Offcanvas Section

25. Pielgrzymka Narodów do Sankturiaum Maria Hilf w Zlatých Horach (Czechy)

Według aktualnego stanu epidemiologicznego, 25. Pielgrzymka Narodów do Sanktuarium Maria Hilf niedaleko Zlatých Hor w Czechach odbędzie...

Dzień diecezjalnego dziękczynienia za beatyfikację Kardynała Wyszyńskiego

W imieniu Ojców Franciszkanów z Prudnika-Lasu serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach związanych z beatyfikacją Sługi Bożego...

Dzień Katechety i Nauczyciela 2021

Biskup Opolski Andrzej Czaja serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli oraz pracowników oświaty, katechetów świeckich, siostry zakonne...

Nowa kaplica całodziennej adoracji w katedrze

W pierwszy czwartek września, zainaugurowano otwarcie nowej kaplicy adoracji. Znajduje się ona w lewej nawie świątyni katedralnej. Miejsce...

Intencja modlitewna Papieża na wrzesień

W intencji modlitewnej na wrzesień Papież wzywa do ekologicznie zrównoważonego stylu życia. To stanowi integralną część wiary...

AKTUALNOŚCI

25. Pielgrzymka Narodów do Sankturiaum Maria Hilf w Zlatých Horach (Czechy)

wrzesień 16, 2021
Według aktualnego stanu epidemiologicznego, 25. Pielgrzymka Narodów do Sanktuarium Maria Hilf niedaleko Zlatých Hor w Czechach odbędzie się, jak zaplanowano, w sobotę 18 września br. Udział w pielgrzymce mogą wziąć osoby posiadające paszport szczepień albo…

ZAPOWIEDZI

Koncert wieńczący VI Międzynarodowy Festiwal Młodych Organistów

wrzesień 13, 2021
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza na koncert wieńczący VI Międzynarodowy Festiwal Młodych Organistów im. Śląskich Muzyków…

KRONIKA

Kard. Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Czacka ogłoszeni błogosławionymi

wrzesień 13, 2021
Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia i Matka Elżbieta Róża Czacka, Założycielka Zakładu dla Niewidomych w Laskach zostali ogłoszeni…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.