Offcanvas Section

28. Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia...

Abp Gądecki poprosił Episkopaty świata o wsparcie inicjatywy, by św. Jan Paweł II został doktorem Kościoła i współpatronem Europy

Dwadzieścia siedem lat pontyfikatu papieża Jana Pawła II posiada przełomowe znaczenie dla Kościoła i świata, tak w kontekście jego...

W Opolu przy ul. Książąt Opolskich powstaje Dom Nadziei dla Bezdomnych i Ubogich

Nie mają domu, nie mają bliskich, ale nie muszą zostać pozostawieni sami sobie. Opolscy Bezdomni i Samotni są wokół nas, czasem bardzo...

Okres zwykły w Kościele

O okresie zwykłym oraz Święcie Ofiarowania Pańskiego, opowiada ks. dr Joachim Kobienia - sekretarz Biskupa Opolskiego.

„Ochrona dzieci i młodzieży” dokument studyjny

Po raz pierwszy publikujemy na naszej stronie internetowej, w zakładce „Ochrona dzieci i młodzieży” dokument: „Zasady ochrony dzieci,...

AKTUALNOŚCI

28. Światowy Dzień Chorego

luty 11, 2020
Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku…

ZAPOWIEDZI

Wielkopostne Wykłady Otwarte 2020

luty 14, 2020
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na Wielkopostne Wykłady Otwarte 2020 pod patronatem bp. Andrzeja Czai, Wielkiego Kanclerza WT UO…

KRONIKA

Śp. ks. Tadeusz Podkówka

styczeń 27, 2020
Do wieczności odszedł ks. Tadeusz Podkówka (l. 84), emerytowany proboszcz Parafii Świętego Michała Archanioła w Szybowicach w dekanacie Prudnik. * *…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.