Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

2022

6 I           Objawienie Pańskie. Zapowiedź Roku Jubileuszowego 50-lecia Diecezji  – katedra.
9 I           Niedziela Chrztu Pańskiego.
18-25 I     Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

25 II        Dzień skupienia dla księży przed Wielkim Postem – kościół seminaryjno-akademicki w Opolu, godz. 15.00.
26 II        Dzień skupienia dla księży przed Wielkim Postem – kościół seminaryjno-akademicki w Opolu, godz. 10.00.

2 III        Środa Popielcowa – liturgia stacyjna w Opolu.
13 III      Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej – kościół seminaryjno-akademicki w Opolu.
18-20 III Ładowarka - spotkanie dla kandydatów do bierzmowania  –  Góra Świętej Anny.
19 III      Bierzmowanie dorosłych – katedra, godz. 16.00.
25 III      Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życia.

3 IV         V Niedziela Wielkiego Postu  – spotkanie Biskupa Opolskiego z małżonkami w kryzysie.
10 IV       Niedziela Palmowa – spotkanie Biskupa Opolskiego z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych.

JUBILEUSZ 50-lecia DIECEZJI

14 IV       Wielki Czwartek – Msza Krzyżma – katedra, godz. 9.30. Inauguracja Roku Jubileuszu 50-lecia Diecezji. Otwarcie Drzwi Świętych. 
14-16 IV  Święte Triduum Paschalne.
17 IV       Niedziela Wielkanocna. Zmartwychwstanie Pańskie.
20 IV       Diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
27 IV       Emaus kapłańskie – Malnia.

1 V          Diecezjalne Święto Rodziny – Jemielnica.
7 V          Święcenia diakonatu – kościół seminaryjno-akademicki.
7 V          Wielkanocne Czuwanie Młodych – kościół seminaryjno-akademicki. 

4 VI         Bierzmowanie dorosłych – katedra.
4 VI         Święcenia prezbiteratu – katedra.
5 VI         Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
6 VI         NMP Matki Kościoła – Msze w rejonach dla rolników:
- Kamień Śl. (św. Jacek), godz. 10.00 – rejon opolski;
- Gościęcin (św. Brykcjusz), godz. 10.00 – rejon kozielski;
- Olesno (św. Anna), godz. 10.00 – rejon oleski;
- Szwedzka Górka (MB Bolesnej), godz. 11.00 – rejon nyski;
- Pietrowice Wlk. (św. Krzyża), godz. 15.00 – rejon raciborski.

16 VI       Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
18 VI       Procesja ku czci Matki Bożej Opolskiej z kościoła pw. MB Bolesnej i św. Wojciecha do katedry.
21 VI       Uroczystość Matki Bożej Opolskiej – katedra.
26 VI       Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górę Świętej Anny, godz. 10.00.
28 VI       Eucharystia w 50 rocznicę utworzenia Diecezji – katedra.

24 VII      Odpust ku czci św. Anny - Olesno.
24-26 VII Odpust ku czci św. Anny - Góra Świętej Anny.

12-14 VIII Odpust Wniebowzięcia NMP (obchody kalwaryjskie) - Góra Świętej Anny.
13-14 VIII Metropolitarne uroczystości odpustowe mku czci św. Jacka – sanktuarium św. Jacka Kamień Śl.
14-20 VIII Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

26-28 VIII Odpust Aniołów Stróżów (obchody kalwaryjskie) - Góra Świętej Anny.

4 IX         Pielgrzymka Srebrnych Jubilatów Małżeńskich – kościół seminaryjno-akademicki w Opolu, godz. 14.00.
11 IX       Pielgrzymka Złotych Jubilatów Małżeńskich – kościół seminaryjno-akademicki w Opolu, godz. 14.00.
8-11 IX    Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego (obchody kalwaryjskie) – Góra Świętej Anny.
14 IX       Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego – katedra.
17 IX       Pielgrzyma Narodów do Sanktuarium Maria Hilf w Zlatých Horach (Czechy).
18 IX       Dożynki diecezjalne – Góra Świętej Anny.
30 IX-2 X  Ławka Go! – Góra Świętej Anny.

11 X        Eucharystia z przedstawicielami Konferencji Episkopatu  Polski  – katedra.  
17 X        Dzień Dziecka Utraconego – Góra Świętej Anny.

13 XI       Światowy Dzień Ubogich.
16 XI       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego.
19 XI       Ławka ŚDM – kościół seminaryjno-akademicki.
20 XI       Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej – katedra w Opolu.

Zakończenie Roku Jubileuszu 50-lecia Diecezji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.