Biskup Opolski Andrzej Czaja wpisując się w obchody 800-lecia Miasta Opola serdecznie zaprasza wszystkich twórców muzyki liturgicznej do wzięcia udziału w konkursie kompozytorskim na śpiew ku czci Matki Bożej Opolskiej. Przedmiotem konkursu jest nowopowstały tekst i melodia pieśni wraz z harmonizacją. Najlepsze śpiewy zostaną nagrodzone i wprowadzone do repertuaru liturgicznego. Pierwsze wykonanie pieśni będzie miało miejsce podczas uroczystej mszy świętej 21 czerwca 2017 r. Organizatorami Konkursu kompozytorskiego są Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej oraz Muzykologia Uniwersytetu Opolskiego.
Prace należy nadsyłać do 31 marca 2017 r. na adres: Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej, ul. Grunwaldzka 7, 45-054 Opole; z dopiskiem: Konkurs kompozytorski.

Organizatorzy
•    Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu
•    Muzykologia Uniwersytetu Opolskiego

Patronat medialny
•    Opolski Gość Niedzielny
•    Radio DOXA Opole

Terminarz Konkursu
•    31 marca 2017 – termin nadsyłania śpiewów konkursowych (decyduje data stempla pocztowego).
Należy wysłać oznaczone dowolnie wybranym godłem śpiew i zamkniętą kopertę (oznaczoną tylko i wyłącznie tym samym godłem); w kopercie winny znajdować się dane autora tekstu i melodii (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres kontaktowy, numer telefonu, e-mail); śpiew powinien być przedłożony w dwóch wersjach: melodia (tzw. prymka) z tekstem oraz melodia w harmonii czterogłosowej (faktura organowa) – melodia znajduje się w sopranie;

Prace należy wysłać na adres:
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej
ul. Grunwaldzka 7
45-054 Opole
Z dopiskiem: Konkurs kompozytorski

•  15 kwietnia 2017 – zapoznanie się z pracami konkursowymi – Jury konkursu zostanie powołane przez Biskupa Opolskiego;
• 30 kwietnia 2017 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie www.dimk.diecezja.opole.pl;
•  24 czerwca 2017 – Msza św. w Katedrze Opolskiej z wykonaniem nagrodzonych i wyróżnionych utworów (przed Eucharystią zapoznanie zgromadzenia liturgicznego z tymi śpiewami)

Warunki uczestnictwa
•    przedmiotem konkursu jest śpiew liturgiczny ku czci Matki Bożej Opolskiej;
•    śpiew przeznaczony jest do wykonywania przez zgromadzenie liturgiczne z towarzyszeniem organów;
•    śpiew może być zwrotkowy z refrenem (nie więcej niż 4 zwrotki) lub w formie aklamacji;
•    twórca lub para twórców (autor melodii i autor tekstu) zgłaszający się do konkursu mogą nadesłać tylko jeden z utwór;
•    ocenie podlegają tylko śpiewy z nowo powstałym tekstem i melodią;
•    prace nie spełniające wskazanych w niniejszym dokumencie warunków nie będą oceniane;
•    nadesłane materiały nie będą zwracane autorom;
•    twórcy nagrodzonych śpiewów wyrażają pisemną zgodę na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystywanie prac dla szeroko pojętych celów liturgicznych;
•    przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wymogów opisanych w niniejszym dokumencie.

Nagrody
•    Wprowadzenie śpiewu do liturgicznego repertuaru diecezji opolskiej, głównie katedry opolskiej, związanego z kultem Matki Bożej Opolskiej;
•    Biskup Opolski funduje 3 nagrody finansowe (do podziału pomiędzy autorów tekstu i muzyki)
1. miejsce – 1500 zł
2. miejsce – 1000 zł
3. miejsce – 500 zł
•    Jury ma prawo do innego podziału nagród;
•    od nagrody zostaje potrącony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami;
•    werdykt jury jest ostateczny.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.