Offcanvas Section

 

STUDIUM PROBOSZCZOWSKIE 2019-2022

Studium proboszczowskie jest instytucją kościelną, powołaną do życia przez Biskupa Opolskiego i ma na celu formację przyszłych proboszczów. Zajęcia Studium trwają 4 semestry i obowiązują księży wskazanych roczników (patrz niżej) z wyjątkiem kapłanów delegowanych na specjalistyczne studia stacjonarne. Studium Proboszczowskie kończy się egzaminem proboszczowskim. Warunkiem przystąpienia do końcowego egzaminu jest potwierdzona obecność na zajęciach, pozytywna ocena z wizytacji katechetycznej i liturgiczno-homiletycznej w parafii oraz przedstawienie pisemnego eseju na temat: „Życie i posługa proboszcza”.

Aktualna edycja studium (lata akademickie 2019/2020 i 2020/2021) adresowana jest dla dwóch roczników święceń: 2011 i 2012.

Zajęcia Studium Proboszczowskiego w roku akademickim 2019/2022 rozpoczną się od kursu formacyjnego w domu „Rybak” w Głębinowie (w dniach od 13.10 wieczorem do 17.10) i kontynuowane będą w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu w wybrane środy (w pierwszym semestrze 2019 r.: 30.10; 6.11; 20.11; 11.12; w drugim semestrze 2020 r.: 4.03; 18.03; 1.04; 29.04. Terminy i tematyka zajęć trzeciego i czwartego semestru zostaną podane w terminie późniejszym. Zajęcia środowe (2 x po 1.5 godz.) rozpoczynają się o godz. 9.45 a kończą o godz. 13.00.

Opłata za uczestnictwo w kursie proboszczowskim wynosi: 500 zł. za semestr (całość za 4 semestry = 2000 zł., łącznie z kursem w Głębinowie). Opłaty za kolejne semestry należy uiszczać w kasie kurii (lub przelewem na rachunek kurii; tytuł przelewu: „studium proboszczowskie”).

Program zajęć: 

13.10 - 17.10.2019 Zajęcia w Głębinowie (Dom Formacyjny „Rybak”)

- 13.10 (Niedziela) Zjazd do godz. 19.00; 19.15 kolacja; 20.00 Nieszpory; 20.20 ks. Joachim Waloszek: Organizacja studium proboszczowskiego. 14.10 (Poniedziałek) g. 9.00 ks. Biskup Andrzej Czaja: Parafia z perspektywy eklezjologicznej. g. 15.30 S. M. Amata Ekert: Dojrzała osobowość a świętość (zajęcia warsztatowe)

- 15.10 (Wtorek) g. 9.00 S. M. Amata Ekert cd. g. 15.30 ks. Mateusz Buczma: Współczesny model duszpasterstwa parafialnego.

- 16.10 (Środa) g. 9.00 ks. Grzegorz Gura: Parafia w świetle przepisów prawa państwowego. g. 15.30 ks. Tomasz Rehlis: Wymiar prawny duszpasterstwa parafialnego.

- 17.10 (Czwartek) Dzień skupienia - ks. Andrzej Szymon (Proboszcz z Lasowic Wielkich)

 

Zajęcia w WMSD w Opolu (ul. Drzymały 1a)

Semestr I - 2019 rok 

- 30.10 g. 9.45 – 11.15 Ks. Ginter Żmuda – Zagadnienia prawno-ekonomiczne. Podstawy zarządzania. g. 11.30 – 13.00 Ks. Łukasz Knieć: Formy i treść duszpasterstwa młodzieży w diecezji i parafii.

- 6.11 g. 9.45 – 13.00 O. Jacek Drabik SJ: Kierownictwo duchowe w duszpasterstwie. Rozeznawanie wg metody ignacjańskiej.

- 20.11 g. 9.45– 13.00 Ks. Krzysztof Soczyński: Prawny wymiar sakramentu małżeństwa.

- 11.12 g. 9.45 – 11.15 Ks. Bp Paweł Stobrawa: Kanoniczna wizytacja parafii. g. 11.30 – 13.00 Ks. Waldemar Musioł: Świeccy u boku proboszcza w parafii.

 

PROGRAM JESIENNYCH KURSÓW FORMACYJNYCH W RUDACH I GŁĘBINOWIE

 

Kurs formacji stałej w Rudach | data: 6.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 11.10.2019

Rocznik święceń 2018 (2 rok kapłaństwa) | Rok 2019

 

7.10.2019

8.10.2019

9.10.2019

10.10.2019

11.10.2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

09.00

ks. Marek Jeziorański:

Aspekty pedagogiczne pracy duszpasterza z młodzieżą.

ks. Mateusz Buczma: Kerygmat w praktyce (przygotowanie do sakramentów, przepowiadanie, formacja grup parafialnych).

