Łącząc się modlitewnie w Waszej jubileuszowej radości i dziękczynieniu Bogu, gorąco i serdecznie zapraszam Was Drodzy Małżonkowie Jubilaci i Waszych najbliższych do uczestnictwa w uroczystej Mszy św. Jubileuszowej 14 września (niedziela) o godz. 14.00 w kościele seminaryjnym pw. Św. Jadwigi przy ul. Drzymały l w Opolu, która zostanie odprawiona w intencji wszystkich małżeństw obchodzących w tym roku swoją 50. i 25. rocznicę ślubu.

Drodzy Jubilaci!
Miłość małżeńska nie może istnieć bez ofiary i wyrzeczenia czynionych ze wzajemnej miłości. Oddanie osobowe w życiu codziennym rodziny wyraża się w świadomym osobowym oddaniu się małżonków obejmującym całe ich życie, w sensie fizycznym i duchowym. W dziękczynnej Ofierze mszalnej człowiek wiary składa Bogu w Chrystusie to, co ma najdroższego, składa dar z samego siebie, ze swej wolności i miłości. To oddanie obejmuje wszystkie sprawy życia codziennego, a jednocześnie ma odniesienie eschatologiczne. Po-dobne ofiarnicze cechy ma osobowe oddanie się małżonków, co wskazuje na związek z ofiarą Eucharystyczną.
Eucharystia jest najdoskonalszym fundamentem wspólnotowego życia małżonków i rodziny. Sakrament małżeństwa winien być również sakramentem doskonałej jedności i wzajemnej miłości. Wyraża on na swój sposób tajemnicę tę samą co Eucharystia: oblubieńcze zaślubiny Chrystusa z Jego Kościołem. Stąd też istnieje w małżeństwie konieczność potwierdzania tej tajemnicy przez częste przyjmowanie Komunii Św., owego daru otwartości ku dialogowi wzajemnej miłości. Małżonkowie czerpią z Eucharystii pomoc i siły do wypełnienia zadań płynących z ich powołania, czyli do dochowania wierności swym obowiązkom rodzinnym oraz pokonywania napotykanych trudności. Małżeństwo chrześcijańskie, w swej najgłębszej podstawie bazuje najpierw na naturalnej miłości partnerów. Ta rzeczywistość ludzka i doczesna nabiera zakorzenienia sakramentalnego w chrzcie św., a swój punkt kulminacyjny osiąga w Eucharystii. Tak więc główna rola, jaką spełnia Eucharystia w życiu małżeńskim i rodzinnym, polega na tym, że w członkach rodziny rozwija ona, pogłębia i doskonali przemianę w nowego człowieka, zdolnego do prawdziwej miłości wzorowanej na miłości Chrystusa; miłości, która w najpełniejszy sposób ukazała się w ofierze krzyżowej, znaczonej jednak zmartwychwstaniem.
Życzę Warn Drodzy Jubilaci, by wciąż każde uczestnictwo w Eucharystii było doświadczaniem mocy Chrystusa jako Pana. Niech ta moc przemienia Wasze serca i napełnia je Bożym pokojem.
Z serca Wam błogosławię

Abp A. NossolPliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.