na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego 2008/2009

Tekst do druku

Drodzy Współbracia Kapłani-Duszpasterze,
Szanowni Katecheci, Rodzice oraz Dzieci i Młodzieży szkolna!
1. Otwiera się przed nami nowy rok szkolny, czas gorliwego zmierzania do szerokiej wiedzy, ale też i pogłębiania ludzkiej dojrzałości. Dla każdego pokolenia oznacza to włączenie się we wspólne dobro, do którego powołani są Rodzice, Nauczyciele, Wychowawcy, ale nade wszystko młode pokolenia Dzieci i Młodzieży. Właśnie we wrześniu do naszej świadomości dochodzi ważne przekonanie, jak bardzo odpowiedzialne zadania podejmujemy. Odpowiedzialność ta z natury rzeczy dotyczy wszystkich ludzi, wspólnie zaangażowanych w wielkie dzieło kształtowania nowych pokoleń naszych obywateli. Cieszymy się więc kolejnym rokiem pracy, każdą nową inicjatywą i nowym wdrożonym programem nauczania, przez który możemy owocniej wpływać na umysł i duszę młodego człowieka. W to dzieło w otwierającym się nowym roku szkolnym włączą się z pewnością doświadczeni Duszpasterze i Katecheci w ramach posługi katechetycznej, by była ona jak najowocniejszą formą wzrastania we własnym człowieczeństwie. Na uwadze trzeba też zawsze mieć cały wspólny wysiłek, by zbiorowy nasz obowiązek troski o wychowanie młodego pokolenia został przez nas wypełniony jak najdojrzalej.
2. Przystępujemy do nowego etapu pracy katechetycznej i wychowawczej, bogatsi o ważne doświadczenia tego roku. Dla całego Kościoła niezwykłym darem było lipcowe święto radości, jakie miało miejsce w Sydney, w Australii, w ramach Światowych Dni Młodzieży z osobistym udziałem Ojca Świętego Benedykta XVI. Człowiekowi zagubionemu w chaosie podsuwanych mu idei i poglądów, zasypywanemu jakże często niepotrzebnymi słowami, Ojciec Święty powiedział o godności każdego człowieka, któremu należy stworzyć najpiękniejsze warunki życia i rozwoju, mówiąc o Bogu i ładzie przez Niego ustanowionym. Młodzi z całego świata przyjęli z radością i wdzięcznością te zapewnienia, że są kochani i otoczeni troską wychowawczą. Cieszy nas fakt, że także młodzi przedstawiciele naszej diecezji brali udział wraz z duszpasterzami w tych wspaniałych dniach wiary, młodości i nowej nadziei.
Diecezja nasza dziękowała dobremu Bogu za dar pamiętnej wizyty nieodżałowanej pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II na Śląsku Opolskim w 1983 r. i koronację przez Niego łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Opolskiej, odbierającego cześć w naszej katedrze. To bogactwo, udzielone naszemu Kościołowi lokalnemu przed 25 laty, niech będzie ustawicznie przyjmowane otwartym sercem przez nas wszystkich, a zwłaszcza przez młode pokolenie, szukające mocnego oparcia dla swej przyszłości.
Innym doświadczeniem, wzbogacającym jednakże naszą dojrzałość, była spontaniczna pomoc i życzliwość, okazana po niedawnym przejściu wyjątkowo gwałtownej trąby powietrznej w powiecie strzeleckim w naszej diecezji. Zniszczenia domów, zagród, często z zagrożeniem zdrowia i życia, wyzwoliło bardzo dużo poczucia solidarności z dotkniętymi tym nieszczęściem, w czym także uczestniczyli młodzi nasi diecezjanie, uczniowie, pomagając swoim rodzicom i sąsiadom w naprawianiu szkód wyrządzonych przez kataklizm. Cała diecezja pośpieszyła z wieloraką pomocą i nadal gotowa jest pomagać – za ten dowód braterstwa należą się szczere wyrazy podziękowania i wdzięczności. Traktujmy to bolesne przeżycie jako jedną z dróg dochodzenia do poczucia braterskiej, dojrzałej wspólnoty.
3. Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego otwierają się przed nami także kolejne zadania w obrębie katechezy. Wyciągamy przy tym wnioski z przebytej już drogi. W naszej Ojczyźnie stajemy także przed próbami reform w dziedzinie oświaty, podejmowanymi przez Ministerstwo Edukacji. Wprawdzie jeszcze wiele czasu upłynie do ich ostatecznego sformułowania, to jednak zwracają już naszą uwagę na konieczność nieodzownego polepszenia systemu nauczania naszych młodych Obywateli, ku wspólnej radości i pożytkowi. My natomiast powinniśmy w katechezie wykazywać ofiarną postawę, przejawiającą się nade wszystko w zwykłej, normalnej solidności każdego dnia w nauczaniu podstaw naszej wiary. Nie zapominamy przy tym, że posiadamy w naszej katechetycznej dyspozycji dodatkowo szczególne programy, które podejmowane są przez roztropnych Katechetów i Duszpasterzy, a uczniom dają nieskrępowane wręcz możliwości rozwoju. Myślę o organizowanych od lat w szkołach konkursach wiedzy religijnej, jak ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej w szkołach ponadgimnazjalnych, diecezjalne konkursy: „Gimnazjalista” dla szkół gimnazjalnych, „Żak” dla szkół podstawowych, konkurs plastyczny oraz konkursy misyjne. Ich celem jest pogłębienie wiedzy religijnej, zainteresowanie Pismem Świętym oraz dokumentami Kościoła, a także treściami religijnymi w sztuce. Wszyscy zaangażowani w tę aktywność bez wątpienia przekonują się, ile dobra dzieje się przez wspomniane formy ujawniania swych umiejętności i pomysłowości. Warto je podtrzymywać i ubogacać, o co proszę zwłaszcza Duszpasterzy i Katechetów. Za już podjęte wysiłki dziękuję, a u progu nowego roku szkolnego serdecznie proszę Was, Kochani Uczniowie, wraz z Waszymi Duszpasterzami, Katechetami i Nauczycielami o włączanie się w to piękne dzieło zdobywania nowych talentów i podnoszenia swoich umiejętności.
Trwałym elementem naszego życia w Kościele w Polsce jest znane powszechnie Dzieło Nowego Tysiąclecia, promujące zdolnych Uczniów, wywodzących się z biednych rodzin, połączone zwykle z obchodami Dnia Papieskiego. Aktualnie mamy już 70 stypendystów tego Dzieła oraz 10 wspieranych z Diecezjalnego Funduszu Stypendialnego. To może się realizować tylko dzięki Waszej wspaniałomyślnej hojności, za którą chciałbym z serca wyrazić podziękowanie i wdzięczność. W tym roku VII Dzień Papieski przeżywany będzie pod hasłem „Jan Paweł II – wychowawca młodych”, a szczególnym znakiem będzie centralna dla całej diecezji Eucharystia odprawiona w katedrze opolskiej w niedzielę 12 października o godzinie 18.30, w łączności z Dniem Edukacji Narodowej. Na tę uroczystość zapraszam wszystkich otwartym sercem.
4. Drodzy Uczniowie, Rodzice, Duszpasterze i Katecheci! Kościół nieustannie przypomina, że katechizacja i wszelkie nauczanie prawd wiary powinno nierozerwalnie iść w parze z kształtowaniem sumienia, przez które rozpoznawać będziemy nasze obowiązki jako świadków Jezusa Chrystusa. Doświadczamy w dzisiejszym świecie poczucia osamotnienia, nierzadko egoizmu, propagowania postaw niegodnych chrześcijanina. Naszym więc zadaniem powinno być kształtowanie innej postawy, czyli zgodnej z wymaganiami Ewangelii.
Na nowy czas odpowiedzialnego kształtowania chrześcijańskiego życia w sercach i umysłach Wam wszystkim niech dobry Bóg udziela obfitego błogosławieństwa.
Opole, 26 sierpnia 2008 r.
Jan Kopiec, bp
wikariusz generalny

------------------------
Powyższe „Słowo pasterskie” proszę odczytać w niedzielę 31 sierpnia br.
Przy okazji ponawiam zaproszenie na tegoroczne Konferencje Rejonowe dla duchowieństwa i przypominam o obowiązku uczestniczenia w nich wszystkich Drogich Księży, w tym również zakonnych pracujących duszpastersko w naszej diecezji. Odbędą się w następujących terminach i miejscowościach:
– 8.09.2008 r. (poniedziałek), godz. 15.00 – Racibórz, Dom Katechetyczny parafii Wniebowzięcia NMP
– 9.09.2008 r. (wtorek), godz. 15.00 – Nysa, „Duża sala” parafii św. Jakuba, pl. Katedralny 7
– 10.09.2008 r. (środa), godz. 15.00 – Opole, Aula Wydziału Teologicznego UO, ul. Kard. Kominka 1a.
Tematem przewodnim będzie zagadnienie związane z duszpasterskim znaczeniem Roku św. Pawła.
Abp A. NossolPliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.