Offcanvas Section


Księgarnia Świętego Krzyża w Opolu ma stronę internetową. Zobacz: https://swkrzyz.net/index.php


Począwszy od 1956r. w lokalu na ul. Koraszewskiego 18 prowadzona była przez Archidiecezję Katowicką, bardzo popularna wśród Opolan „Księgarnia Św. Jacka”, która oprócz katolickich książek oferowała materiały liturgiczne i dewocjonalia. Z uwagi na tradycję i historię związaną z tym miejscem od 01.07.2012r. Diecezja Opolska kontynuowała dotychczasową działalność w tym samym zakresie i pod tą samą nazwą.
W diecezjalnej kamienicy na styku ulic Katedralnej oraz Książąt Opolskich od lat 50. XX wieku prowadzona jest działalność usługowa związana ze sprzedażą dewocjonaliów oraz innych artykułów o charakterze sakralnym i kościelnym. Mieszkańcom Opola i okolic miejsce to zwane popularnie Księgarnią Veritas, podobnie jak Księgarnia św. Jacka na ul. Koraszewskiego, przez wiele lat służyło do zaspokajania potrzeb religijnych. Od 1993r. po zakończeniu działalności popularnego Veritasu swoje dzieje w tym miejscu rozpoczęła Diecezjalna Księgarnia św. Krzyża, do której w 2020r., po powiększeniu i modernizacji całego parteru kamienicy dołączono dotychczasową Księgarnię św. Jacka z ul. Koraszewskiego. Aktualnie Diecezjalna Księgarnia św. Krzyża w Opolu to miejsce, gdzie mieszkańcy Opolszczyzny mogą nabywać asortyment religijny, dewocjonalia i literaturę katolicką.

W ofercie znajdziecie duży wybór produktów do posługi kapłańskiej, wyposażenia kościoła, prezenty na chrzest, komunię, śluby oraz dużo innych artykułów o tematyce religijnej. Na dziale książek każdy znajdzie coś dla siebie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.