Sylwetki neoprezbiterów 2019

 

Ks. Michał Ludwig

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13)

Pochodzi z parafii Trójcy Świętej w Leśnicy. Urodził się 5 grudnia 1994 r. jako syn Urszuli i Krystiana. Ma dwóch braci i trzy siostry. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich. Pracę magisterską pt. Motyw ustanowienia Eucharystii. Analiza egzegetyczna perykopy Mt 26,26-30 napisał na seminarium naukowym z Nowego Testamentu pod kierunkiem ks. dra Łukasza Florczyka. Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu.
 

 

Ks. Paweł Knop

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze.

(Łk 1, 74-75)

Pochodzi z parafii św. Jacka w Opolu-Kolonii Gosławickiej. Urodził się 22.03.1990 r. jako syn Natalii i Henryka. Ma starszą siostrę. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Opolu, studiował na Politechnice Opolskiej. Pracę magisterską pt. Św. Jan Chrysostom o grzechu, cnocie i nawróceniu w Homiliach na Ewangelię według Św. Mateusza napisał pod kierunkiem ks. prof. Norberta Widoka. Został mianowany wikariuszem parafii pw. Trójcy Świętej w Leśnicy.
 

 

Ks. Mateusz Zajdel

Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia. Bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania które otrzymałem od Pana Jezusa. Bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej
(Dz 20,24)

Pochodzi z parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich. Urodził się 24.05.1993 r. jako syn Jarosława i Małgorzaty. Ma czwórkę rodzeństwa. Ukończył technikum mechaniczne w Raciborzu. Pracę magisterską pt. Teologiczne następstwa filozofii czasu Michała Hellera napisał pod kierunkiem ks. prof. Kazimierza Wolszy. Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Prudniku.

 

 

 

Ks. Mateusz Mandalka

Czym się Panu odpłacę, za wszystko co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana.  (Ps 116B, 12-13)

Pochodzi z parafii pw. św. Antoniego w Zdzieszowicach. Urodził się 25 października 1992 r. jako najstarszy syn Gabrieli i Bernarda. Ma młodszą siostrę Martynę. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie. Jest organistą i interesuje się muzyką klasyczną. Pracę magisterską pt. Tematyka eschatologiczna w motetach Jana Sebastiana Bacha z muzyki kościelnej napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Remigiusza Pośpiecha. Został mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Prudniku.

 

 

 

 

Ks. Kacper Józefczyk

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.  
(Ps 91,14)

Pochodzi z parafii św. Michała Archanioła w Prudniku. Syn Wiesława i Heleny. Urodził się 16 czerwca 1988 roku. Ma brata i siostrę. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Prudniku oraz studia geodezyjne we Wrocławiu. Pracę magisterską pt. Motyw wody w cyklu Eliasza (1 Krl 17 – 2 Krl 2) napisał na seminarium naukowym ze Starego Testamentu pod kierunkiem ks. dra Andrzeja Demitrowa. Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śl. w Kędzierzynie-Koźlu.

 

 

 

 

Ks. Rafał Kurek

Nie daj Boże, bym się miał chlubić
z czego innego, jak tylko z krzyża
Pana naszego Jezusa Chrystusa

(Ga 6, 14)

Pochodzi z parafii św. Mikołaja w Raciborzu. Urodził się 26.02.1993 r. jako syn Romana i Beaty. Ma starszą siostrę i młodszego brata. Ukończył Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu. Pracę magisterską pt. Znaczenie ofiary Baranka w pismach Efrema Syryjczyka napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Norberta Widoka. Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim

 

 

 

 

Ks. Radosław Radziwoń

Pan jest moim pasterzem (Ps 23, 1)

Pochodzi z parafii św. Bartłomieja w Głogówku. Urodził się 23.03.1992 r. jako syn Ryszarda i Gabrieli. Ma starszego brata. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Prudniku. Pracę magisterską pt. Posługa spowiednika w świetle posoborowej refleksji teologicznej napisał pod kierunkiem ks. dra hab. Konrada Glombika. Został mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.

 

 

 

 

 

Ks. Piotr Kłonowski

Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie (3 Modlitwa Eucharystyczna)

Pochodzi z parafii pw.  Trójcy świętej w Korfantowie. Urodził się 11.12.1994 r. jako syn Andrzeja i Weroniki. Ma dwóch braci. Ukończył Liceum Ogólnokształce w Białej. Napisał pracę magisterską pt. Tri munera pastoris w nauczaniu Benedykta XVI pod kierunkiem ks. dr Roberta Sadlaka. Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie.

 

 

 

 

Ks. Michael Muskała

Jezu ufam Tobie

Pochodzi z parafii pw.  św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe. Urodził się 28.12.1992 r. jako syn Henryka i Renaty. Ma trzech braci i dwie siostry. Pracę magisterską napisał pt. Specyfika duchowości św. siostry Faustyny Kowalskiej pod kierunkiem ks. dra hab. Konrada Globmika. Został mianowany wikariuszem parafii pw. Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu.

 

 

 

 

 

Ks. Marcin Kleszyk

Pokój wam!
(J 20,19)

Pochodzi z parafii pw. św. Floriana w Kędzierzynie - Koźlu. Urodził się 19.04.1992 r. jako syn śp. Edyty i śp. Tadeusza. Ma trzy siostry. Ukończył I Liceum Ogólnokształce im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie - Koźlu. Napisał pracę magisterską pt. Orędzie pokoju jako znak wiarygodności Kościoła w świetle encykliki Pacem in terris Jana XXIII pod kierunkiem ks. dra hab. Andrzeja Anderwalda. Został mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.