1 maja 2012 r. - erygowanie Bractwa św. Józefa w Jemielnicy

Podczas I Diecezjalnego Święta Rodziny, które odbyło się w Jemielnicy 1 maja 2012 r. Biskup Opolski dokonał aktu erygowania Bractwa św. Józefa. W nawiązaniu do chlubnej przeszłości, zainicjował w ten sposób nową formę stanowego duszpasterstwa mężczyzn i młodzieńców na miarę potrzeb rodziny i Kościoła na opolskiej ziemi. Pragnieniem Biskupa Opolskiego jest rozwój wspólnot bractwa w parafiach. Siedzibą centralną i miejscem dorocznych spotkań członków, a także obrad kapituły bractwa ma być Jemielnica. Główną ideą, która przyświeca pasterzowi diecezji opolskiej, jest kształtowanie w szeregach Bractwa dojrzałej tożsamości męża, ojca i katolika zaangażowanego w sprawy parafialne i społeczne, czerpiącego wzór z życia św. Józefa, a inspirację – z nauczania bł. Jana Pawła II.
Podczas uroczystej Mszy św. odczytano dekret erygujący Bractwo, natomiast popołudniu odbyła się sesja popularno-naukowa wokół tematu historycznego rysu Bractwa oraz jego aktualnych perspektyw. Pierwsze zagadnienie podjął o. Błażej Kurowski – gwardian OO. Franciszkanów z Góry św. Anny, dzieląc się podczas wygłoszonego wykładu pasją historyka Śląskiej Ziemi. Aktualne perspektywy Bractwa i słowa zachęty do wstępowania w jego szeregi skierował do zgromadzonych mężczyzn biskup opolski Andrzej Czaja. Zainteresowani przynależnością do Bractwa otrzymali deklaracje członkowskie i zostali poinformowani o możliwości złożenia ich podczas Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców na Górze św. Anny lub w kancelarii parafialnej u miejscowego proboszcza. 
 

24 czerwca 2012 r. – Pielgrzymka Mężczyzn na Górę Świętej Anny 

Wieloletnim zwyczajem, w ostatnią niedzielę czerwca, na Górę św. Anny, na swoją doroczną pielgrzymkę przybyli licznie młodzieńcy i mężczyźni. Mszy św. w wypełnionej grocie lurdzkiej przewodniczył biskup gliwicki Jan Kopiec. Razem z nim celebrowali ją księża wyświęceni w tym roku w diecezji gliwickiej i opolskiej. W kazaniu wygłoszonym przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaję zgromadzeni usłyszeli m.in.: Kiedy zostawiamy modlitwę, życie duchowe, zasady życia chrześcijańskiego słabo budujemy Kościół. A kto jak nie mężczyzna ma sprawić, by Kościół stawał się domem. Po to, by mężczyznom ułatwić zadomowienie się w nim reaktywujemy Bractwo św. Józefa.
Po zakończeniu mszy św. mężczyźni mieli okazję złożyć deklaracje kandydata do Bractwa. Złożyło je około stu chętnych, a stu kolejnych wzięło puste deklaracje z zamiarem ich wypełnienia. Za pośrednictwem Księży Proboszczów stale napływają też do Kurii Diecezjalnej deklaracje złożone w kancelariach parafialnych. 
Ksiądz biskup na Górze św. Anny wyznaczył kandydatom do Bractwa także pierwsze zadania modlitewne i apostolskie. Zaprosił do modlitewnego uczczenia św. Józefa w każdą środę poprzez odmówienie Litanii do św. Józefa lub 4. Tajemnicy radosnej Różańca św. oraz do zaangażowania się w promowanie idei Bractwa i pozyskanie do niego nowych członków.
 

Wrzesień/październik 2012 r.

