Offcanvas Section

 

STYCZEŃ 2022

22. SOBOTA – Dzień powszedni (fioletowy
albo: Wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika (czerwony)
albo: Wspomnienie św. Wincentego Pallotiego, prezbitera (biały)
Adoracja: Mechnica, Rudziczka.

23. III NIEDZIELA ZWYKŁA (zielony)

Memento:      
1945 † Ks. Józef Schroda (Kielcza).
1945 † Ks. Franciszek Rudzki (Opole-Groszowice).
1945 † Ks. Norbert Janotta (Brynica).
1962 † Ks. Walerian Dziunikowski (Prószków).
1988 † Ks. Walter Rduch (Zabełków).
1996 † Ks. Józef Kampka (Izbicko)..

Adoracja: Pilszcz, Opole-Czarnowąsy (Bożego Ciała i św. Norberta).

24. PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła (biały)

Memento:
1945 † Ks. Jerzy Hertel (Opole, MB Bolesnej i św. Wojciecha).
1945 † Ks. Karol Lange (Strzelce Op., św. Wawrzyńca).
2013 † Ks. Józef Bałabuch (Fałkowice).
2017 † Ks. Achilles Niesporek (Żywocice).

Adoracja: Prusinowice, Mieszkowice (par. Szybowice).

25. WTOREK – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA (biały)

Memento:
1945 † Ks. Karol Bujara (Januszkowice).
1945 † Ks. Maksymilian Gerlich (Ujazd).
1945 † Ks. Alfons Siersetzki (Jaryszów).
1985 † Ks. Józef Stefański (Goświnowice).
1986 † Ks. Kazimierz Wiatrowy (Grobniki).
2000 † Bp Antoni Adamiuk (Diecezja Opolska).
2021 † Ks. Juliusz Olejak (Nowy Browiniec).

Adoracja: Branice (Świętej Rodziny), Branice (Wniebowzięcia NMP).

26. ŚRODA – Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa (biały)

Adoracja: Kępnica.

27. CZWARTEK – Dzień powszedni (zielony)
albo: Wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy (biały)

Memento:
1945 † Ks. Karol Brommer (Zimnice Wielkie).
1977 † Ks. Stanisław Wojnowski (Prusinowice).
2020 † Ks. Tadeusz Podkówka (Szybowice).

Adoracja: Gródczany (par. Nasiedle), Wiechowice.

28. PIĄTEK – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła (biały)

Memento:
1945 † Ks. Franciszek Walloschek (Boguszyce).
1948 † Ks. Roman Skrzypiec (Krasiejów).
1963 † Ks. Franciszek Janta (Szczedrzyk).
2003 † Ks. Jan Kania (Bieńkowice).

Adoracja: Twardawa.

29. SOBOTA – Dzień powszedni (zielony)

Memento:
1945 † Ks. Józef Bieniosek (Gogolin, NSPJ).
1945 † Ks. Eryk Schewior (Gogolin, NSPJ).
1945 † Ks. Alojzy Zug (Rogów Opolski).

Adoracja: Łącznik, Węża, Dobieszowice (par. Twardawa).

30. IV NIEDZIELA ZWYKŁA (zielony)

Memento:
1945 † Ks. Hubert Demczak (Krapkowice-Otmęt).
1947 † Bp Józef Nathan (Branice).
1964 † Ks. Michał Zawadecki (Kujakowice).
1966 † Ks. Jan Grzonka (Leśnica).

Adoracja: Długomiłowice, Włodzienin.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.