Offcanvas Section


Większość zmian weszła w życie z dniem 25 sierpnia 2021 r.


Nominacje i zmiany proboszczowskie

Ks. Mateusz Buczma - odwołany z funkcji referenta Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu i mianowany proboszczem parafii św. Jana Nepomucena w Opolu-Sławicach.

Ks. Zbigniew Cieśla - odwołany z urzędu proboszcza parafii Świętego Krzyża w Raciborzu-Studziennej i mianowany proboszczem parafii św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie.

Ks. Łukasz Gniła - odwołany z funkcji wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich i mianowany proboszczem parafii św. Jana Nepomucena w Braciszowie.

Ks. Wojciech Janus - odwołany z urzędu proboszcza parafii św. Jadwigi w Żelaznej i mianowany proboszczem parafii Świętego Krzyża w Raciborzu-Studziennej.

Ks. dr Damian Jurczak – z dniem 31 maja br. odwołany z urzędu proboszcza parafii św. Mikołaja w Kopernikach.

Ks. Marek Krzewicki - odwołany z funkcji kapelana Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach i mianowany proboszczem parafii św. Jadwigi w Żelaznej.

Ks. Dariusz Kużawa - odwołany z urzędu proboszcza parafii św. Stanisława Biskupa w Przylesiu i mianowany proboszczem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Steblowie.

Ks. Sławomir Kwiatkowski – z dniem 1 czerwca 2021 r. mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja w Kopernikach.

Ks. Jacek Olewicz - odwołany z funkcji wikariusza parafii św. Jana Chrzciciela w Raciborzu i mianowany proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa w Przylesiu.

Ks. dr Leszek Waga - mianowany proboszczem parafii Nawiedzenia NMP w Dobrodzieniu.

Ks. Krzysztof Wójtowicz - odwołany z urzędu proboszcza parafii św. Jana Nepomucena w Braciszowie i mianowany proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wawelnie.

Ks. Leszek Zarzycki - odwołany z urzędu proboszcza parafii św. Andrzeja Apostoła w Makowicach i mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach.


Nominacje i zmiany wikariuszowskie

Ks. Damian Cholewa - odwołany z funkcji wikariusza parafii Bożego Ciała w Oleśnie i mianowany wikariuszem parafii św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu.

O. Gilbert Jan Ciomperlik OFM - odwołany z funkcji kapelana DPS w Dobrzeniu Wielkim i mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie.

Ks. Krzysztof Deszczka - odwołany z funkcji wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie i mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu.

Ks. Andrzej Flak - odwołany z funkcji wikariusza parafii św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie i mianowany wikariuszem parafii Bożego Ciała w Oleśnie.

Ks. Andrzej Glinka - odwołany z funkcji wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu i mianowany wikariuszem parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.

Ks. Wiesław HUS CMSA - mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie.

Ks. Adam Jankowski – odwołany z urzędu proboszcza parafii św. Urbana w Wędzinie i mianowany wikariuszem parafii Bł. Czesława w Opolu.

Ks. Damian Kokurowski - odwołany z funkcji wikariusza parafii św. Rocha w Tułowicach i mianowany wikariuszem parafii św. Jana Chrzciciela w Raciborzu.

Ks. Tomasz Koterba - odwołany z funkcji wikariusza parafii św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu i mianowany wikariuszem parafii św. Wawrzyńca w Głuchołazach.

Ks. Rafał Kurek - odwołany z funkcji wikariusza parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim i mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku.

Ks. Piotr Mandala - odwołany z funkcji wikariusza parafii świętych Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich i mianowany wikariuszem parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu.

Ks. Piotr Mazurkiewicz - odwołany z funkcji wikariusza parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku i mianowany wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich.

Ks. Michael Muskała - odwołany z funkcji wikariusza parafii Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu i mianowany wikariuszem parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim.

Ks. Mateusz Mytnik - odwołany z funkcji wikariusza parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu i mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.

Ks. Mariusz Ołdak - odwołany z funkcji wikariusza parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu i mianowany wikariuszem parafii świętych Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich.

Ks. Dominik Paterak - odwołany z funkcji wikariusza parafii bł. Czesława Opolu i mianowany wikariuszem parafii św. Rocha w Tułowicach.

O. Bartłomiej Rodziewicz OCist  - mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu.

O. dr Łukasz Samiec OFM Conv.  - odwołany z pracy duszpasterskiej w parafii św. Michała w Opolu-Półwsi i mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy.

Ks. Sebastian Szajda - odwołany z funkcji wikariusza parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich i mianowany wikariuszem parafii św. Mikołaja w Raciborzu.

Ks. Grzegorz Świecarz SAC – odwołany z funkcji wikariusza parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach i oddelegowany do rodzimej wspólnoty pallotyńskiej. 

Ks. Tomasz Wieliczko - odwołany z funkcji wikariusza parafii św. Wawrzyńca w Głuchołazach i mianowany wikariuszem parafii św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie.

Ks. Piotr Willner - odwołany z funkcji wikariusza parafii św. Mikołaja w Raciborzu i mianowany wikariuszem parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach.

Ks. Stanisław Zioła - odwołany z funkcji wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy i mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu.


Neoprezbiterzy

Ks. Michał Banaś - mianowany wikariuszem parafii Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu.

Ks. Daniel Chudala - mianowany wikariuszem parafii św. Michała w Opolu-Półwsi.

Ks. Dariusz Karbowski - mianowany wikariuszem parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach.


Inne zmiany

Ks. dr Grzegorz Ciuła – kapłan diecezji gliwickiej, z dniem 1 września 2021 r. odwołany z funkcji wicerektora Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu (powrót do diecezji gliwickiej)

Ks. Paweł Chyla – odwołany z funkcji wikariusza parafii św. Józefa w Opolu i mianowany referentem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu.

Ks. Zbigniew Gajewski – odwołany z urzędu proboszcza i mianowany kapelanem Hospicjum w Starych Siołkowicach

Ks. Paweł Lisoń – odwołany z funkcji wikariusza parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu i skierowany na studia specjalistyczne z historii sztuki.

Ks. dr Wojciech Maciążek – kapłan diecezji gliwickiej, z dniem 1 września 2021 r. mianowany wicerektorem Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.

Ks. Henryk Pocześniok – odwołany z funkcji proboszcza parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Steblowie i wyjeżdża na misje do Peru. 

Ks. Radosław Radziwoń – odwołany z funkcji wikariusza parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku i mianowany notariuszem Sądu Diecezji Opolskiej.

Ks. dr Mariusz Sienkowski - odwołany z funkcji wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie i mianowany administratorem parafii św. Andrzeja Apostoła w Makowicach.

Ks. Michał Wieczorek – odwołany z funkcji rezydenta parafii Św. Jakuba i Św. Agnieszki w Nysie i mianowany z dniem 1 lipca 2021 r. kapelanem wspólnoty Sióstr Franciszkanek oraz Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.


Kapłani emerytowani

Ks. Józef Maślanka – z dniem 25 sierpnia br. odwołany z urzędu proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wawelnie.

Ks. Mikołaj Mróz – z dniem 25 sierpnia br. odwołany z urzędu proboszcza parafii Św. Jakuba i Św. Agnieszki w Nysie.

Ks. Michał Wilk – z dniem 25 sierpnia br. odwołany z urzędu proboszcza parafii Nawiedzenia NMP w Dobrodzieniu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.