Offcanvas Section

W Krakowie odbyło się dzisiaj spotkanie kardynała Stanisława Dziwisza z prowincjałem Polskiej Prowincji oblatów. Wieloletni sekretarz Ojca Świętego Jana Pawła II przekazał dla nowo budującej się parafii w Opolu bezcenne dary. Ojciec Paweł Zając OMI otrzymał relikwie krwi świętego papieża, a także kamień z grobu Jana Pawła II z bazyliki watykańskiej, który zostanie wmurowany jako kamień węgielny nowej świątyni w Opolu. Jej budowa ma niebawem ruszyć. Wśród darów znalazła się również biała sutanna, której używał papież.

Prowincjał polskich oblatów przekazał księdzu kardynałowi pamiątkowy medal, wybity z okazji 100-lecia Polskiej Prowincji.

Pragnę wyrazić moją wdzięczność księdzu kardynałowi za niezwykle miłe przyjęcie oraz rozmowę. Podczas spotkania wspominał wielu oblatów, z którymi miał okazję spotkać się podczas papieskich pielgrzymek – skomentował o. Paweł Zając OMI.

Przekazanie darów dla opolskiej parafii nastąpi po uwzględnieniu odpowiedniej daty z ordynariuszem miejsca – bp. Andrzejem Czają. Pragnieniem prowincjała jest, aby uroczystość obok podniosłego charakteru, miała jednocześnie wymiar rodzinny dla nowej wspólnoty parafialnej.

Parafia pw. św. Jana Pawła II została powołana do życia decyzją ordynariusza opolskiego w kwietniu 2019 roku. Powstaje w Opolu – Kolonii Gosławickiej. Duszpasterstwo 400. parafii diecezji opolskiej powierzono Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej. W pierwszą rocznicę istnienia wspólnoty, bp Andrzej Czaja oraz o. Paweł Zając OMI, wyrazili pragnienie, aby powstająca parafia stanowiła dar dla Jana Pawła II z okazji jego 100-rocznicy urodzin.

Strona internetowa parafii - https://opole.oblaci.pl/ 

Drodzy Diecezjanie

W niełatwym dla nas czasie szerzącej się na świecie pandemii, kiedy dociera do nas wiele niepokojących i smutnych informacji o rosnącej liczbie ludzi dotkniętych tym nieszczęściem, pragnę podzielić się z wami dobrą wiadomością. W najbliższą sobotę, 30 maja 2020 roku, 7 diakonów, alumnów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, przyjmie święcenia prezbiteratu.

A oto imiona i nazwiska nowych kapłanów oraz parafie, z których pochodzą:

1. Marcin Jaśkowski, z par. św. Jana Chrzciciela w Raciborzu
2. Krzysztof Kurzeja, z par. Wniebowzięcia Matki Bożej w Kępnicy
3. Łukasz Labusga, z par. św. Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej
4. Paweł Leżuch, z par. Trójcy Świętej w Kujawach–Zielinie
5. Kamil Wocka, z par. św. Józefa w Opolu–Wrzoskach
6. Damian Sklorz, z par. św. Joachima i św. Anny w Dziewkowicach
7. Szymon Supel, z par. MB Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu.

Ze względu na epidemię i związane z nią obostrzenia sanitarne dotyczące liczby uczestników nabożeństw, święcenia prezbiteratu odbędą się w ich rodzinnych parafiach, za wyjątkiem dwóch diakonów: z parafii Opole-Wrzoski i Chróścina Opolska; ci przyjmą święcenia w katedrze opolskiej. Niestety, z wiadomego powodu, nie mogę jak co roku zachęcić Was do jak najliczniejszego udziału w uroczystości. Natomiast zapraszam Was do jej duchowego przeżycia poprzez modlitwę oraz transmisję z katedry opolskiej w naszym diecezjalnym radio „Doxa”. Początek transmisji o godz. 10.00. Jak co roku, o godz. 11.00 bicie dzwonów w naszych kościołach obwieści nam sam moment udzielania święceń.

