Offcanvas Section

W minioną niedzielę (17 listopada) przeżywaliśmy Światowy Dzień Ubogich. Tak razem z Ubogimi świętowaliśmy w Opolu.

3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-89
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-88
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-87
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-85
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-84
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-83
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-82-1
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-81
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-80
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-79
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-77
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-78
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-75
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-76
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-74
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-73
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-72
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-71
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-70
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-69
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-68
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-67
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-66
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-65
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-64
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-63
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-62
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-61
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-60
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-58
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-57
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-56
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-54
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-53
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-52
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-51
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-50
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-49
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-48
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-47
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-46
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-44
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-43
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-40
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-39
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-38
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-37
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-36
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-34
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-35
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-33
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-32
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-31
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-30
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-29
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-28
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-27
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-26
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-25
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-24
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-23
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-22
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-20
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-19
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-17
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-16
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-15
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-13
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-12
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-11
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-10
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-9
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-8
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-7
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-6
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-5
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-4
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-3
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-1
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-2

zdjęcia: Piotr Dobrowolski

W imieniu Rafael Film informujemy o najważniejszej premierze filmowej tego roku. Film „Nieplanowane” będzie można oglądać w polskich kinach od 1 listopada. To historia Abby Johnson, jednej z najmłodszych dyrektorek kliniki aborcyjnej Planned Parenthood w USA. Po dziesięciu latach pracy, w wyniku braków personelu medycznego, została ona poproszona o pomoc i asystowanie przy aborcji. To wydarzenie sprawiło, że diametralnie zmieniła poglądy na tę kwestię.
Dzieło opowiadające historię Abby Johnson i odsłaniające kulisy przemysłu aborcyjnego wstrząsnęło Ameryką. Po raz pierwszy od wielu lat świadomość społeczna na temat aborcji oraz zmian w prawie uległa tak radykalnej przemianie. Od premiery 9 stanów w USA zmieniło prawo na bardziej chroniące życie, a kilkuset pracowników klinik aborcyjnych odeszło z pracy. Burza spowodowana próbami ograniczenia dostępu do informacji o filmie, a później trudności dystrybucyjne wywołały z kolei debatę o współczesnej cenzurze w mediach społecznościowych i wolności słowa, która otarła się nawet o amerykański Kongres. Niedługo po premierze było jasne, że „Nieplanowane” to coś więcej niż film – to zjawisko kulturowe i społeczne.

„Nieplanowane” to film, który naprawdę zmienia świadomość ludzi.

Zobacz gdzie w kinach będzie można zobaczyć film - www.rafaelfilm.pl

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć tym, którzy weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi, wskazuje drogę, która prowadzi do świętości. Bliska staje się także prawda o wspólnocie ze świętymi, którzy otaczają nas opieką. (por. MR s. 266')

Pierwsze wzmianki o kulcie „Wszystkich Świętych Wyznawców”  znajdujemy w IV w. kalendarzu z Nikodemii. Dniem obchodu był piątek w oktawie Wielkanocy. Inne źródła informują o takim oddawaniu czci wielu świętym 13 maja (męczenników) czy też w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego.

W kościele rzymskim ważnym wydarzeniem było na początku VII w. poświęcenie przez papieża Bonifacego IV Panteonu ku czci Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych Męczenników. Złożono wówczas szczątki 28 męczenników. W VIII w. miało miejsce otwarcie przez papieża Grzegorza III w kościele św. Piotra kaplicy poświęconej Wszystkim Świętym, także niemęczennikom. W tym samym wieku w Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych obchodzone 1 listopada. 

1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych, która w tym roku przypada w piątek, z racji rangi tego obchodu liturgicznego wiernych nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych (kan. 1251, Kodeks Prawa Kanonicznego).

 

2 listopada Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomoc, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty zyskana przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy świętej. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych wprowadził w roku 998 opat benedyktynów w Cluny, św. Odylon. (MR s. 267')

Odpusty za wiernych zmarłych:

§1. Odpustu zupełnego, który można ofiarować jedynie, za dusze w czyśćcu cierpiące, udziela się wiernemu, który
1° w poszczególne dni od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się choćby tylko w myśli za zmarłych;
2° we Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - Dzień Zaduszny nabożnie nawiedzi kościół lub kaplicę i odmówi tam Ojcze nasz i Wierzę.

§2. Odpustu cząstkowego, który można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu ciepiące, udziela się wiernemu, który
1° nabożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się choćby tylko w myśli za zmarłych; 
2° pobożnie odmówi Jutrznię lub Nieszpory z Oficjum za zmarłych albo wezwanie Wieczny odpoczynek

*wg Enchiridion Indulgentiarum. Normae et concessiones, Libreria Editrice Vaticana 2004 (Wykazu odpustów - normy i nadania) 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się