We wrześniu liczba zgłoszonych kandydatów do Bractwa przekroczyła 250. Stało się to okazją do zorganizowania pięciu rejonowych spotkań modlitewno-roboczych, podczas których kandydaci mogli po raz pierwszy spotkać się ze sobą, wspólnie się pomodlić oraz odnieść się do poszczególnych zagadnień, które będą treścią Statutu Bractwa św. Józefa w Jemielnicy.
Spotkania odbyły się w Winowie (21 września i 5 października), w Jemielnicy (28 września), na Górze św. Anny (29 września) oraz w Raciborzu-Miedoni (29 września). W programie każdego spotkania była Eucharystia z homilią, której kanwą był katalog Józefowych cnót, a także spotkanie przy kawie i ciastku, dyskusja nad Statutem Bractwa oraz czas na wyrażenie przez uczestników swoich oczekiwań i nadziei związanych z Bractwem. Spotkania prowadził ks. Waldemar Musioł, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, wyznaczony przez biskupa opolskiego do koordynowania dzieła Bractwa św. Józefa u jego początku. Dwukrotnie swoją obecnością zaszczycił kandydatów o . Roman Westfal, józefita z Rusocina, jeden z dwóch przedstawicieli tego zgromadzenia w diecezji opolskiej. 
W spotkaniu wzięła udział zdecydowana większość zgłoszonych kandydatów. Wielu z nich wyrażało też chętnie swoje uwagi dotyczące przyszłego statutu oraz nie szczędziło prowadzącemu pytań odnośnie perspektyw wspólnoty Bractwa św. Józefa w diecezji opolskiej.
 
 

21 października 2012 r. – inauguracyjne spotkanie członków Bractwa św. Józefa w Jemielnicy

W niedzielę 21 października o godz. 14.00, w siedzibie erygowanego 1 maja przez Biskupa Opolskiego Bractwa św. Józefa w Jemielnicy, odbyło się inauguracyjne wspólne spotkanie jego członków. Uroczystej Eucharystii przewodniczył biskup opolski Andrzej Czaja. W homilii apelował do nowych członków wspólnoty, by pogłębiali swoje życie religijne, ducha służby i ofiary. Mówił m.in. Być mężczyzną to służyć aż po oddanie swojego życia. (…) liczę, że w oparciu o was chłopy zaczną więcej przychodzić do kościoła! Nie tylko na Mszę św. w niedzielę, ale i w tygodniu, na nabożeństwa, na nieszpory.
Po Mszy św. odczytane zostały zasadnicze fragmenty nowego Statutu Bractwa św. Józefa w Jemielnicy, który następnie został podpisany przez Biskupa Opolskiego, sprawującego kościelną jurysdykcję nad Bractwem. Wręczając osobiście legitymacje ok. 270 obecnym na spotkaniu kandydatom spośród 337 mężczyzn, którzy zadeklarowali swoje członkostwo w Bractwie oraz odmawiając wraz z nimi Akt poświęcenia św. Józefowi, Ksiądz Biskup przyjął ich oficjalnie do grona członków Bractwa św. Józefa. Nieobecni na spotkaniu kandydaci otrzymają legitymacje w swoich parafiach i złożą Akt poświęcenia wobec własnego proboszcza. 
Kolejnym punktem spotkania była konferencja ascetyczna na temat postaw mężczyzn we współczesnym świecie, którą wygłosił ks. Roman Westfal ze zgromadzenia św. Józefa, przełożony domu św. Józefa w Rusocinie k. Nysy.
Na pierwszym Zebraniu Ogólnym Bractwa św. Józefa, które - dzięki gościnności parafii i społeczności Jemielnicy - odbyło się na sali gimnastycznej miejscowej szkoły, biskup opolski mianował pierwszą Kapitułę Bractwa. Prepozytem czyli kierującym pracami kapituły został Józef Swaczyna, jego zastępcą Ryszard Nocoń, sekretarzem - Józef Jałowy, a skarbnikiem - Roman Kus. Skład kapituły będzie uzupełniony o delegatów, którzy zostaną wybrani na spotkaniach rejonowych. 
Dokumentacja fotograficzna spotkania na stronie  www.opole.gosc.pl
 

