Offcanvas Section

Bierzmowanie dorosłych - 11XII2021

Uprzejmie informujemy, że najbliższe bierzmowanie dorosłych zaplanowane jest na sobotę 11 grudnia o godz. 16.00 w katedrze opolskiej . W...

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2022 - terminy

Dekanat Biskup Termin Prószków Bp ord. Andrzej Czaja 20.04. – 21.04.22 Paczków Bp Rudolf Pierskała 22.04.22 (2 miejsca) Leśnica Bp Paweł...

Edykt Biskupa Opolskiego

Opole, 27 września 2021 roku Nr 20/2021/H/KNC-K EDYKT Dnia 27 lutego 2020 roku postulator s.M. Margarita Cebula CSSE zwróciła się do mnie...

Limity wiernych w kościołach od 1 grudnia

W myśl «Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych...

Adwent z ks. Krzysztofem Grzywoczem 2/4

W II niedzielę Adwentu zapraszamy na spotkanie z dr Ewą SKRABACZ: https://youtu.be/ipWzSMAX92k . Zapytamy o historię przyjaźni z ks....

AKTUALNOŚCI

Bierzmowanie dorosłych - 11XII2021

grudzień 06, 2021
Uprzejmie informujemy, że najbliższe bierzmowanie dorosłych zaplanowane jest na sobotę 11 grudnia o godz. 16.00 w katedrze opolskiej. W związku z pandemią, również tym razem obowiązkowo należy zgłosić kandydata do bierzmowania (może to być wyłącznie osoba…

ZAPOWIEDZI

III spotkanie dyskusyjne w ramach INTERDYSCYPLINARNEGO AREOPAGU

listopad 10, 2021
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na III spotkanie dyskusyjne w ramach INTERDYSCYPLINARNEGO AREOPAGU poświęconego ekologicznej…

KRONIKA

Śp. ks. Edward Sobiegała (26.09.1956-30.11.2021)

listopad 30, 2021
W dniu 30 listopada 2021 roku Pan Bóg powołał do siebie ks. Edwarda Sobiegałę, proboszcza parafii Chrystusa Króla w Bażanach. Śp. ks. Edward…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.