W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, jak Pan Jezus przed swoim wniebowstąpieniem na Górze Oliwnej zapewnia uczniów: „Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Tę swoją obietnicę spełnia w świecie nade wszystko przez posługę kapłanów, którzy w Jego imieniu głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu i uświęcają lud Boży, udzielając świętych sakramentów. Dlatego doroczne święcenia kapłańskie stanowią wyjątkowo ważne wydarzenie dla całej naszej wspólnoty diecezjalnej.

Przeżywany obecnie czas pandemii uświadamia nam, jak bardzo kruche są nasze ludzkie zabezpieczenia, jak ograniczone nasze możliwości i jak bardzo potrzebujemy trwalszego oparcia, fundamentu, aby pokonać wszelkie lęki i obawy o przyszłość. Pokoju serca, umocnienia i otuchy nie są nam w stanie zagwarantować ludzkie projekty i środki zaradcze. Jest jednak Chrystus zmartwychwstały, który „trzeciego dnia” okazał swą moc, powstał z martwych i żyje, kocha nas i pragnie naszego szczęścia! Jest źródłem niezawodnej nadziei dla każdego z nas. Przejmująco mówił o tym Papież Franciszek w swoim Orędziu Wielkanocnym przed błogosławieństwem „urbi et orbi: „Tej [wielkanocnej] nocy zdobywamy podstawowe prawo, które nie zostanie nam zabrane: prawo do nadziei. Jest to nadzieja nowa, żywa, pochodząca od Boga. Nie jest to zwykły optymizm, nie jest to poklepywanie po plecach ani też okolicznościowe dodanie otuchy. To dar z nieba, którego nie mogliśmy zapewnić sobie sami. […] Nadzieja Jezusa jest inna. Wnosi do naszych serc pewność, że Bóg potrafi wszystko obrócić ku dobru, bo nawet z grobu wydobywa życie”.

Niestety, w tym roku nie mogliśmy obchodzić Świąt Wielkanocnych i przeżywać Paschy Chrystusa w naszych kościołach. Stąd też trudniej nam było zaczerpnąć z darów Zmartwychwstałego, zadbać o to, by zagościły w naszych sercach radość, pokój i nadzieja. Tym bardziej dziękuję Wam za to, że zaprosiliście Chrystusa do Waszych domów i mieszkań, że staraliście się z Nim spotkać we wspólnocie „domowego Kościoła”, przez modlitwę, duchowe przeżywanie transmitowanej liturgii, a także przez konkretne wspieranie i okazywanie dobroci ludziom w wielorakiej potrzebie, zwłaszcza starszym i samotnym. Ufam, że wskutek tego umocnione zostało Wasze przymierze z Bogiem, że odkryliście na nowo wartość rodziny i że odnowiliście Wasze życie duchowe i rodzinne.

Równocześnie, w zaistniałej sytuacji wielu ograniczeń przekonaliśmy się, że nic nie może zastąpić spotkania z żywym Jezusem, który przychodzi do nas w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii i w sakramencie pokuty i pojednania. Nawet najpiękniejsza liturgia przeżywana wirtualnie nie może równać się z tą, w której uczestniczymy w naszych kościołach. Dlatego potrzeba otwartych kościołów i naszego powrotu do świątyni! Podobnie nieodzowna jest obecność i posługiwanie kapłanów w dziele zbawienia i naszego uświęcenia.

Niestety, ciągle zmniejsza się liczba powołań kapłańskich, także zakonnych i coraz bardziej brakuje kapłanów w naszej diecezji; podobnie dzieje się z siostrami zakonnymi. W naszym międzydiecezjalnym seminarium duchownym w Opolu formuje się obecnie zaledwie 51 kleryków: 30 z naszej diecezji, 20 z diecezji gliwickiej i 1 z Togo. W skład grona opolskiego wchodzi 6 kleryków na V roku, 10 na IV roku, 8 na III roku i po 3 na II i I roku.