Rejonowe spotkania formacyjne – listopad 2012 – styczeń 2013

Po przyjęciu do Bractwa św. Józefa pierwszych 334 członków, które dokonało się 21 października w Jemielnicy, zorganizowano pierwsze rejonowe spotkania formacyjne dla jego członków. Były one możliwe dzięki zaangażowaniu duszpasterzy 8 parafii naszej diecezji, którzy udostępnili swoje kościoły i sale parafialne jako miejsca rejonowych spotkań Bractwa. Są nimi: : ks. Krzysztof Gbur z Braciszowa, ks. Helmut Piechota z Jełowej, ks. Henryk Pichen z Jemielnicy, ks. Krzysztof Korgel z Obrowca, ks. Zygmunt Lubieniecki ze Szczepanowic, ks. Krystian Hampel z Ocic, ks. Jarosław Krężel ze Starego Koźla i ks. Hubert Łysy z Wrzosek. W spotkaniach wzięło udział niemal 270 członków Bractwa. Odbyły się one w następujących terminach: 
 • 23 listopada o godz. 18.00 w Braciszowie,
 • 23 listopada o godz. 18.00 w Obrowcu,
 • 28 listopada o godz. 18.00 w Raciborzu-Ocicach,
 • 7 grudnia o godz. 18.00 w Jełowej,
 • 7 grudnia o godz. 18.30 we Wrzoskach,
 • 7 grudnia o godz. 18.00 w Starym Koźlu,
 • 7 grudnia o godz. 17.00 w Jemielnicy,
 • 4 stycznia o godz. 18.00 w Opolu-Szczepanowicach.
Program spotkania obejmował: Eucharystię, konferencję formacyjną nt. „Św. Józef – patron Kościoła” oraz nabożeństwo do św. Józefa. W części organizacyjnej członkowie bractwa wybrali kandydata na delegata rejonowego, który po zatwierdzeniu przez Biskupa Opolskiego zostanie włączony do Kapituły Bractwa św. Józefa. Rektor Bractwa lub w jego zastępstwie miejscowy duszpasterz przypomniał zgromadzonym podstawowe obowiązki i prawa członków Bractwa i odpowiadał na pytania dotyczące Statutu. Na marzec 2013 r. zaplanowano w poszczególnych rejonach kolejne spotkania modlitewno-formacyjne. 
 

