W dniu 17 czerwca 2019 r. zmarł ks. Franciszek Piechota, lat 85, emerytowany wiceoficjał Sądu Diecezji Opolskiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym terminie:

  • Eksportacja – w środę 19 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w kaplicy Domu Księży Emerytów w Opolu;
  • Pogrzeb – w piątek 21 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach.

* * *

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Franciszek, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * *

Śp. ks. Franciszek Piechota urodził się 16 X 1933 r. w Opolu-Gosławicach w rodzinie rolniczej Władysława i Gertrudy zd. Walecko. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową i kontynuował edukację w gimnazjum w Opolu, którą przerwały działania wojenne. W 1945 r. podjął naukę w I Państwowym Gimnazjum i Liceum w Opolu, a w 1946 r. przeniósł się do opolskiego II Państwowego Gimnazjum i Liceum. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1951 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 VI 1957 r. z rąk biskupa Franciszka Jopa w katedrze opolskiej. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii Trójcy Świętej w Bytomiu. W latach 1959-1965 oraz 1970-1984 pełnił funkcję notariusza Sądu Diecezji Opolskiej. W latach 1965-1970 był notariuszem Kurii Diecezjalnej w Opolu. W międzyczasie uzyskał w 1966 r. magisterium na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a po odbyciu studiów na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w latach 1977-1980 – licencjat z prawa kanonicznego. W latach 1981-1982 przebywał na rocznym stypendium doktoranckim na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pracę doktorską „Katechizacja kościelna w metropolii gnieźnieńskiej w świetle średniowiecznych ustaw synodalnych” obronił w 1990 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W latach 1983-1988 był członkiem Trybunału Papieskiego do spraw „super rato”. Od 1985 r. pełnił funkcję notariusza w procesie beatyfikacyjnym Marii Luizy Merkert na szczeblu diecezjalnym. W 1984 r. został mianowany wiceoficjałem Sądu Diecezji Opolskiej i pełnił tę funkcję aż do przejścia na emeryturę w 2008 r. Od 1966 r. przez 30 lat był także rektorem kościoła pw. św. Sebastiana w Opolu. Biskup Opolski odznaczył go w 1975 r. tytułem dziekana honorowego, a w 1992 r. radcy duchownego. W 1996 r. otrzymał tytuł kapelana Jego Świątobliwości. Zmarł 17 VI 2019 r.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.