Offcanvas Section

Po raz 26. diecezja sosnowiecka zaprasza do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie, który odbywa się pod patronatem honorowym ks. bpa Grzegorza Kaszaka. Eliminacje do Festiwalu odbywają się w 34 miastach, także na terenie diecezji opolskiej.

Kapłanów informujemy o możliwości zgłaszania solistów i zespołów z parafii i szkół.

Na stronie www.mfkip.pl trwają zapisy do XXVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K. Szwarlika. To największy przegląd kolęd i jeden z największych amatorskich festiwali muzycznych w Europie, gromadzący każdego roku kilkadziesiąt tysięcy osób na radosnym kolędowaniu!

Eliminacje regionalne odbędą się w 34 miejscowościach w Polsce. Na terenie diecezji opolskiej eliminacje odbędą się 7 grudnia w Łambinowicach, 8 grudnia w Dobrodzieniu i 17 grudnia w Raciborzu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 listopada. Udział w Festiwalu jest bezpłatny. Festiwal przeznaczony jest dla amatorów (w tym uczniów i absolwentów szkół muzycznych I stopnia), którzy ukończyli 6 lat. Można śpiewać solo i w zespołach, z instrumentami lub podkładem z płyty.

Będziński finał Festiwalu, o udział w którym walczą uczestnicy eliminacji, odbędzie się w dniach 9-11 stycznia 2020 r., a Koncert Galowy z ogłoszeniem zwycięzców 12 stycznia 2020 r. o g. 16. Finał Festiwalu będzie transmitowany na żywo w Internecie.

Tegoroczny Festiwal to także konkurs plastyczny na indywidualne lub zbiorowe wykonanie gwiazdy kolędniczej. Najpiękniejsze zostaną nagrodzone i wykorzystane w dekoracji Koncertu Galowego Festiwalu!

Szczegółowe informacje, regulaminy Festiwalu i konkursu plastycznego oraz możliwość zgłoszeń na stronie www.mfkip.pl.

Partnerem Strategicznym Festiwalu jest Polska Spółka Gazownictwa!

 

Dzieląc smutek naszego współbrata w kapłaństwie, zawiadamiamy, że w wieku 78 lat odeszła do Pana śp. Joanna Rusecka, matka ks. Marka Ruseckiego, wikariusza Parafii Św. Jana Chrzciciela w Raciborzu. Jej pogrzeb odbędzie się w piątek 15 listopada o godz. 12.00 w kościele pw. św. Piusa X w Rudzie Śląskiej.

Polecajmy duszę śp. Joanny Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

Dzieląc smutek najbliższych zawiadamiamy, że Pan wezwał do wieczności śp. Martę Klemens, l. 91, mamę ks.Piotra Klemensa, proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Zabrzu Mikulczycach. Pogrzeb śp. Marty odbędzie się w sobotę 2 listopada 2019 r., o godz. 12.30 w kościele św. Anny w Czarnowąsach.
Polecajmy duszę śp. Marty Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

Szczęść Boże.
Dzieląc smutek najbliższych zawiadamiamy, że Pan wezwał do wieczności  śp. Michała Domereckiego, l. 70, ojca ks. Dariusza Domereckiego, wikariusza Rzymskokatolickiej Parafii Bożego Ciała w Oleśnie. Pogrzeb śp. Michała odbędzie się w poniedziałek 28 października 2019 r., o godz. 13.00 w parafii św. Bartłomieja w Suchej w dekanacie Strzelce Opolskie.

Polecajmy duszę śp. Michała Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się