Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

AKTUALNOŚCI

Śp. ks. Bernard Kotula

czerwiec 02, 2023
Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 2 czerwca 2023 r. w 72. roku życia i w 45. roku kapłaństwa zmarł ks. prałat Bernard Kotula, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Małgorzaty…

ZAPOWIEDZI

Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka

czerwiec 03, 2023
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie osoby modlące się za kapłanów do udziału w VIII Pielgrzymce Apostolatu Margaretka do Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się w sobotę 10 czerwca 2023 r.…

KRONIKA

Śp. br. Eugeniusz Slotosz OFM

maj 25, 2023
Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 24 maja 2023 r. w 72. roku życia i w 41. roku życia zakonnego zmarł br. Eugeniusz Slotosz OFM, pracujący wiele lat w Borkach Wielkich. *** Br. Eugeniusz urodził się 17 grudnia 1951 r. w Rudach Śląskich, jako…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.