 

Ks. Adam Koppel: Sakrament bierzmowania w duszpasterstwie i katechezie Kościoła opolskiego i gliwickiego.

P. Emilia Liechtenberg-Kokoszka:

Psychologiczny aspekt posługi kapłańskiej adresowanej do rodziców dziecka i wychowujących dziecko.

Dzień skupienia:

ks. Krzysztof Dulęba

Spotkanie z biskupem:

ks. Bp Andrzej Iwanecki

15.30

ks. Janusz Czenczek:

Posługa spowiednika i kierownika duchowego – próba weryfikacji rocznych doświadczeń w konfesjonale.

ks. Adam Spałek:

(Pani Metodyk):

Warsztaty katechetyczne

P. Emilia Liechtenberg-Kokoszka:

Psychologiczny aspekt posługi kapłańskiej adresowanej do rodziców dziecka i wychowujących dziecko.

 

 

 

 

Kurs formacji stałej w Rudach | data: 13.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 18.10.2019

Rocznik święceń 2016 (4 rok kapłaństwa) | Rok 2019

 

14.10.2019

15.10.2019

16.10.2019

17.10.2019

18.10.2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

09.00

ks. Bernard Plucik:

Sakrament chrztu w duszpasterstwie parafialnym.

 

ks. Waldemar Przyklenk:

Aspekty prawne sakramentu chrztu.

P. Ewa Kusz:

Granice intymności w życiu kapłana.

ks. Rafał Dappa:

Formy przygotowania do małżeństwa sakramentalnego.

(Prewencja przed przemocą seksualną dzieci i młodzieży)

 

 

Dzień skupienia:

ks. Tomasz Przybyła

Spotkanie z biskupem:

ks. Bp Jan Kopiec

15.30

P. Katarzyna i Michał Jurkiewicz

Duszpasterstwo Rodzin – z perspektywy wieloletniego doświadczenia

(rozpoczęcie o 16.00)

 

 

P. Kornelia Czogalik:

Kultura słowa w służbie Ewangelii.

 

ks. Wojciech Lippa:

Między sztuką a rzeczywistością.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs formacji stałej w Rudach | data: 20.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 24.10.2019

Rocznik święceń 2005 (15 rok kapłaństwa) | Rok 2019

 

21.10.2019

22.10.2019

23.10.2019

24.10.2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

P. dr Ewa Skrabacz:

Kościół i kapłan w przestrzeni publicznej

 

ks. Wojciech Lippa:

Ochrona danych osobowych.

ks. Dariusz Walencik:

Parafia w prawie kanonicznym i prawie polskim.

 

 

 

 

Dzień skupienia:

ks. Hubert Sklorz

15.30

ks. Wojciech Lippa:

Między sztuką a rzeczywistością.

 

ks. Marcin Marsolek:

Problematyka uzależnień i terapii ludzi (księży) uzależnionych. Doświadczenia terapeuty i duszpasterza.

 

P. Kornelia Czogalik:

Kultura słowa w służbie Ewangelii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie | data: 20.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 24.10.2019

Rocznik święceń 2000 (20 rok kapłaństwa) | Rok 2019

 

21.10.2019

22.10.2019

23.10.2019

24.10.2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

P. dr Janusz Cholewiński:

Opieka duchowa nad chorymi u kresu życia i ich rodzinami.

 

 

 

 

ks. Bp Rudolf Pierskała:

Ars celebrandi. Aktualności liturgiczne.

ks. Grzegorz Poźniak

ks. Adam Kozak:

Troska o muzykę i muzyków kościelnych we wspólnocie parafialnej.

Ks. Jerzy Niedzielski

15.30

ks. Grzegorz Kadzioch:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

 

 

ks. Paweł Dubowik:

grupa świeckich:

Duszpasterstwo narzeczonych.

Kryzysy małżeńskie i rodzinne. Doświadczenie wspólnoty Sychar.

ks. Ginter Żmuda:

Podstawy zarządzania. Zagadnienia prawno-ekonomiczne.

 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie | data: 10.11 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 14.11.2019

Rocznik święceń 1994 (26 rok kapłaństwa) |Rok 2019

 

11.11.2019

12.11.2019

13.11.2019

14.11.2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

ks. Piotr Morciniec:

Dylematy moralne naszych parafian.

