„Ewangelia mówi, że wolność wyraża się w posłuszeństwie Bogu, dopóki człowiek jest posłuszny, dopóty jest wolny” – powiedział bp Andrzej Czaja do pielgrzymów 18 sierpnia w Ciasnej. 41. Opolska Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę dotarła 19 sierpnia.
Opolski biskup, analizując przypowieść o bogatym młodzieńcu, wskazał jak należy współpracować z Bogiem, aby mieć udział w zbawieniu. „Po pierwsze – żyć według woli Bożej, nie po swojemu, ale według przykazań Bożych i wskazań, które znajdziemy w Ewangelii. To podstawa, próg wybicia, ale trzeba także zdać się na Boga, czyli zrezygnować z wszelkich zabezpieczeń, aby w Bogu złożyć nadzieję. Kolejny warunek – wyzbyć się wszystkiego, zrezygnować z własnego projektu na życie. Nasz wkład polegać ma na okazaniu Bogu posłuszeństwa” – podkreślił.
Kaznodzieja stwierdził, że rezygnacja z własnego projektu na życie jest przeciwna temu, co lansuje współczesny świat, który stawia na wysokim miejscu prawo do samorealizacji, wolności, robienia tego, co chcemy. „A Ewangelia mówi, że wolność wyraża się w posłuszeństwie Bogu, dopóki człowiek jest posłuszny, dopóty jest wolny. Zawsze Bóg nas wyzwala z wszelkich uzależnień, kajdan i więzów. Musimy się strzec, aby nie być wobec samych siebie fałszywymi prorokami lub bożkami. Bałwochwalstwo i bycie fałszywym prorokiem sobie to dwa wielkie niebezpieczeństwa na naszej drodze ku zbawieniu” – przestrzegał.
Jasne określenie celu i sensu swojego życia to, według biskupa, kolejny ważny aspekt chrześcijaństwa. „Człowiek będący pielgrzymem w poszukiwaniu sensu życia, zanurzony w wielkiej tajemnicy otaczającego go świata, w istocie szuka, choć często nieświadomie, oblicza Pana. Chodzi o to, by świadomie szukać Bożego oblicza. Ostatecznie mamy oglądać Boga twarzą w twarz” – zaznaczył.
Hierarcha zachęcił także do regularnej lektury Biblii, aby stale rozeznawać wolę Bożą. Przy czym zaznaczył, że nie chodzi o samo słuchanie lub czytanie, ale rozważanie w sercu słowa Bożego, które powinno stanowić dla nas wartość i być światłem na życie. „Trzeba się liczyć z tym, że Bóg jest całkowicie inny niż my. Bóg jest ponad wszystko, a to oznacza, że zawsze będzie napięcie w tym naszym poszukiwaniu Boga i słuchaniu Jego słowa. Bóg będzie nam nieraz zwiastował inaczej niż myślimy, oczekujemy i chcemy. Będzie się domagał rzeczy, które mogą się nam wydawać nie do pogodzenia z naszą wizją szczęścia” – przyznał.
Jako ostatnie wskazanie, bp Czaja wymienił uważność na działanie Boga, który mówi do nas poprzez różne życiowe doświadczenia, wydarzenia, a jeszcze częściej przez drugiego człowieka, nie tylko przez przełożonego, ale nawet przez dziecko.
Tegorocznej 41. Pieszej Pielgrzymce Opolskiej na Jasną Górę towarzyszyło hasło „Z Maryją idziemy głosić Ewangelię Miłosierdzia”. Tematyka pielgrzymki jest połączeniem myśli przewodniej programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2017 „Idźcie i głoście” z rokiem św. Brata Alberta Chmielowskiego, który szczególnie wrażliwy był na potrzebujących i biednych, a także z 100. rocznicą objawień Matki Najświętszej w Fatimie. Pielgrzymi dziękują również za 300 lat koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Szczegółowe informacje oraz relacje i zdjęcia można znaleźć na stronie internetowej: www.pielgrzymka-opolska.plPliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.