Biskup Opolski serdecznie zaprasza świeckie i konsekrowane kobiety całej diecezji do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego.

Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego z siedzibą w Oleśnie została erygowana w Święto Świętej Rodziny 30 grudnia 2018 r. jako wspólnota Diecezji Opolskiej zrzeszająca kobiety świeckie i konsekrowane, które łączy m.in. modlitwa i troska o rozwój duchowy młodego pokolenia. W dekrecie erygującym wspólnotę Biskup Opolski wskazał na motywację powołania tej Wspólnoty i jej podstawowy cel w słowach:  «współczesny świat (…) odwodzi nas coraz bardziej od tego, co Boże i duchowe. Skutkiem jest kryzys wiary w wielu sercach i coraz większe zeświecczenie naszej egzystencji chrześcijańskiej. Reakcją na ten zgubny wpływ świata są w naszej diecezji cenne inicjatywy wołania do Boga o pomoc. W wielu parafiach jest podejmowana modlitwa za młode pokolenie. Bywa, że rodzice zawiązują róże różańcowe i modlą się intensywnie za swoje dzieci, w trosce o ich wiarę i duchowy rozwój. Tego typu modlitwy potrzebuje jednak cała wspólnota wiernych Kościoła opolskiego. W każdym z nas jest bowiem coraz bardziej zagrożone życie Boże, które otrzymaliśmy z Ducha Świętego w sakramencie chrztu. Potrzeba modlitwy, ale też formacji i apostolatu na rzecz większej troski o żywą wiarę i duchowy rozwój naszych dzieci, wnuków i nas samych. Z myślą o tym, odczytując znaki czasu, na życzenie wiernych i po dłuższym namyśle w dialogu z Bogiem, ustanawiam (eryguję) z dniem dzisiejszym, w Niedzielę Świętej Rodziny, w Oktawie Bożego Narodzenia, na zakończenie obchodów Jubileuszu 500-lecia sanktuarium św. Anny w Oleśnie, Maryjną Wspólnotę Opiekunek Dziecięctwa Bożego, z potrójnym patronatem: św. Anny, św. Jadwigi Śląskiej i św. Jana Pawła II».

Cele Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego

Głównym celem Wspólnoty jest otoczenie macierzyńską opieką, na wzór Najświętszej Maryi Panny, życia Bożego we wspólnocie Kościoła Opolskiego przez:
•    modlitwę członkiń o żywą wiarę i duchowy rozwój wiernych, w szczególności młodego pokolenia oraz samych członkiń, ich rodzin i parafii;
•    formację członkiń do dojrzałego realizowania powołania matki, babci w rodzinie oraz duchowego macierzyństwa we wspólnocie Kościoła (w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II);
•    angażowanie się członkiń na rzecz wychowania religijnego własnych dzieci i wnuków oraz formacji duchowej w parafii, w szczególności młodego pokolenia.

Kto może być członkiem Wspólnoty?

Do wspólnoty może należeć:
•    kobieta świecka, która ukończyła 18 rok życia, bez względu na jego etap i formę
•    kobieta konsekrowana, bez względu na staż i formę życia konsekrowanego.

Jakie zadania przewiduje się dla członkiń Wspólnoty?

•    dawanie świadectwa wiary i ofiarnego życia w swojej rodzinie;
•    codzienna modlitwa przez wstawiennictwo Matki Bożej, św. Jadwigi i św. Anny w intencji dzieci, wnuków oraz młodego pokolenia (w przypadku osób konsekrowanych w intencji młodego pokolenia, zwłaszcza o dobre rozeznanie powołania); modlitwę można zamienić na Litanię Loretańską bądź 10-tek Różańca Świętego,
•    w wyznaczonym dniu nieustającej diecezjalnej modlitwy (nowenny) ofiarowanie dostatniego czasu na modlitwę o żywą wiarę i duchowy rozwój wiernych Kościoła Opolskiego, za młode pokolenie, członkinie Wspólnoty i ich bliskich, a także udział we Mszy św. i przyjęcie Komunii świętej;
•    dobrowolny udział w spotkaniach formacyjnych w rejonach (w klasztorach sióstr), które będą obejmować wspólne nabożeństwo, konferencję formacyjną opartą na nauczaniu św. Jana Pawła II oraz siostrzane spotkanie jako okazja do dawania wzajemnego świadectwa i budowania więzi;
•    udział w dorocznym spotkaniu Wspólnoty połączonym z przyjęciem nowych członkiń w siedzibie w Oleśnie, w dniu wyznaczonym przez Biskupa Opolskiego;
•    dobrowolny udział w pielgrzymkach, rekolekcjach i innych spotkaniach formacyjnych proponowanych przez moderatora diecezjalnego;
•    świętowanie Uroczystości Matki Bożej Opolskiej (21 czerwca) i świąt maryjnych, uroczystości św. Anny (26 lipca), św. Jadwigi (16 października) i Święta Świętej Rodziny z Nazaretu; także rodzinne świętowanie Dnia Matki i Dnia Babci; w przypadku osób konsekrowanych - Dnia Życia Konsekrowanego (2 lutego);
•    troska o wizerunki Matki Bożej, św. Anny i św. Jadwigi w swojej parafii;
•    zaangażowanie na rzecz rozwoju duchowego młodego pokolenia w parafii (inicjowanie nabożeństw i modlitwy za młode pokolenie przed liturgią, inicjowanie różnych form katechezy dorosłych i spotkań z ciekawymi gośćmi).

Co należy uczynić, by stać się członkinią Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego?

Swoją kandydaturę do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego można zgłosić przez wypełnienie "Deklaracji kandydatki", którą można pobrać w kancelarii parafialnej lub poniżej. Deklarację, potwierdzoną podpisem Księdza Proboszcza, należy przesłać na adres: Rzymskokatolicka Parafia Bożego Ciała w Oleśnie, ul Kościelna 1, 46-300 Olesno.
Uroczyste przyjęcie do wspólnoty i wręczenie certyfikatu przynależności odbywa się dwa razy w roku: w liturgiczne wspomnienie św. Anny i w dniu św. Jadwigi.
Kandydatka w obecności Biskupa składa Akt Oddania Najświętszej Maryi Pannie i powierzenie siebie i swojej rodziny lub rodziny zakonnej św. Annie i św. Jadwidze i otrzymuje pamiątkowy certyfikat potwierdzający jej przyjęcie oraz tekst modlitwy do codziennego odmawiania.

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja_MWODD.pdf)Deklaracja[ ]63 kBPliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.