 

 

 

 

 

ks. Bp Andrzej Czaja:

Wybrane zagadnienia doktrynalne i eklezjologiczne.

???

Posługa spowiednika z perspektywy duszpasterstwa parafialnego.

Dzień skupienia:

ks. Marcin Ogiolda

15.30

ks. Grzegorz Kadzioch:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

 

 

 

 

 

ks. Bp Rudolf Pierskała:

Ars celebrandi. Aktualności liturgiczne.

ks. Ginter Żmuda:

Podstawy zarządzania. Zagadnienia prawno-ekonomiczne.

 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie | data: 10.11 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 14.11.2019

Rocznik święceń 1989 (31 rok kapłaństwa) | Rok 2019

 

18.11.2019

19.11.2019

20.11.2019

21.11.2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

ks. Bp Andrzej Iwanecki

ks. Artur Sepioło

Sakramenty w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

 

 

 

 

 

ks. Bp Andrzej Czaja:

Wybrane zagadnienia doktrynalne i eklezjologiczne.

ks. Dariusz Walencik:

Parafia w prawie polskim.

Dzień skupienia:

ks. Tomasz Horak

15.30

ks. Grzegorz Kadzioch:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

 

 

 

 

ks. Jerzy Dzierżanowski:

Zasady duszpasterstwa rodzin w świetle świetle posynodalnej adhortacji „Amoris letitia”.

P. Dr Beata Balicka-Błagitka:

Możliwości pozyskiwania funduszy w ramach dotacji unijnych i państwowych.

 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie | data: 24.11 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 28.11.2019

Rocznik święceń 1984 (36 rok kapłaństwa) | Rok 2019

 

25.11.2019

26.11.2019

27.11.2019

28.11.2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

ks. Bp Andrzej Iwanecki:

Sakramenty w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

 

ks. Bp Andrzej Czaja:

Wybrane zagadnienia doktrynalne i eklezjologiczne.

 

 

 

 

 

ks. Piotr Morciniec:

Dylematy moralne naszych parafian.

Dzień skupienia:

ks. Henryk Kałuża

15.30

ks. Grzegorz Kadzioch:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

ks. Jerzy Dzierżanowski:

Zasady duszpasterstwa rodzin w świetle świetle posynodalnej adhortacji „Amoris letitia”.

 

 

 

 

 

 

P. Dr Beata Balicka-Błagitka:

Możliwości pozyskiwania funduszy w ramach dotacji unijnych i państwowych.

 

 

KURSY FORMACYJNE DLA KAPŁANÓW W 2019 ROKU

Podobnie jak w ubiegłych latach w domach formacyjnych w Rudach i od tego roku w Głębinowie odbędzie się 7 kursów dla kapłanów określonych roczników święceń. Zajęcia dla roczników młodszych (wikariuszowskich) (2 i 4 rok kapłaństwa) trwać będą od niedzieli wieczora do piątku południa, natomiast dla roczników starszych (15, 20, 26, 31 i 36 rok kapłaństwa) – od niedzieli wieczora do czwartku wieczora. W ramach każdego z kursów przewidziany jest dzień skupienia. Kuria Diecezjalna w Opolu wystosuje do Księży zobowiązanych do uczestnictwa w szkoleniu (i pracujących w szkole) odpowiednie pisma, w oparciu o które będzie można starać się o urlop w zajęciach szkolnych na czas trwania kursu. Uczestnictwo w kursie dokumentowane jest zaświadczeniem respektowanym w procedurze awansu zawodowego. Koszt udziału w kursie formacyjnym wynosi 500 zł.

Terminy kursów formacji stałej przedstawiają się w bieżącym roku następująco: 
2 rok kapłaństwa – rocznik święceń 2018 - Rudy - 6-11 października 2019; 
4 rok kapłaństwa – rocznik święceń 2016 - Rudy - 13-18 października 2019; 
15 rok kapłaństwa - rocznik święceń 2005 - Rudy - 20-24 października 2019; 
20 rok kapłaństwa - rocznik święceń 2000 - Głębinów - 20-24 października 2019; 
26 rok kapłaństwa - rocznik święceń 1994 - Głębinów - 10-14 listopada 2019; 
31 rok kapłaństwa – rocznik święceń 1989 - Głębinów – 17-21 listopada 2019; 
36 rok kapłaństwa – rocznik święceń 1984 - Głębinów – 24-28 listopada 2019.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się