Offcanvas Section

Informacje ogólne

SAKRAMENT  BIERZMOWANIA 2020 

Dekanat

Biskup

Termin

Grodków

Bp ord. Andrzej Czaja

6.09.20 (g.15.00

Gorzów Śl.

Bp Paweł Stobrawa

9.09.20 (2 miejsca)

Głuchołazy

Bp Rudolf Pierskała

123.09.20 (2 miejsca)

Zagwiździe

Bp Paweł Stobrawa

14.09.20 (2 miejsca)

Olesno

Bp Paweł Stobrawa

15.09.20 (2 miejsca)

Prószków

Bp Rudolf Pierskała

16.09.20 (2 miejsca)

Głogówek

Bp Paweł Stobrawa

17.09.20 (2 miejsca)

Leśnica

Bp ord. Andrzej Czaja

17.09.20 (2 miejsca)

Łany

Bp Rudolf Pierskała

18.09.20 (w Grzędzinie)

Kamień  Śl.

Bp Rudolf Pierskała

19.09.20 (2 miejsca)

Racibórz

Bp ord. Andrzej Czaja

21.09. – 22.09.20 (4 miejsca)

Kluczbork

Bp Rudolf Pierskała

21.09.20 (2 miejsca)

Branice

Bp Rudolf Pierskała

22.09.20

Prudnik

Bp Rudolf Pierskała

23.09. – 24.09.20 (3 miejsca)

Niemodlin

Bp Rudolf Pierskała

27.09.20 (2 miejsca)

Tworków

Bp Rudolf Pierskała

28.09. – 29.09.20 (3 miejsca)

Koźle

Bp ord. Andrzej Czaja

28.09.20 (2 miejsca)

Ozimek

Bp Rudolf Pierskała

1.10. – 2.10.20 (3 miejsca)

Skoroszyce

Bp Rudolf Pierskała

3.10.20 (2 miejsca)

Strzelce Op.

Bp Paweł Stobrawa

7.10. – 8.10.20 (4 miejsca)

Krapkowice

Bp ord. Andrzej Czaja

7.10 i 12.10.20 (3 miejsca)

Kędzierzyn

Bp ord. Andrzej Czaja

8.10. – 9.10.20 (4 miejsca)

Siołkowice

Bp ord. Andrzej Czaja

13.10. – 14.10.20 (3 miejsca)

Dobrodzień

Bp Paweł Stobrawa

14.10.20 (2 miejsca)

Biała

Bp Paweł Stobrawa

15.10.20

Głubczyce

Bp ord. Andrzej Czaja

17.10.20

Zawadzkie

Bp ord. Andrzej Czaja

19.10.20 (2 miejsca)

Otmuchów

Bp ord. Andrzej Czaja

20.10.20 (2 miejsca)

Gościęcin

Bp ord. Andrzej Czaja

21.10.20 (2 miejsca)

Paczków

Bp ord. Andrzej Czaja

22.10.20 (2 miejsca)

Nysa

Bp Paweł Stobrawa

24.10.20 (2 miejsca)

Kietrz

Bp Paweł Stobrawa

26.10.20 (2 miejsca)

Opole-Szczepanowice

Bp Rudolf Pierskała

7.11.20 (2 miejsca)

Opole

Bp Paweł Stobrawa

8.11. – 10.11.20

Ujazd

Bp Paweł Stobrawa

11.11.20 (2 miejsca)

Pietrowice W.

Bp Paweł Stobrawa

14.11.20 (2 miejsca)

 

List Biskupa Opolskiego

 

 

CO TO JEST LITURGIA? 

Konferencję "Co to jest liturgia?" o. Roman Bielecki OP wygłosił 3 października 2015 r. w Łodzi o. Roman Bielecki OP. Spotkanie odbyło się w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary w Łodzi.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.