Offcanvas Section

Msza Krzyżma

Msza Krzyżma w katedrze opolskiej zostanie odprawiona w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, czyli w czwartek, 4 czerwca 2020 r. o...

Obiekty sakralne Diecezji Opolskiej ukazane filmem

W ramach projektu „Turystyka Sakralna II – kroczymy wspólną drogą”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Kościół ma nowych prezbiterów

Diecezja opolska ma nowych kapłanów. Neoprezbiterzy po Eucharystii otrzymali dekrety kierujące ich do pracy w konkretnych parafiach. Ks....

NOWY DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 28 maja 2020 roku Nr 23/2020/A/KNC-K DEKRET W trosce o przywrócenie należnej czci Bogu Wszechmogącemu i uświęcenie wiernych, w...

Powrót do kościołów

Więcej informacji w najnowszym dekrecie Biskupa Opolskiego -...

AKTUALNOŚCI

Msza Krzyżma

czerwiec 03, 2020
Msza Krzyżma w katedrze opolskiej zostanie odprawiona w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, czyli w czwartek, 4 czerwca 2020 r. o godz. 10.00. W związku ze zniesieniem „metrażowych” ograniczeń liczby uczestników liturgii, Biskup Opolski zaprasza do…

ZAPOWIEDZI

Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych

czerwiec 02, 2020
Tegoroczna, 25. Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej, odbędzie się wyjątkowo (z racji epidemii) do katedry opolskiej.…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.