Offcanvas Section

Śp. ks. Henryk Waindzoch (1960-2021)

W poniedziałek 19 kwietnia 2021 zmarł ks. Henryk Waindzoch - kapelan Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. Eksportacja: środa, 21...

Niedziela - pamiątka Zmartwychwstania

Ks. prof. Helmut Sobeczko mówi o znaczeniu świętowania niedzieli w życiu chrześcijan.

Księgarnia Świętego Krzyża w Opolu ma stronę internetową

Księgarnia Świętego Krzyża w Opolu ma stronę internetową. Zobacz: https://swkrzyz.net/index.php Począwszy od 1956r. w lokalu na ul....

Benedykt XVI kończy 94 lata

16 kwietnia papież-senior Benedykt XVI kończy 94 lata. Jako następca papieża św. Jana Pawła II kierował Kościołem katolickim od 19...

Święto Miłosierdzia Bożego

Ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko przybliża przymiot Miłosierdzia Bożego.

AKTUALNOŚCI

Śp. ks. Henryk Waindzoch (1960-2021)

kwiecień 19, 2021
W poniedziałek 19 kwietnia 2021 zmarł ks. Henryk Waindzoch - kapelan Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. Eksportacja: środa, 21 kwietnia 2021 r. o godz. 18:00 w kościele Bożego Ciała w Czarnowąsach; Pogrzeb: czwartek, 22 kwietnia 2021 r. o godz.…

ZAPOWIEDZI

Transmisja Mszy świętej w TVP3 Opole

marzec 05, 2021
Wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej w kościele, zachęcamy do łączenia się we wspólnej modlitwie…

KRONIKA

Śp. ks. Werner Olejnik

kwiecień 09, 2021
W czwartek 8 kwietnia br. w wieku 58 lat zmarł śp. ks. Werner Olejnik, pochodzący z Gorzowa Śląskiego kapłan diecezji gliwickiej, proboszcz parafii…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.