Offcanvas Section

Kustosz Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim, ks. prałat Albert Glaeser, zaprasza w dniach 13-15 sierpnia 2022 r. na uroczystości patronalne ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Obchody rozpocznie Msza św. pontyfikalna z Nieszporami pod przewodnictwem bp. Pawła Stobrawy na placu przed sanktuarium w sobotę 13 sierpnia o godz. 18.00. Mszę św. poprzedzi koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gogolina o godz. 17.00.

W planie niedzielnych uroczystości 14 sierpnia są:
godz. 9.00 – okazja do sakramentu pokuty;
godz. 10.00 - Modlitwa wprowadzająca w uroczystość odpustową ku czci św. Jacka;
godz. 11.00 - uroczysta odpustowa Suma pontyfikalna św. Jacka pod przewodnictwem abp. Alfonsa Nossola (na placu przed sanktuarium) i procesja teoforyczna do sanktuarium św. Jacka; podczas Mszy św. homilię wygłosi abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki;
godz. 14.30 – występ Orkiestry Dętej Górażdże Cement S.A.;
godz. 15.00 – Nabożeństwo eucharystyczne z procesją teoforyczną do Sanktuarium św. Jacka pod przewodnictwem bp. Andrzeja Czai (na placu przed sanktuarium św. Jacka).

Odpustowe obchody zakończy poniedziałkowa (15 sierpnia) Msza św. dla pielgrzymów 46. Opolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę sprawowana o godz. 17.00 na placu przed sanktuarium.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.