Arcybiskup Nossol. Radość jednania – to nowa książka dziennikarzy NTO Krzysztofa Ogioldy i Krzysztofa Zyzika, która jest kontynuacją wywiadu-rzeki: "Miałem szczęście w miłości”. Emerytowany Biskup Opolski opowiada w niej m.in. o kulisach polsko-niemieckiego pojednania i wizji Europy jako wspólnoty ducha.
W drugiej części książki o arcybiskupie opowiadają m.in.: premier Tadeusz Mazowiecki, kanclerz Helmut Kohl, kardynał Józef Glemp, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering, wybitny reżyser Kazimierz Kutz i znani Opolanie.
Publikacja dostępna jest m.in. w sklepie Wydawnictwa Świętego Krzyża w Opolu
 
SPiS TREŚCI
 • Wprowadzenie 5
ROZDZIAŁ I Z arcybiskupem Alfonsem Nossolem rozmowy o pojednaniu
 • Mój Śląsk pojednany 9
 • Ku wolnej Polsce 25
 • Krzyżowa, jak ją pamiętam 35
 • Niemiec Polakowi bratem 49
 • Europa jako wspólnota Ducha 69
 • Jestem biskupem emerytem 81
ROZDZIAŁ II Abp Alfons Nossol w oczach przyjaciół, współpracowników i uczniów 
 • Tadeusz Mazowiecki: Proces pojednania rozpoczęty w Krzyżowej trwa 95
 • Helmut Kohl: Arcybiskup Nossol jest symbolem polsko-niemieckiego pojednania 101
 • Kard. Józef Glemp: Wielki biskup, pogodny człowiek, przyjaciel Śląska 105
 • Kard. Walter Kasper: ekumenista buduje mosty 113
 • Rita Suessmuth: Biskup Nossol umie słuchać 117
 • Dorota Simonides: On zostawił ślad na moim życiu 125
 • Hans-Gert Poettering: Arcybiskupa Nossola słowo „granica" nie dotyczy 137
 • Kazimierz Kutz: Biskup jest dla mnie wzorem chrześcijanina 147
 • Abp Jeremiasz: Arcybiskup Nossol - chrześcijański realista 153
 • Bp Andrzej Czaja: Decydującą wartością abpa Nossola jest format jego człowieczeństwa 159
 • Stanisław S. Nicieja: Abp Alfons Nossol - przedni „uczeń" Demostenesa 165
 • Ks. Helmut J. Sobeczko: Ks. abp Nossol był biskupem dla wszystkich 173
 • Ryszard Galla: Biskup Nossol jest człowiekiem dobrej rady 179
 • Ks. Albert Glaeser: Każdy człowiek jest ważny 185
 • Józef Sebesta: Zazdrościli nam takiego pasterza 191
ROZDZIAŁ III Polsko-niemieckie pojednanie. Wybór dokumentów
 • Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim 199
 • Pozdrowienie biskupów niemieckich dla polskich braci w biskupim posłannictwie i odpowiedź na list z dnia 18 listopada 1965 roku 209
 • Kazanie ks. biskupa Alfonsa Nossola wygłoszone podczas Mszy św. Pojednania w Krzyżowej 12 listopada 1989 r. „Iść razem, w prawdzie i miłości pojednani" 213
 • Wystąpienie kanclerza Niemiec Helmuta Kohla na zakończenie Mszy Pojednania w Krzyżowej 217
 • Wystąpienie premiera RP Tadeusza Mazowieckiego na zakończenie Mszy Pojednania w Krzyżowej 219
 • List pasterski biskupa opolskiego na Wielki Post 1990 r. „Potrzeba pojednania dzisiaj" 221
 • List pasterski biskupa opolskiego na Wielki Post 1991 r. „Pojednanie w prawdzie i miłości" 227
 • Przemówienie papieża Benedykta XVI w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau 233
 • Kazanie ks. abp. Alfonsa Nossola na mszy św. odprawionej w Krzyżowej 20 lat po nabożeństwie pojednania - 12 listopada 2009 r. „Chrystus - naszym pojednaniem i pokojem" 239
 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.