Offcanvas Section

Msza Krzyżma w katedrze opolskiej zostanie odprawiona w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, czyli w czwartek, 4 czerwca 2020 r. o godz. 10.00. W związku ze zniesieniem „metrażowych” ograniczeń liczby uczestników liturgii, Biskup Opolski zaprasza do udziału w niej nie tylko dziekanów rejonowych i dziekanów dekanatów, ale wszystkich chętnych kapłanów. 

Parkowanie samochodów będzie możliwe na placu Katedralnym oraz na parkingu przy Domu Księży Emerytów na ul. Kardynała Kominka 1 a. Zakrystia zostanie zaaranżowana w Domu Katechetycznym przy katedrze: sala nr 14 – dla Księży Dziekanów (bądź Wicedziekanów – jeśli reprezentują Dziekana), którzy zakładają ornaty; sale nr 12 i 13 – dla pozostałych Księży, którzy otrzymają jednakowe stuły. Na czas liturgii Dom Katechetyczny będzie zamknięty. Uwagi dotyczące liturgii: wszyscy księża udają się indywidualnie do katedry siadając na przygotowanych miejscach (prosimy zająć miejsca do 10 minut przez rozpoczęciem liturgii). Będziemy się modlić I Modlitwą Eucharystyczną I (Kanon Rzymski) - „Części modlitwy przeznaczone do wspólnego odmawiania (...) koncelebransi wymawiają przyciszonym głosem, aby można było wyraźnie słyszeć głos głównego celebransa” (OWMR 218). Eucharystię przyjmiemy przez zanurzenie. Po zakończonej liturgii księża indywidualnie wracają do zakrystii. Teksty liturgii dla Księży będą przygotowane. Oleje święte po Mszy św. będą rozdzielane Dziekanom w Sali nr 11 na I piętrze w Domu Katechetycznym. Ze względu na zmiany w polskim obrzędzie «Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych» wprowadzające namaszczenie olejem katechumenów, w tym roku będzie również poświęcony właśnie ten olej. Z racji, że jego stosowanie dotyczy nielicznych parafii, będzie on wydawany w późniejszym terminie na indywidualne prośby. Szczegóły dotyczące jego używania (zatwierdzone w 2019 r.) zostaną podane w najbliższej przyszłości.    

 

Msza Krzyżma to uroczysta Msza Święta odprawiana we wszystkich kościołach katedralnych w Wielki Czwartek. Z powodu trwającej pandemii w tym roku data tej Mszy uległa zmianie. Podczas Mszy Krzyżma wszyscy zgromadzeni duchowni wspólnie odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Następnie ordynariusz diecezji konsekruje krzyżmo oraz pozostałe święte oleje (tj. olej chorych oraz olej katechumenów). Należy pamiętać, że poświęcone w tym dniu oleje wykorzystywane są przez cały następny rok podczas udzielania sakramentów.
Krzyżmo powstaje w wyniku połączenia naturalnej oliwy/oleju roślinnego z wonnościami (zwykle z balsamem). Namaszczenie nim jest równoznaczne z namaszczeniem Duchem Świętym. Stąd krzyżmo stosuje się zarówno przy sakramencie chrztu, jak i przy sakramencie bierzmowania oraz przy święceniach kapłańskich. Używane jest także do konsekracji ołtarza oraz całego kościoła.


W ramach projektu „Turystyka Sakralna II – kroczymy wspólną drogą”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy Granice 2014-2020, powstało 8 filmów edukacyjnych na temat wybranych obiektów turystycznych oraz lokalnych atrakcji: Góra św. Anny, Kamień Śląski, Głogówek, Olesno, Nysa, Opole, Prudnik, Pietrowice Wielkie.

Zapraszamy do obejrzenia filmów: https://www.diecezja.opole.pl/index.php/filmy-edukacyjne

Diecezja opolska ma nowych kapłanów. Neoprezbiterzy po Eucharystii otrzymali dekrety kierujące ich do pracy w konkretnych parafiach. 

ukasz-Labusga-Op

Ks. Łukasz Labusga pochodzi z Mechnic, z parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej. Jest synem Lidii i Huberta. Ukończył Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu. Ukończył licencjat na Akademii Muzycznej w Krakowie, specjalność tuba. Napisał pracę magisterską pt. „Rozeznawanie duchowe w teologii Marko Ivana Rupnika” pod kierunkiem ks. dra hab. Dariusz Klejnowskiego-Różyckiego prof. UO. Interesuje się dogmatyką, Pismem Świętym i duchowością. Lubi modelarstwo oraz muzykę.

Szafarz święceń: bp Andrzej Czaja
Miejsce święceń: kościół katedralny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu 

Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza (Ps 63, 2)

Został mianowany wikariuszem parafii Św. Michała Archanioła w Prudniku.

 

Pawe-Leuch-OpKs. Paweł Leżuch pochodzi z parafii Trójcy Świętej w Kujawach. Jest synem Lucyny i Zygfryda. Ma brata Marka i siostrę Justynę. Ukończył Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu na profilu mechatronika. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem ks. dra hab. Konrada Glombika, prof. UO pt. „Chrystologiczny charakter duchowości kapłańskiej w nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”. Interesuje się eschatologią i nauczaniem Soboru Watykańskiego II. Pasjonuje się sportem, w sposób szczególny piłką nożną.

Szafarz święceń: bp Rudolf Pierskała
Miejsce święceń: kościół pw. św Trójcy Świętej w Kujawach 
Błogosławił, łamał i rozdawał (III Modlitwa Eucharystyczna)

Został mianowany wikariuszem parafii Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu.

