Offcanvas Section

W dniach od 13 do 15 grudnia 2019 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu (ul. Drzymały 1) zapraszamy do udziału w Rekolekcjach: Remont Małżeński 2019. " W ZASIĘGU RĘKI ". (Nie trzeba się zapisywać!)
W tym roku gościem specjalnym Remontu Małżeńskiego będzie arcybiskup Grzegorz Ryś – ceniony i lubiany duszpasterz, wykładowca, rekolekcjonista, od 2011 roku przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, od 2017 roku arcybiskup metropolita łódzki. Abp Ryś wygłosi konferencję w niedzielę oraz będzie przewodniczył Eucharystii na zakończenie naszych rekolekcji.
W piątek i sobotę konferencję wygłosi ks. Eugeniusz Ploch.

Zapraszamy!
Piątek, 13 grudnia 2019 - godzina 20.00
Sobota, 14 grudnia 2019 - godzina 18.00
Niedziela, 15 grudnia 2019 - godzina 10.00

Duszpasterstwo Nauczycieli Akademickich serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie dyskusyjne w piątek 13 grudnia o godz. 19.00 w Sali Duszpasterskiej na Wydziale Teologicznym UO (ul. Drzymały 1a). W ramach spotkania zostaną wygłoszone dwa referaty: „Bogactwo współczesnej wymiany kulturowej” (prof. dr hab. Janusz Słodczyk) oraz „Kościół w spotkaniu z innymi religiami” (ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej).
Z okazji jubileuszu XX-lecia w tym roku akademickim spotkania mają charakter dwugłosu, na który składa się wypowiedź osoby związanej z Duszpasterstwem, będąca wyrazem jej naukowych zainteresowań i doświadczeń, a także nawiązujące do tejże wypowiedzi wystąpienie teologa, przybliżające jakąś ważną cechę misji Kościoła.

Budowa Szopki rozpocznie się w sobotę 14.12.2019 r. na placu plebanijnym kościoła św. Józefa w Opolu – Szczepanowicach (ul. Pruszkowska 74). Szopka będzie przedstawiała sceny Bożego Narodzenia, składające się z kilkudziesięciu figur naturalnej wielkości, wymowną szatą graficzną oraz oświetleniem.

Kulminacyjnym punktem będzie 21. Opolskie Kolędowanie w II dzień Świąt Bożego Narodzenia, 26.12.2019 r. o godz. 15.30, któremu przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Andrzej Czaja. Podczas kolędy „Cicha noc” zapłonie 3000 zimnych ogni.

Uwaga: W te dni samochody będzie można parkować tuż obok, na parkingu kampusu Politechniki Opolskiej.
Szopkę można będzie odwiedzać od 24.12.2019 r. do 6.01.2020 r. włącznie.
Zapraszamy mieszkańców Opola i Opolszczyzny!

Dodatkowych informacji udzielają:
- Andrzej Toczek: 606 382 897
- Księża parafii: 77 474 35 35, 77 457 59 59

W sobotę 14 grudnia br. w klasztorze Sióstr Elżbietanek w Nysie, przy ul. Słowiańskiej 16, odbędzie się opłatek Sióstr Zakonnych diecezji opolskiej.
Początek o godz. 10.00 Mszą św., której będzie przewodniczył ks. bp Rudolf Pierskała. Po Mszy św. spotkanie opłatkowe. Bardzo serdecznie zapraszamy.

Błażej Kurowski OFM - Wikariusz biskupi do spraw życia konsekrowanego  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się