Ta sytuacja domaga się od nas wszystkich jeszcze więcej wytrwałej, cierpliwej i ufnej modlitwy o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, także zakonne, misyjne i do sakramentalnego małżeństwa. Trzeba też ciągle i jeszcze więcej modlić się o łaskę żywej wiary w sercach młodego pokolenia i o łaskę dobrego rozeznania drogi życiowej, w szczególności dla tegorocznych maturzystów.

Dobrze, że w naszej diecezji rozwija się stale dzieło Oremus, dzieło modlitwy, w różnych formach, z kapłanami, za kapłanów i o kapłanów. Dziękuję bardzo wszystkim zaangażowanym w to dzieło i zapraszam każdego do udziału w nim. Wprawdzie Chrystus sam wybiera i powołuje robotników na swoje żniwo, a jego potrzeby są Mu znane: „Żniwo wprawdzie wielkie – powiada – ale robotników mało” (Łk 10,2). Jednak wyraźnie wyraża swoje oczekiwanie: „proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Dlatego zwracam się do wszystkich z gorącym apelem: nie przestawajmy co dnia modlić się o łaskę ocalenia od pandemii, o łaskę deszczu na nasze pola i o powołania kapłańskie na niwę, którą stanowi lud Boży na Śląsku Opolskim.

Równocześnie proszę Was bardzo o zrozumienie i przyjęcie działań i zmian, które muszę wykonać w diecezji w związku z coraz większym brakiem kapłanów. Wspominałem już o tym w tegorocznym liście pasterskim na Wielki Post. Do tej pory postępowałem w ten sposób, że ograniczałem liczbę duszpasterzy w dużych parafiach. Jednak ta droga została już całkowicie wyczerpana. Udało się też przekazać kilka parafii zgromadzeniom zakonnym i im powierzyć troskę duszpasterską o wiernych w nich. Także w tym roku dwie parafie: Kietrz i Ściborzyce Wielkie zostaną powierzone Księżom Pallotynom. Boska Opatrzność pomogła nam też w ten sposób, że zgłosiło się kilkunastu zakonników do pracy duszpasterskiej i posługują w naszej diecezji. Na takowe zgłoszenia jestem oczywiście dalej otwarty.

W aktualnej sytuacji rażącego deficytu duszpasterzy (wyświęcę siedmiu, potrzebuję szesnastu) te wszystkie działania jednak nie wystarczają, by zaradzić potrzebom 400 parafii w naszej diecezji. Dlatego w najbliższych latach, podobnie jak to już w kilku miejscach się dokonało, jestem zmuszony połączyć ze sobą mniejsze parafie. Mam na myśli parafie nie przekraczające 700-800 wiernych, choćby nawet były w stanie utrzymać swojego duszpasterza. Przy tym chcę zaznaczyć, że kolejność łączenia określonych parafii będzie się wiązała z określonymi okolicznościami, jak przejście księdza na emeryturę czy odejście ze względu na stan zdrowia, innym razem śmierć proboszcza itp. Powód zasadniczy jest jednak jeden – brak kapłanów! Ten stan rzeczy wymusza nowy ład, że dwie parafie będą miały jednego proboszcza, a ten może zamieszkać tylko na jednej plebani. Stąd, na jednej z dwóch plebani księdza zabraknie. Będzie on jednak duszpasterzem obydwu wspólnot parafialnych, z których każda będzie miała odrębną Parafialną Radę Duszpasterską i odrębne konto parafialnych finansów.

Oczywiście, jestem świadomy tego, że każda decyzja o połączeniu parafii będzie trudna dla kapłanów i bardzo bolesna dla wiernych, zwłaszcza tej parafii, w której nie będzie odtąd księdza na plebani. Dlatego będę się starał wykorzystywać w miarę możliwości wskazane wyżej rozwiązania, a połączenia parafii będą realizowane, gdy już nie będzie innej alternatywy. Natomiast już dziś bardzo Was proszę o zrozumienie mojego postępowania, wymuszonego brakiem kapłanów, i przyjmowanie moich decyzji w duchu zaufania Boskiej Opatrzności, która czuwa nad nami wszystkimi. Niech cała ta sytuacja motywuje nas stale do modlitwy o nowe powołania kapłańskie, a także do modlitwy za kapłanów i do jeszcze większej troski o nich, do wspierania ich w codzienności.

