowi duchowości i tęsknoty za prawdą.
Prowadzący: ks. Marek Lis, prof. UO, teolog-filmoznawca, autor i redaktor książek o religijnym i teologicznym wymiarze kina (m.in. 100 filmów biblijnych, 2005; Światowa encyklopedia filmu biblijnego, 2007; Filmowe portrety pontyfikatu. Jan Paweł II w 100 odsłonach, 2007; Figury Chrystusa w „Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskiego, 2013; Kieślowski czyta Dekalog, 2014; Krzysztof Zanussi. Przewodnik teologiczny, 2015).
Zapisy: elektronicznie.
Termin realizacji: 22 marca 2017 r.
Godzina rozpoczęcia: 16.00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a.
Liczba godzin: 4.
Koszt: 35 zł.
 

WARSZTAT 7

Temat: „Możliwości pracy z tablicą multimedialną podczas lekcji religii”
Adresat: nauczyciele religii
Treści: Celem warsztatów będzie opanowanie podstawowych umiejętności związanych z wykorzystaniem w ramach lekcji religii tablicy multimedialnej.
Prowadzący: ks. Radosław Chałupniak, prof., wykładowca katechetyki, pedagogiki, dydaktyki i metodyki, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, redaktor naczelny czasopisma „Katecheta”.
Zapisy: elektronicznie.
Termin realizacji:

  • 20 lutego 2017 r. (12 osób)
  • 27 lutego 2017 r. (12 osób)
  • 20 kwietnia 2017 r. (12 osób)

Godzina rozpoczęcia: 16.00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a.
Liczba godzin: 2.
Koszt: 35 zł.
 

WARSZTAT 8

Temat: „Istota bibliodramy i możliwość zastosowania w katechezie”
Adresat: Katecheci, zainteresowani nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół
Treści: Celem zajęć będzie zaprezentowanie bibliodramy – jej istoty i różnych szkół bibliodramy. Na zajęciach zostaną zademonstrowane różne techniki zastosowania bibliodramy w pracy dydaktycznej.
Prowadzący: ks. dr Krzysztof Grzywocz, teolog duchowości, kierownik duchowy i terapeuta, wykładowca teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, pracownik diecezjalnej poradni rodzinnej w Opolu, penitencjarz, stały współpracownik Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.
Zapisy: elektronicznie.
Termin realizacji: 6 kwietnia 2017 r.
Godzina rozpoczęcia: 16.00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a.
Liczba godzin: 4.
Koszt: 35 zł.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.