Posiedzenie Kapitału Bractwa św. Józefa – 18 stycznia 2013 r. w Jemielnicy

Dnia 21 października 2012 r. biskup opolski Andrzej Czaja mianował czterech członków Kapituły Bractwa św. Józefa z siedzibą w Jemielnicy. Są nimi mieszkańcy Jemielnicy: Józef Swaczyna jako prepozyt, Ryszard Nocoń jako zastępca prepozyta, Józef Jałowy jako sekretarz i Roman Kus jako skarbnik. Szanując wybór dokonany na spotkaniach rejonowych członków Bractwa św. Józefa, 18 stycznia 2013 r. Biskup Opolski mianował 8 delegatów rejonowych do Kapituły Bractwa:
Józef Gadzicki z Raciborza-Ocic - delegat rejonu Racibórz
Norbert Golla ze Schodni Starej - delegat rejonu Ozimek (Jełowa)
Wiesław Janicki z Pietrowic - delegat rejonu Głubczyce (Braciszów)
Marek Kartscher z Opola – Szczepanowic - delegat rejonu Opole
Piotr Obrzud z Obrowca - delegat rejonu Krapkowice (Obrowiec)
Henryk Oleś z Sowczyc - delegat rejonu Strzelce Opolskie (Jemielnica)
Eugeniusz Sługocki z Kędzierzyna - delegat rejonu Kędzierzyn-Koźle
Kamil Wocka z Wrzosek - delegat rejonu Wrzoski.
Inauguracyjne spotkanie Kapituły Bractwa św. Józefa odbyło się 18 stycznia 2013 r. w siedzibie Bractwa w Jemielnicy. W obradach wzięli udział wszyscy członkowie Kapituły oraz upoważniony, na mocy Statutu, do udziału w obradach Kapituły rektor Bractwa, ks. Waldemar Musioł. Tematem dyskusji były perspektywy duchowego i organizacyjnego rozwoju Bractwa. Ustalenia podjęte w czasie obrad nie mają charakteru publicznego. Zostaną one zaprezentowane przez delegatów rejonowych na marcowych spotkaniach członków Bractwa.
Rejonowe spotkania formacyjne – marzec 2013
19 marca przypada Uroczystość św. Józefa, dzień szczególnej czci oddawanej Oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny przez cały Kościół. Był on także okazją do wzywania wstawiennictwa swego Patrona przez członków Bractwa, które działa w diecezji opolskiej od maja 2012 roku. Mając to na uwadze, duszpasterze wspólnot rejonowych przy współpracy Rektora Bractwa zorganizowali kolejny cykl spotkań modlitewno-formacyjnych, które odbyły się w marcu 2013 r. w następujących terminach:
 • 1 marca o godz. 18.00 w Braciszowie
 • 13 marca o godz. 18.00 w Raciborzu-Ocicach
 • 15 marca o godz. 18.00 w Opolu-Szczepanowicach
 • 19 marca o godz. 18.00 w Jełowej
 • 19 marca o godz. 18.30 we Wrzoskach
 • 21 marca o godz. 18.00 w Starym Koźlu
 • 22 marca o godz. 18.00 w Obrowcu
 • 23 marca o godz. 17.00 w Jemielnicy.
Uczestnicy spotkań wzięli udział we Mszy św. i nabożeństwie do św. Józefa, wysłuchali konferencji formacyjnej „Mężczyzna – oblubieniec niewiasty na wzór św. Józefa”, którą na większości spotkań wygłosił ks. Waldemar Musioł, rektor Bractwa św. Józefa. Po części modlitewno-formacyjnej odbyły się spotkania organizacyjne, podczas których delegaci rejonowi przedstawili zebranym postanowienia Kapituły z posiedzenia w dniu 18 stycznia oraz plany działalności Bractwa na nadchodzący czas.  W spotkaniach wzięło udział łącznie ok. 260 członków Bractwa. Kolejne zaplanowano na czerwiec br.
 

Posiedzenie Kapituły Bractwa i spotkanie z Donaldem Turbittem

Dnia 8 kwietnia 2013 r.  Kapituła Bractwa spotkała się z Donaldem Turbittem, który przybył do Opola, by w tym dniu - podczas Akademii Damsko-Męskiej - wygłosić prelekcję pt. „Wiara, która przenosi góry”. Donald jest byłym strażakiem, ojcem i dziadkiem, od wielu lat zaangażowanym w międzynarodowy ruch Mężczyzn św. Józefa. Dostojny gość dzielił się z członkami Kapituły doświadczeniem wiary i działalności wspólnot zrzeszających mężczyzn wokół osoby św. Józefa oraz odpowiadał na postawione mu pytania. Członkowie Kapituły ocenili spotkanie jako niezwykle cenne i inspirujące do dalszej działalności Bractwa św. Józefa w naszej diecezji.
Po spotkaniu odbyło się posiedzenie Kapituły, które w całości dotyczyło kwestii organizacyjnych zbliżającego się II Diecezjalnego Święta Rodziny i związanym z nim walnym zgromadzeniem członków Bractwa św. Józefa.  
 