Mam też ważne słowo do Was, Droga Młodzieży Kościoła Opolskiego. Nie wykluczone, że Pan puka do drzwi serca wielu z Was i woła: Pójdź za mną! Nie lękajcie się tego wezwania, nie obawiajcie się, że jest zbyt wielkie. Ten, który wzywa, daje także swoją łaskę i moc, aby powierzoną nam misję dobrze zrealizować.

W wigilię Zesłania Ducha Świętego, 30 maja 2020 roku, zapraszam Was wszystkich, a szczególnie tegorocznych maturzystów, na czuwanie modlitewne w kościele seminaryjnym w Opolu. Duchowo będzie się można łączyć ze zgromadzonymi za pośrednictwem Facebooka na profilu duszpasterstwa diecezji opolskiej Ławka.

I jeszcze jedna informacja: Przez ostatnie 10 lat w uroczystość Bożego Ciała organizowany był w Opolu „Koncert Uwielbienia”, który stanowił szczególną formę modlitwy za młode pokolenie. W tym roku nie odbędzie się on ze względu na epidemię. Tym bardziej zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu do parafialnych świątyń. W tym samym czasie od 19.30 do 21.00 chciejmy utworzyć Diecezjalny Wieczernik trwania razem przed Panem na modlitwie uwielbienia i wdzięczności za tajemnicę przychodzenia i obecności Pana pośród nas pod postacią Chleba Eucharystycznego i prośmy wszyscy o moc wiary w sercach młodego pokolenia.

W te najbliższe dni z ufnością przywołujmy mocy i światła Ducha Świętego! Prośmy Boskiego Ożywiciela szczególnie o łaskę odnowy Kościoła. Polecajmy Mu zwłaszcza młodzież maturalną i diakonów przygotowujących się do święceń prezbiteratu.

Wam wszystkim z całego serca błogosławię.

Wasz biskup
† Andrzej Czaja

Opole, 20 maja 2020 r.

Powoli dobiega końca pierwsza część projektu „Razem przepisujemy Biblię”. Wiemy, że część Uczniów przepisało już swoje wyznaczone fragmenty, a część jeszcze przepisuje.

Z powodu trwania czasu pandemii, bardzo prosimy Katechetów o nie zbieranie od uczniów i nie wysyłanie efektów pracy Uczestników.
Przepisane fragmenty Pisma Świętego będziemy prosili o zbieranie dopiero wtedy, kiedy Uczniowie będą mogli wrócić do szkół. Przekażemy jeszcze droga e-mailową informację od kiedy można przesyłać kartki z fragmentami Biblii do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej.

http://wk.diecezja.opole.pl/


W sobotę (30 maja br.) przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego w diecezji opolskiej odbędą się święcenia kapłańskie. Ze względu na wyznaczony z powodu pandemii limit miejsc w kościołach święcenia będą miały miejsce się w sześciu kościołach. W tym roku święcenia w stopniu prezbitera przyjmą: 


Diakon Marcin Jaśkowski pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Raciborzu na Ostrogu. Jest synem Edyty i Janusza. Ma czworo rodzeństwa: siostrę Izabelę oraz braci Ireneusza, Krzysztofa i Janusza. Ukończył Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Napisał pracę magisterską pt. „Tomasa Halika teologia wiary i ateizmu” pod kierunkiem ks. dra hab. Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego, prof. UO. Interesuje się teologią moralną, dogmatyczną i homiletyką. Ceni sobie spotkania z drugim człowiekiem, inspirujące rozmowy oraz podróże.

Szafarz święceń: bp Andrzej Czaja
Miejsce święceń: kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Raciborzu - na Ostrogu – godz. 15.00.

