Czcigodni Współbracia Kapłani, Droga Młodzieży, Drodzy Współwyznawcy naszego wspólnego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana!
Zbliża się kolejny Adwent, który zwykliśmy w naszej diecezji rozpoczynać Ekumeniczną Modlitwą Młodych.
W tym roku chcemy to uczynić już po raz jedenasty. Jest to wspaniałe wydarzenie, w którym chrześcijanie różnych Kościołów i Wspólnot gromadzą się razem, by rozważać słowo Boże, dzielić się nim i uwielbiać naszego wspólnego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Jest to okazja do zamanifestowania już istniejącej chrześcijańskiej jedności oraz do wspólnego błagania, aby wreszcie osiągnęła ona swoją pełnię przy wspólnym eucharystycznym stole.
Zwracam się więc do Was Czcigodni Współbracia Kapłani, Nauczyciele, Katechetki i Katecheci, a zwłaszcza do Was Droga Młodzieży i wszyscy Współwyznawcy Jezusa Chrystusa ze wszystkich Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich, zapraszając Was do udziału w tym wielkim i ważnym wydarzeniu. Pragniemy w tym roku wspólnie skupić się wokół misterium Chrystusowego krzyża. Stąd zasadnicze motto spotkania brzmi: „Z Chrystusowym krzyżem łatwiej...”. W kontekście adwentowej nadziei chcemy zwrócić oczy naszych serc i umysłów w kierunku tajemnicy krzyża Jezusa Chrystusa. Ten, który przychodzi do nas jako bezbronne Dziecko, które rodzi się w Betlejemskiej Stajni, również bierze krzyż na swoje ramiona, aby wreszcie stać się Ukrzyżowanym Panem Chwały. Bez krzyża nie ma zmartwychwstania. Bez krzyża nie sposób również w pełni po chrześcijańsku żyć: „Kto chce iść za Mną – mówi Chrystus – niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje” (Mk 8,34). Krzyż nie jest znakiem śmierci, ale życia; nie rozczarowania, ale nadziei; nie klęski, ale zwycięstwa. Jak głosi starożytny hymn liturgiczny, krzyż Chrystusa jest wręcz «jedyną nadzieją», ponieważ wszelkie inne obietnice zbawienia są złudne, nie rozwiązują bowiem fundamentalnego problemu człowieka: problemu zła i śmierci. Dlatego chrześcijanie czczą krzyż i widzą w nim najdoskonalszy znak miłości i nadziei. Również ekumenicznie chcemy uczcić Chrystusowy krzyż, jako znak naszej nadziei i chrześcijańskiego zwycięstwa nad każdą ludzką słabością. Jako ludzie młodzi, z natury zwróceni ku życiu, chcemy otworzyć się na niezgłębioną wartość krzyża, bo bez niego tajemnica życia pozostałaby jedynie bezsensowną zagadką. Krzyż nadaje pełną wartość i sens radościom i cierpieniom naszej egzystencji, pomagając każdemu złożyć własne życie jako dar miłości Bogu i braciom. Krzyż uczy kochać wszystkich, także nieprzyjaciół, aby współpracować z odkupieńczym dziełem Chrystusa i przybliżyć nadejście Królestwa Bożego.
Drodzy moi Młodzi Przyjaciele,
raz jeszcze zapraszam z całego serca wszystkich, a zwłaszcza Was Młodych, na ekumeniczne spotkanie modlitewne dnia 02 grudnia br. o godz. 15.30 do opolskiego kościoła seminaryjno-akademickiego (ul. Drzymały). Tworząc ekumeniczną wspólnotę chcemy wspólnie zamanifestować, iż otwieramy się na dar Chrystusowego krzyża i przejmujemy go jako znak naszego zbawienia i sztandar ostatecznego zwycięstwa. Chcemy również pokazać światu, że chcemy, niczym prawdziwi apostołowie Ewangelii, wnieść Chrystusowy krzyż w dzieje trzeciego tysiąclecia.
Wszystkich Was gorąco pozdrawiam. Do zobaczenia w Opolu!
Wasz biskup
+ A. Nossol

--------------------------------
Czcigodnych Księży proszę, aby powyższe „Zaproszenie” odczytać w najbardziej dogodnym duszpastersko terminie. Proszę również, abyście dopomogli jak największej grupie Wiernych, zwłaszcza Młodzieży, w pokonaniu wszelkich trudności, szczególnie komunikacyjnych, związanych z przyjazdem do Opola na Ekumeniczną Modlitwę Młodych.
Przy okazji przypominam o kolejnym dniu skupienia dla wszystkich księży, który odbędzie się 1 grudnia br. od godz. 10.00 w kościele seminaryjno-akademickim. Poprowadzi go ks. Wiesław Kondratowicz z Kowalewa.


Tekst do drukuPliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.