Odpusty na Rok Wiary

1. Wskazania Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 września 2012 r.

Na Rok Wiary, który rozpoczął się 11 października 2012 r. i potrwa do przyszłorocznej uroczystości Chrystusa Króla 24 listopada 2013 r., papież udzielił odpustu zupełnego. Wierni będą mogli go uzyskać, także dla zmarłych, pod zwykłymi warunkami: prawdziwej skruchy, spowiedzi sakramentalnej, Komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Informuje o tym odnośny dekret Penitencjarii Apostolskiej, wydany 14 września.
W ciągu całego Roku Wiary wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny, ilekroć wezmą udział w przynajmniej trzech momentach misji świętych albo w trzech wykładach o dokumentach Soboru Watykańskiego II czy Katechizmie Kościoła Katolickiego. 
Inną okazją do otrzymania takiego odpustu będzie udanie się w pielgrzymce do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich albo do katedry czy miejsca sakralnego specjalnie wyznaczonego przez tamtejszego biskupa na Rok Wiary. Należy tam wziąć udział w nabożeństwie czy przynajmniej zatrzymać się przez odpowiedni czas na medytację, zakończoną Ojcze nasz, wyznaniem wiary i modlitwą do Maryi oraz do świętych apostołów czy patronów danego miejsca. 
Ponadto w dniach specjalnie wyznaczonych przez ordynariusza miejscowego na Rok Wiary można otrzymać odpust w jakimkolwiek miejscu sakralnym, uczestnicząc w Eucharystii czy modlitwie brewiarzowej, do czego należy dodać wyznanie wiary. 
Wreszcie okazją do uzyskania odpustu zupełnego w Roku Wiary może też być nawiedzenie miejsca własnego chrztu i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. 

2. Wskazania Biskupa Opolskiego z dnia 11 października 2012 r.

Odpust w Roku Wiary może uzyskać wierny, które weźmie udział w pielgrzymce do wyznaczonych w diecezji kościołów i nabożeństwie lub zatrzymaniu się przez odpowiedni czas na medytację, zakończoną Ojcze nasz, wyznaniem wiary i modlitwą do Maryi oraz do świętych apostołów i patronów tego kościoła.
Odpust w Roku Wiary w naszej diecezji można uzyskać w kościele katedralnym pw. Podwyższenia Krzyża świętego w Opolu oraz w następujących kościołach:
kościół seminaryjno-akademicki pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu; 
bazylika pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie; 
bazylika pw. św. Anny na Górze Świętej Anny;
kaplica w sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim;
kościół pw. Matki Bożej w Raciborzu;
kościół pw. Bożego Ciała w Oleśnie;
kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku;
kościół pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu;
kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach;
kościół pw. Bożego Ciała w Strzelcach Opolskich;
kościół pw. św. Franciszka w Głogówku;
kościół pw. św. Józefa w Prudniku-Lesie.
 
Ponadto odpust na Rok Wiary można otrzymać w jakimkolwiek miejscu sakralnym, uczestnicząc w Eucharystii czy modlitwie brewiarzowej, do czego należy dodać wyznanie wiary w następujących dniach:
14 listopada (wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert);
16 listopada (rocznica poświęcenia katedry opolskiej);
11 lutego (światowy Dzień Chorego);
1 maja (wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika);
21 czerwca (święto NMP Opolskiej);
28 czerwca (rocznica ustanowienia diecezji opolskiej);
20 lipca (wspomnienie bł. Czesława);
26 lipca (uroczystość św. Anny);
17 sierpnia (uroczystość św. Jacka);
26 sierpnia (uroczystość NMP Częstochowskiej);
1 września (wspomnienie bł. Bronisławy);
16 października (uroczystość św. Jadwigi Śląskiej). 
 
 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.