Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 17 maja 2023 r. w 87. roku życia i w 61. roku kapłaństwa zmarł ks. Teofil Cyrys, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Kuźni.

***

Śp. ks. Teofil Cyrys urodził się 8 II 1937 r. w Grabczoku (par. Brynica) w rodzinie Stefana i Elżbiety zd. Niedworok. Był jednym z najmłodszych dzieci z czternaściorga rodzeństwa. W czasie działań wojennych w 1945 r. wraz z całą rodziną został ewakuowany do Czech, skąd w 1946 r. powrócił w rodzinne strony. W tym roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Grabczoku. Po śmierci matki w 1948 r. został oddany pod opiekę najstarszej siostry, która mieszkała w Strzegomiu i tam ukończył VI klasę szkoły podstawowej i przyjął sakrament bierzmowania. Następnie zamieszkał w Bodzanowie, gdzie ukończył szkołę podstawową i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym dla pracujących w Głuchołazach, jednocześnie pracując zawodowo. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1957 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie-Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął 24 VI 1962 r. w katedrze opolskiej z rąk bp. Franciszka Jopa. Po święceniach był wikariuszem w parafii św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu (1966-1967) i w parafii św. Andrzeja w Zabrzu (1967-1972). Następnie został ustanowiony wikariuszem w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie -Koźlu (Sławięcicach) z zadaniem posługi duszpasterskiej w Starej Kuźni i Kotlarni. Z pomocą parafian zbudował tam plebanię. Potem przebudował kościół w Starej Kuźni, wyremontował też poprotestancki kościół w Kotlarni oraz kaplicę w Ortowicach. Po ustanowieniu 29 IX 1980 r. parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Kuźni został mianowany jej pierwszym proboszczem W 2012 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w domu rodzinnym w Grabczoku nadal angażując się w duszpasterstwie. Biskup Opolski nadał mu w 1996 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 17 V 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 22 maja 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Kuźni;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 23 maja 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Szczepana w Brynicy. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św.

***
Polecajmy śp. ks. Teofila Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Teofil, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.