Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ochrona dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym jest projektem, który w Kościele Katolickim w Polsce jest realizowany od 2009 r. 16 maja 2011 r. Kongregacja Nauki Wiary opublikowała „Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania «Wytycznych» dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich". Dokument ten zobowiązał Episkopaty całego świata do przygotowania wytycznych w sprawie nadużyć seksualnych duchowieństwa wobec małoletnich. Konferencja Episkopatu Polski w dniu 14 marca 2012 r. przyjęła „Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia", zaś 8 i 9 października 2013 r. biskupi polscy przyjęli trzy aneksy do owych „Wytycznych. Powyższe dokumenty, po tym jak zostały poprawione na wniosek Stolicy Apostolskiej, a następnie przez nią zaakceptowane, są obowiązujące dla Kościoła w Polsce od października 2014 r. 6 czerwca 2017 r. przyjęto aneks do „Wytycznych” dotyczący nowelizacji art. 240 Kodeksu Karnego.

Na potrzeby systemu Ochrony dzieci i młodzieży powołano w naszej diecezji Delegata Biskupa ds. Ochrony dzieci i młodzieży, Duszpasterza oraz Kuratora.

Zadaniem Delegata, który działa z wyraźnego polecenia Biskupa Ordynariusza, jest przyjmowanie zgłoszeń o nadużyciach seksualnych osób duchownych względem osób małoletnich, czyli tych, które nie ukończyły jeszcze 18-tego roku życia. Delegat wysłuchuje osobę zgłaszającą nadużycie seksualne, pomaga poszkodowanym w uzyskaniu niezbędnej pomocy psychologicznej, prawnej i duszpasterskiej oraz przeprowadza dochodzenie wstępne w danej sprawie.

Duszpasterz ma za zadanie wspierać osoby pokrzywdzone, ich najbliższych oraz środowiska dotknięte przestępstwem wykorzystania seksualnego małoletnich ze strony duchownych.

Zadaniem kuratora jest czuwanie nad tym, by osoba duchowna oskarżona o popełnienie przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, dostosowała się do obowiązujących w Kościele przepisów prawa kanonicznego oraz wytycznych, jakie otrzymała ze strony przełożonego.

Delegat: ks. Sylwester Pruski

Pełni dyżury w każdą środę w godzinach 8:00-13:00 oraz 14:00-16:00 w Kurii Diecezji Opolskiej.

 

Możliwy jest też kontakt:

mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefoniczny: 77 546 64 22

 • Duszpasterz: ks. Łukasz Knieć 
  tel. 505 804 634
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kurator: ks. Marcin Marsollek 

Przydatne linki:

📄 Zasady ochrony dzieci - Dokument "Świadomość, Zapobieganie, Reagowanie"

Zamieszczamy elektroniczną wersję dokumentu: "Zasady ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji opolskiej" oraz poniżej 5 załączników do dokumentu (możliwych do pobrania w formie pdf i docx)

W dniach 3, 4 i 5 lutego 2020 r., w godz. od 13.00 do 16.00 odbyły się w trzech rejonach naszej diecezji (w formule podobnej do konferencji rejonowych) szkolenia w zakresie ochrony małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym duchownych oraz osób świeckich odpowiedzialnych za różne instytucje diecezjalne.
Attachments:
Download this file (Świadomość Zapobieganie Reagowanie - wersja elektroniczna.pdf)Dokument 2020[ ]508 kB
Download this file (Zalacznik_1.docx)Załącznik 1[ ]13 kB
Download this file (Zalacznik_1.pdf)Załącznik 1[ ]118 kB
Download this file (zalacznik_2.docx)Załącznik 2[ ]18 kB
Download this file (zalacznik_2.pdf)Załącznik 2[ ]127 kB
Download this file (zalacznik_3.docx)Załącznik 3[ ]26 kB
Download this file (zalacznik_3.pdf)Załącznik 3[ ]190 kB
Download this file (zalacznik_4.pdf)Załącznik 4[ ]168 kB
Download this file (zalacznik_5.docx)zalacznik_5.docx[ ]16 kB
Download this file (zalacznik_5.pdf)zalacznik_5.pdf[ ]72 kB
Download this file (ZASADY OCHRONY... SCHEMAT POSTĘPOWANIA (1).pdf)ZASADY OCHRONY... SCHEMAT POSTĘPOWANIA[ ]72 kB

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.