 

 
Diakon Krzysztof Kurzeja pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Kępnicy. Jest synem Ireny i Marka. Ma brata Łukasza. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Nysie. Pracę magisterską pt. „Wyjście z Egiptu jako przejaw Bożego miłosierdzia na podstawie Wj 15 – w reinterpretacji Ps 136” napisał pod kierunkiem ks. dra Andrzeja Demitrowa. Interesuje się Pismem Świętym oraz pasjonuje sportem.

Szafarz święceń: bp Rudolf Pierskała 
Miejsce święceń: kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Kępnicy – godz. 15.00.

 

 
Diakon Łukasz Labusga pochodzi z Mechnic, z parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej. Jest synem Lidii i Huberta. Ukończył Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu. Ukończył licencjat na Akademii Muzycznej w Krakowie, specjalność tuba. Napisał pracę magisterską pt. „Rozeznawanie duchowe w teologii Marko Ivana Rupnika” pod kierunkiem ks. dra hab. Dariusz Klejnowskiego-Różyckiego prof. UO. Interesuje się dogmatyką, Pismem Świętym i duchowością. Lubi modelarstwo oraz muzykę.

Szafarz święceń: bp Andrzej Czaja
Miejsce święceń: kościół katedralny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu – godz. 10.00.

 

 
Diakon Paweł Leżuch pochodzi z parafii Trójcy Świętej w Kujawach. Jest synem Lucyny i Zygfryda. Ma brata Marka i siostrę Justynę. Ukończył Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu na profilu mechatronika. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem ks. dra hab. Konrada Glombika, prof. UO pt. „Chrystologiczny charakter duchowości kapłańskiej w nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”. Interesuje się eschatologią i nauczaniem Soboru Watykańskiego II. Pasjonuje się sportem, w sposób szczególny piłką nożną.

Szafarz święceń: bp Rudolf Pierskała
Miejsce święceń: kościół pw. św Trójcy Świętej w Kujawach – godz. 10.00.


 
Diakon Damian Sklorz pochodzi z parafii św. Joachima i Anny w Dziewkowicach. Jest synem Grażyny i Krystiana. Ma brata Szymona. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich. Przed seminarium studiował dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Opolskim, gdzie obronił licencjat. Pracę magisterską pt. „Święty Józef w ewangeliach kanonicznych i apokryficznych. Analiza porównawcza” napisał pod kierunkiem ks. dra hab. Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego, prof. UO. Interesuje się liturgiką, Pismem Świętym oraz postacią świętego Józefa. Lubi górskie wędrówki.

Szafarz święceń: bp Paweł Stobrawa  
Miejsce święceń: kościół pw. św. Joachima i Anny w Dziewkowicach  - godz. 10.00.

 
Diakon Szymon Supel pochodzi z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu. Jest synem Marii i Zdzisława. Ma czterech starszych braci i starszą siostrę. Ukończył Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Opolu na profilu technik ekonomista. Napisał pracę magisterską pt. „Tożsamość kapłana w świetle «Listów do moich kapłanów» Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego” pod kierunkiem ks. dra hab. Andrzeja Anderwalda. Interesuje się teologią pastoralną i Katolicką Nauką Społeczną. Pasjonuje się historią, życiem społecznym, fotografią oraz muzyką.

Szafarz święceń: bp Paweł Stobrawa 
Miejsce święceń: kościół Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu – godz. 15.00.


 
Diakon Kamil Wocka pochodzi z parafii św. Józefa Robotnika w Opolu – Wrzoskach. Jest synem Anny i Krzysztofa. Ma dwóch starszych braci: Marcina i Daniela oraz młodszą siostrę Sandrę. Ukończył Technikum Elektryczne w Opolu. Przed wstąpieniem do seminarium studiował na Politechnice Opolskiej. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem ks. dra hab. Huberta Łysy, prof. UO pt. „Treść i forma tekstów egzort i homilii niedzielnych bł. Alojzego Ligudy. Praktyka i teoria kaznodziejska”. Interesuje się patrologią oraz homiletyką. Pasjonuje się sportem, muzyką i filmem.

Szafarz święceń: bp Andrzej Czaja
Miejsce święceń: kościół katedralny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu – godz. 10.00.


Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.
Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się