Offcanvas Section

 

Sobota, 18.01.2020

godz. 16.30 ekumeniczny koncert kolęd, kaplica ewangelicka w Opolu (ul. Pasieczna 12)

godz. 18.30 Eucharystia o jedność chrześcijan z homilią ekumeniczną (uroczyste rozpoczęcie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan), katedra pw. Podwyższenia św. Krzyża w Opolu, przewodniczenie i kazanie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, pozdrowienie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu)

 

Niedziela, 19.01.2020

godz. 9.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kaplica ewangelicka w Opolu (ul. Pasieczna 12), przewodniczenie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu), kazanie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja

godz. 9.30 Liturgia wschodnia połączona z uroczystym poświęceniem wody (Epifania w Kościołach Wschodnich), kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu (ul. Grota Roweckiego 3), przewodniczenie i kazanie: o. Volodymyr Shuba

godz. 15.30 nabożeństwo ekumeniczne, ewangelicki kościół księżnej Zofii w Pokoju, przewodniczenie: ks. Eneasz Kowalski (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Pokoju), kazanie: ks. Krzysztof Rusinek (proboszcz par. rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża w Pokoju)

godz. 18.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. Bożego Ciała w Oleśnie, przewodniczenie: ks. Walter Lenart (proboszcz par. pw. Bożego Ciała w Oleśnie), kazanie: ks. Ryszard Pieron (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Lasowicach Wielkich

 

Poniedziałek, 20.01.2020

godz. 17.00 – Eucharystia z homilią ekumeniczną, kaplica pw. św. Sebastiana
w Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, przewodniczenie i kazanie: abp prof. dr hab. Alfons Nossol

godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki w Karczowie, przewodniczenie: ks. Marcin Bonk (proboszcz par. Dąbrowa Niemodlińska), kazanie: ks. Sławomir Fonfara (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Brzegu)

 

Środa, 22.01.2020

godz. 11.30-13.00 – seminarium otwarte na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a. Temat: Encyklika Ut unum sint Jana Pawła II wyznacznikiem ekumenicznego programu Kościoła. Prelegenci: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, ks. mgr-lic. Wojciech Pracki

godz. 18.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół seminaryjno-akademicki w Opolu (ul. Drzymały 1a), przewodniczenie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, kazanie: bp dr Marian Niemiec (Biskup Katowickiej Diecezji Ewangelicko-Augsburskiej)

 

Sobota, 25.01.2020

godz. 10.00 – Eucharystia o jedność chrześcijan z homilią ekumeniczną w ramach formacyjnego spotkania osób konsekrowanych, kościół Ducha Świętego w Winowie, przewodniczenie i kazanie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, wykład: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

godz. 18.00 – Eucharystia o jedność chrześcijan z homilią ekumeniczną (uroczyste zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan), kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej, przewodniczenie i kazanie: abp prof. dr hab. Alfons Nossol, pozdrowienie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu)

 

Niedziela, 26.01.2020

godz. 15.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim, przewodniczenie: ks. Józef Dziuk (proboszcz parafii rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim), kazanie: ks. Mateusz Łaciak (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku)

godz. 17.00 nabożeństwo ekumeniczne, kościół ewangelicki w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Głowackiego 17), przewodniczenie: ks. Dariusz Dawid (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Zabrzu i filii w Kędzierzynie-Koźlu), kazanie: ks. Krzysztof Dziubek (proboszcz par. rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu)

 

Niedziela, 09.02.2020

godz. 16.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu, przewodniczy: ks. Mariusz Kleman (proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu), kazanie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

Kolejny odcinek Expressu liturgicznego. O zwyczaju odwiedzin duszpasterskich, potocznie zwanych kolędą, opowiada ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko - emerytowany wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

O bogactwie kulturowym kolęd opowiada ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko - emerytowany wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się