Koordynator ds. Ochrony dzieci i młodzieży ks. dr Adam Żak SJ na zaproszenie ks. bpa Andrzeja Czai przeprowadził szkolenie dla kapłanów diecezji opolskiej. Szkolenie odbyło się w środę 13 czerwca br. Temat, który podjął prelegent dotyczył wykorzystania osób małoletnich przez niektórych duchownych. W pierwszej części spotkania ks. Adam skupił się na tym jak Kościół od swoich początków, od pierwszego wieku, reagował na pojawiające się wykorzystanie seksualne osób małoletnich i jak mocno takie wykroczenia były przez wspólnotę wierzących piętnowane. Prelegent konkludował, że patrząc na wieki działania Kościoła można wyraźnie zauważyć, że problem wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży przez duchownych nigdy nie brał się znikąd, ale był odbiciem społeczeństwa, kultury i światopoglądu w jakim rozwijała się wspólnota wierzących. Ks. Adam zauważył, że wśród duchowieństwa jak w soczewce skupiają się wszystkie cechy społeczeństwa, z którego duchowieństwo się wywodzi. Jeżeli w społeczeństwie pojawia się problem wykorzystania seksualnego małoletnich - a okazuje się, że problem ten dotyczy wszystkich społeczności - to jest on też obecny wśród osób duchownych.

Przy okazji omawiania kryzysu związanego z wykorzystaniem nieletnich w USA lub w Irlandii nie zabrakło gorzkiej, ale jakże ważnej refleksji nad tym, że zatajanie przypadków wykorzystania seksualnego wśród duchowieństwa i płacenie ofiarom za milczenie (tzw. cena milczenia), nigdy nie służyły dobru Kościoła. Z drugiej strony przedstawiając to, jak Kościół w Niemczech zmierzył się z problemem wykorzystania seksualnego, o czym głośno było ok. 2010 r. ks. Adam podkreślił, że u naszych zachodnich sąsiadów nie skupiono się tyko na problemie wykorzystania w samym Kościele Katolickim, ale wykorzystano okazję i zbadano ten problem w całym społeczeństwie, co przyniosło dla niego bardzo pożyteczne owoce.

Ks. Żak przedstawił także politykę trzech ostatnich pontyfikatów wobec problemu wykorzystania seksualnego dzieci i małoletnich przez osoby duchowne. Zaznaczył, że św. Jan Paweł II, Benedykt XVI oraz Franciszek zachowują ciągłość w reakcji na przypadki wykorzystania.

W drugiej części szkolenia ks. Adam Żak przedstawił opis duchownego-sprawcy. Wskazał na czynniki ryzyka jakie występują wśród sprawców, opisał mechanizmy zgodnie z którymi działają sprawcy.

Ks. Adam opisał także konsekwencje, jakie ponosi ofiara wykorzystania seksualnego podkreślając, że niejednokrotnie z następstwami dokonanej krzywdy ofiara zmierza się przez całe swoje życie. W ten sposób ksiądz prelegent chciał uwrażliwić obecnych na spotkaniu księży, że nie można żadnego przypadku wykorzystania pozostawić bez odpowiedzi i nie można bagatelizować tego problemu.

Przy okazji szkolenia ks. Adam Żak spotkał się także z przedstawicielami lokalnych mediów, gdyż – jak sam podkreśla – nie można się z tą problematyką chować, ale trzeba z nią wychodzić na zewnątrz, by w ten sposób pokazać, że wykorzystanie seksualne małoletnich nie jest problemem obecnym tylko w Kościele, ale jest obecne w całym społeczeństwie.

Księża obecni na szkoleniu zauważali w kuluarach, że było ono interesujące, ważne i potrzebne. Ks. bp Andrzej Czaja już zapowiedział, że na jesieni odbędzie się kolejna sesja szkoleniowa.

ks. Sylwester PruskiPliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.