Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kolegium Konsultorów

ust. 21.06.2023 

 • Bp Waldemar Musioł
 • Bp Rudolf Pierskała
 • Ks. Edward Bogaczewicz
 • Ks. Tadeusz Dola
 • Ks. Arnold Drechsler
 • Ks. Jerzy Dzierżanowski
 • Ks. Walter Lenart
 • Ks. Rudolf Świerc
 • Ks. Joachim Waloszek


 

Kolegium Dyrektorów Instytucji Diecezjalnych

ust. 9.11.2020

 • Biskup Rudolf Pierskała – przewodniczący
 • ks. Ginter Żmuda – Ekonom Diecezji Opolskiej
 • Beata Balicka – Biuro Koordynacji Projektów
 • ks. Adrian Bombelek – Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu
 • ks. Marcin Cytrycki – Diecezjalne Wydawnictwo i Drukarnia Św. Krzyża
 • ks. Arnold Drechsler – Caritas Diecezji Opolskiej
 • ks. Jerzy Dzierżanowski – Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
 • ks. Albert Glaeser – Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śl.
 • ks. Zygfryd Glaeser – Centrum Kultury i Nauki WT w Kamieniu Śl.
 • ks. Grzegorz Gura – Biuro Prawne
 • ks. Artur Juzwa – Diecezjalna Szkoła Podstawowa i Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie
 • ks. Łukasz Knieć – Duszpasterstwo Młodych Diecezji Opolskiej „Ławka”
 • ks. Łukasz Knosala – Duszpasterstwo Akademickie „Ressurexit”
 • ks. Bartłomiej Krajewski – Instytut Dydaktyczno-Naukowy im. Vincenza Priessnitza w Głuchołazach
 • ks. Łukasz Libowski – Radio Doxa
 • ks. Wojciech Lippa– Muzeum Diecezjalne w Opolu
 • ks. Łukasz Michalik – Diecezjalny Dom Formacyjny w Raciborzu - Miedoni
 • ks. Krystian Muszalik –Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu
 • ks. Grzegorz Poźniak – Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu
 • Ks. Bartosz Radecki– Dom Księży Emerytów w Opolu
 • ks. Przemysław Seń – Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy „Rybak” w Głębinowie
 • ks. Piotr Śnigórski – Dom Księży Emerytów w Nysie
 • ks. Piotr Tarlinski – Biblioteka im. Josefa von Eichendorffa w Opolu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.