Walne zgromadzenie Bractwa św. Józefa podczas II Diecezjalnego Święta Rodziny - zapowiedź

Podczas II Diecezjalnego Święta Rodziny, które odbędzie się w Jemielnicy 1 maja 2013 r., będzie miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków Bractwa św. Józefa, przypadające w 1. rocznicę jego erygowania. Podczas Mszy św. o godz. 11.00 do grona członków Bractwa dołączy kilkudziesięciu mężczyzn i młodzieńców z kilkunastu parafii naszej diecezji, którzy złożą Akt ofiarowania św. Józefowi i przyjmą z rąk Biskupa Opolskiego legitymacje członkowskie. Członkowie Bractwa wezmą udział w nabożeństwie popołudniowym, a po nim w spotkaniu z księdzem biskupem Andrzejem Czają w jemielnickim kościele. Tam też nastąpi podsumowanie dotychczasowej działalności Bractwa oraz nakreślenie perspektyw dalszego rozwoju.
 

Rekolekcje dla członków Bractwa św. Józefa: 21–23 czerwca 2013 r.

W dniach 21-23 czerwca 2013 r. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie odbędą się rekolekcje dla chętnych członków Bractwa św. Józefa. Zgłoszenia będą przyjmowane podczas II Diecezjalnego Święta Rodziny i Walnego Zgromadzenia Członków Bractwa 1 maja 2013 r. w Jemielnicy. Można je także kierować do rektora Bractwa, ks. Waldemara Musioła, tel. 882066166 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Rekolekcje rozpoczną się w piątkowy wieczór, zakończą niedzielnym obiadem. Koszt pobytu i wyżywienia w Domu Formacyjnym wyniesie 150 zł. 
 

Spotkania formacyjne bractwa - jesień 2013 r.


Jesienne rejonowe spotkania formacyjne odbędą się w następujących terminach:
•    11 października o godz. 18.00 w Opolu-Szczepanowicach (rejon Opole);
•    12 października o godz. 17.00 w Jemielnicy (rejon Jemielnica –Strzelce Opolskie);
•    16 października o godz. 18.00 w Braciszowie (rejon Głubczyce);
•    18 października o godz. 18.00 we Wrzoskach;
•    23 października o godz. 18.00 w Raciborzu-Płoniach (rejon Racibórz);
•    24 października o godz. 17.30 w Starym Koźlu (rejon Kędzierzyn);
•    26 października o godz. 18.00 w Głogówku (rejon Głogówek);
•    6 listopada o godz.18.00 w Jełowej (rejon Jełowa)
•    8 listopada o godz. 18.00 w Januszkowicach (rejon Krapkowice-Gogolin).
W programie spotkania przewiduje się: Mszę św., konferencję formacyjną, nabożeństwo do św. Józefa oraz spotkanie przy herbacie i ciastku. Nowych członków Bractwa oraz zainteresowanych naszą Wspólnotą prosimy o wybór najbardziej dogodnego czasowo i lokalizacyjnie miejsca i przybycie na jedno ze spotkań. Każde spotkanie modlitewno-formacyjne trwa ok. 2,5 h.
 
Zimowe rejonowe spotkania formacyjne Bractwa św. Józefa
 
Rektor Bractwa św. Józefa i duszpasterze parafii poszczególnych rejonów zapraszają na zimowe spotkania formacyjne w następujących terminach:
 
• 20 grudnia 2013 r. o godz. 18.00 w Starym Koźlu (rejon Kędzierzyn);
• 15 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w Braciszowie (rejon Głubczyce);
• 22 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w Jełowej (rejon Jełowa);
• 24 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w Krapkowicach-Otmęcie w parafii pw. Ducha Św. (rejon Krapkowice-Gogolin).
• 25 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w Głogówku (rejon Głogówek)
• 31 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w Opolu-Szczepanowicach (rejon Opole)
• 1 lutego 2014 r. o godz. 18.00 w parafii pw. NSPJ Raciborzu (rejon Racibórz);
• 7 lutego 2014 r. o godz. 18.00 we Wrzoskach (rejon Wrzoski)
• 8 lutego 2014 r. o godz. 18.00 w Jemielnicy (rejon Jemielnica –Strzelce Opolskie);
    
Nowych członków Bractwa oraz zainteresowanych naszą Wspólnotą prosimy o wybór najbardziej dogodnego czasowo i lokalizacyjnie miejsca i przybycie na jedno ze spotkań.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.