Z początkiem maja 2016 r. Diecezja Opolska rozpoczęła I etap prac remontowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7.  Zakres przedmiotowy prac obejmuje przebudowę budynku ze zmianą sposobu użytkowania na działalność edukacyjno-kulturalną Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury. Jego celem jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej  Instytutu oraz podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do jego oferty kulturalnej. Niezwykle istotnym jest także podniesienie bezpieczeństwa i estetyki obiektu, zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie potencjału Instytutu w realizacji celów statutowych na poziomie współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej oraz dostosowanie działalności do standardów europejskich. Prace remontowe będą obejmowały m.in. wyburzenie niektórych ścian, wymianę drzwi, modernizację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, CO, wymianę urządzeń sanitarnych, dostosowanie pomieszczeń dla niepełnosprawnych, remont parkietu, malowanie itp. I etap remontu zakończy się we wrześniu bieżącego roku.

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej od kilkudziesięciu lat koncentruje się na: promocji i animowaniu kultury i sztuki muzycznej w kraju i za granicą, organizowaniu edukacji i wychowania za pomocą muzyki, podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowych, regionalnych i uniwersalnych związanych z kulturą muzyczną, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa regionalnego i narodowego związanego z zachowaniem materialnego dorobku pokoleń w zakresie instrumentów, muzykaliów i szeroko pojętych dóbr kultury muzycznej, wytyczaniu kierunków w zakresie wykonawstwa muzyki, organizowaniu koncertów, przeglądów chórów, konkursów muzyki organowej, działalności wydawniczej muzykologicznej i artystycznej itp. Przez wszystkie te lata z regularnych zajęć edukacyjno-­kulturowych proponowanych przez Instytut skorzystało ponad 2 tys. osób, głównie dzieci i młodzieży. W bieżącym roku zgłosiły się na zajęcia kolejne 52 osoby, w sumie jest ich obecnie 130. Instytut nadzoruje też remonty organów, wydaje płyty z muzyką klasyczną i organową, organizuje szereg inicjatyw z zakresu promocji kultury i sztuki oraz podtrzymywania tradycji narodowych. Więcej informacji o działalności Instytutu można znaleźć na stronie: www.dimk.diecezja.opole.pl.

Stan techniczny budynku, w którym obecnie znajduje się siedziba Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej jest stanem awaryjnym z uwagi na liczne pęknięcia ścian i ich rozwarstwienie, skutkujące zmianą geometrii budynku. Przeniesienie funkcjonowania Instytutu do nowej siedziby nie tylko pozwoli rozwijać i podnosić jakość działalności edukacyjno­kulturowej dla szerokiej grupy odbiorców (dzieci, młodzieży i dorosłych) lecz  umożliwi też przetransportowanie tam cennych instrumentów, które w starym budynku są narażone na zniszczenie m.in. 2 fortepianów, 6 pianin, 2 pianin elektrycznych, 1 klawesynu, 4 organów elektronicznych (9-­głosowych, 5-głosowych ­pozytyw, 7-głosowych, 15-głosowych).

Parter budynku przed remontem

Parter budynku po remoncie

 

 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.