Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

1 XI        środa                   Uroczystość Wszystkich Świętych

                                            Msza w kaplicy na cmentarzu komunalnym

2 XI        czwartek             Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

                                            Msza w int. zmarłych biskupów diecezji opolskiej oraz prezbiterów zmarłych w minionym roku,

                                            kościół pw. św. Sebastiana w Opolu, godz. 18.30.

11 XI      sobota                 Dzień Niepodległości,

                                            Msza za Ojczyznę, kościół Ojców Franciszkanów w Opolu, godz.10.30.       

16 XI      czwartek             Rocznica poświecenia kościoła katedralnego

                                            kościół pw. św. Sebastiana w Opolu,  godz. 18.30            

19 XI      niedziela             Światowy Dzień Ubogich

                                            Kościół seminaryjno-akademicki w Opolu, Eucharystia, godz. 11.00

24 XI      piątek                  Dzień skupienia przed Adwentem dla duchowieństwa, 

                                            kościół seminaryjno-akademicki w Opolu, godz. 15.00.

25 XI      sobota                 Dzień skupienia przed Adwentem dla duchowieństwa,

                                            kościół seminaryjno-akademicki w Opolu, godz. 10.00.

26 XI      niedziela             Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

                                            Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej (godz. 10.00 – 14.00)

                                            kościół seminaryjno-akademicki w Opolu,

                                            Msza o godz. 11.00.

2 XII       sobota                 Rozpoczęcie Nowego Roku Liturgicznego

                                            I Nieszpory Adwentowe  

                                            kościół pw. św. Sebastiana w Opolu, godz. 17.45.

10 XII niedziela                Kandydatura i akolitat

                                            kościół seminaryjno-akademicki w Opolu, godz. 11.00

10 XII niedziela                Ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

                                            kościół seminaryjno-akademicki w Opolu, godz. 14.00.

10 XII niedziela                Spotkanie z małżonkami w kryzysie

                                            kościół pw. św. Sebastiana w Opolu, godz.14.00

16 XII sobota                    Bierzmowanie dorosłych,

                                            kościół pw. Św. Michała w Opolu, , godz.16.00  

17 XII niedziela                Spotkanie z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych 

                                            kościół pw. św. Sebastiana w Opolu, godz.14.00

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.