Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

Dekanat

Biskup

Termin

Prószków

Bp ord. Andrzej Czaja

20.04. – 21.04.22

Paczków

Bp Rudolf Pierskała

22.04.22 (2 miejsca)

Leśnica

Bp Paweł Stobrawa

22.04.22 (2 miejsca)

Opole-Szczepanowice

Bp Paweł Stobrawa

23.04.22 (2 miejsca)

Niemodlin

Bp Rudolf Pierskała

23.04. – 24.04.22
(4 miejsca)

Olesno

Bp Paweł Stobrawa

24.04.22. (2 miejsca)
i 26.04.22

Grodków

Bp Paweł Stobrawa

25.04.22 (2 miejsca)

Siołkowice

Bp Rudolf Pierskała

25.04. – 26.04.22
(3 miejsca)

Biała

Bp ord. Andrzej Czaja

28.04.22 (2 miejsca)

Głogówek

Bp Rudolf Pierskała

28.04. – 29.04.22
(3 miejsca)

Kamień Śl.

Bp ord. Andrzej Czaja

29.04. – 30.04.22
(4 miejsca)

Kędzierzyn

Bp Rudolf Pierskała

4.05. – 6.05.22
(6 miejsc)

Kluczbork

Bp ord. Andrzej Czaja

5.05. – 6.05.22
(4 miejsca)

Skoroszyce

Bp Paweł Stobrawa

7.05.22
(2 miejsca)

Racibórz

Bp Rudolf Pierskała

7.05.22 oraz 
9.05. – 10.05.22
(5 miejsc)

Opole

Bp ord. Andrzej Czaja

9.05. – 10.05.22.
oraz 19.05. – 20.05.22 (8 miejsc)

Kietrz

Bp Paweł Stobrawa

11.05.22 (2 miejsca)

Łany

Bp ord. Andrzej Czaja

11.05.22 (2 miejsca)

Krapkowice

Bp Rudolf Pierskała

12.05. – 13.05.22
(3 miejsca)

Głuchołazy

Bp ord. Andrzej Czaja

13.05.22 (2 miejsca)

Nysa

Bp Rudolf Pierskała

14.05.22 (2 miejsca)

Ozimek

Bp Paweł Stobrawa

16.05. – 17.05.22
(4 miejsca)

Zagwiździe

Bp Rudolf Pierskała

16.05.22 (2 miejsca)

Dobrodzień

Bp Rudolf Pierskała

17.05.22 (2 miejsca)

Branice

Bp ord. Andrzej Czaja

18.05.22

Gościęcin

Bp Paweł Stobrawa

18.05.22 (2 miejsca)

Prudnik

Bp Rudolf Pierskała

19.05. – 20.05.22
(4 miejsca)

Głubczyce

Bp Paweł Stobrawa

21.05.22 (2 miejsca)

Koźle

Bp Rudolf Pierskała

21.05. i 23.05.22
(3 miejsca)

Otmuchów

Bp ord. Andrzej Czaja

23.05.22 (2 miejsca)

Pietrowice W.

Bp Paweł Stobrawa

28.05.22 (2 miejsca)

Zawadzkie

Bp Rudolf Pierskała

30.05.22 (2 miejsca)

Ujazd

Bp Paweł Stobrawa

31.05.22 (2 miejsca)

Tworków

Bp ord. Andrzej Czaja

31.05. – 1.06.22
(4 miejsca)

Gorzów Śl.

Bp Paweł Stobrawa

1.06.22 (2 miejsca)

Strzelce Opolskie

Bp Rudolf Pierskała

2.06. – 3.06.22
(4 miejsca)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.