 

Kamil-Wocka-OpKs. Kamil Wocka pochodzi z parafii św. Józefa Robotnika w Opolu – Wrzoskach. Jest synem Anny i Krzysztofa. Ma dwóch starszych braci: Marcina i Daniela oraz młodszą siostrę Sandrę. Ukończył Technikum Elektryczne w Opolu. Przed wstąpieniem do seminarium studiował na Politechnice Opolskiej. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem ks. dra hab. Huberta Łysy, prof. UO pt. „Treść i forma tekstów egzort i homilii niedzielnych bł. Alojzego Ligudy. Praktyka i teoria kaznodziejska”. Interesuje się patrologią oraz homiletyką. Pasjonuje się sportem, muzyką i filmem.

Szafarz święceń: bp Andrzej Czaja
Miejsce święceń: kościół katedralny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu 
Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie (J 17,21)

Został mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu.

 


Damian-Sklorz-OpKs. Damian Sklorz pochodzi z parafii św. Joachima i Anny w Dziewkowicach. Jest synem Grażyny i Krystiana. Ma brata Szymona. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich. Przed seminarium studiował dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Opolskim, gdzie obronił licencjat. Pracę magisterską pt. „Święty Józef w ewangeliach kanonicznych i apokryficznych. Analiza porównawcza” napisał pod kierunkiem ks. dra hab. Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego, prof. UO. Interesuje się liturgiką, Pismem Świętym oraz postacią świętego Józefa. Lubi górskie wędrówki.

Szafarz święceń: bp Paweł Stobrawa  
Miejsce święceń: kościół pw. św. Joachima i Anny w Dziewkowicach  

Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał (Ps 37, 5)

Został mianowany wikariuszem parafii Bożego Ciała w Oleśnie.

   

Marcin-Jakowski-OpKs. Marcin Jaśkowski pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Raciborzu na Ostrogu. Jest synem Edyty i Janusza. Ma czworo rodzeństwa: siostrę Izabelę oraz braci Ireneusza, Krzysztofa i Janusza. Ukończył Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Napisał pracę magisterską pt. „Tomasa Halika teologia wiary i ateizmu” pod kierunkiem ks. dra hab. Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego, prof. UO. Interesuje się teologią moralną, dogmatyczną i homiletyką. Ceni sobie spotkania z drugim człowiekiem, inspirujące rozmowy oraz podróże.

Szafarz święceń: bp Andrzej Czaja
Miejsce święceń: kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Raciborzu - na Ostrogu 
Jezus spojrzał na niego z miłością (Mk 10, 21)

Został mianowany wikariuszem parafii Św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach. 

 

Krzysztof-Kurzeja-OpKs. Krzysztof Kurzeja pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Kępnicy. Jest synem Ireny i Marka. Ma brata Łukasza. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Nysie. Pracę magisterską pt. „Wyjście z Egiptu jako przejaw Bożego miłosierdzia na podstawie Wj 15 – w reinterpretacji Ps 136” napisał pod kierunkiem ks. dra Andrzeja Demitrowa. Interesuje się Pismem Świętym oraz pasjonuje sportem.

Szafarz święceń: bp Rudolf Pierskała 
Miejsce święceń: kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Kępnicy 
„Totus Tuus, Maria – Cały Twój, Maryjo”

Został mianowany wikariuszem Św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu.

 


Szymon-Supel-OpKs. Szymon Supel pochodzi z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu. Jest synem Marii i Zdzisława. Ma czterech starszych braci i starszą siostrę. Ukończył Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Opolu na profilu technik ekonomista. Napisał pracę magisterską pt. „Tożsamość kapłana w świetle «Listów do moich kapłanów» Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego” pod kierunkiem ks. dra hab. Andrzeja Anderwalda. Interesuje się teologią pastoralną i Katolicką Nauką Społeczną. Pasjonuje się historią, życiem społecznym, fotografią oraz muzyką.

Szafarz święceń: bp Paweł Stobrawa 
Miejsce święceń: kościół Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu 

„Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych”  (1 Kor 9,22)
Został mianowany wikariuszem Św. Mikołaja w Krapkowicach.

 

 

*Dekrety wchodzą w życie z dniem 26 sierpnia 2020 r. 


 

Opole, dnia 28 maja 2020 roku
Nr 23/2020/A/KNC-K

DEKRET

W trosce o przywrócenie należnej czci Bogu Wszechmogącemu i uświęcenie wiernych, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego oraz zapowiedzi przedstawicieli Rządu RP, z dniem 30 maja br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

 1. Odwołuję dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych w niedziele i dni świąteczne.
 2. Od obowiązku wskazanego w pkt. 1. dyspensuję do odwołania osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem.
 3. Znoszę ograniczenia liczby uczestników kultu religijnego wewnątrz kościołów i kaplic.
 4. Znoszę ograniczenia dotyczące pogrzebów, z zastrzeżeniem, że w procesji na cmentarz oraz w obrzędach na nim może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób.
 5. Zezwalam na organizowanie procesji, w tym procesji w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w grupach nie przekraczających 150 osób.
 6. Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe. Przystępujący do Komunii świętej winni mieć w każdym przypadku odsłonięte usta. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej.
 7. Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystansowania się, stojąc jeden od drugiego w odległości nie mniejszej niż 2 m.
 8. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii, chyba że dystans między nimi jest większy niż 2 m.
 9. Duszpasterzom nakazuję zachęcać wiernych do przystąpienia do Komunii wielkanocnej. W związku z tym postanawiam wyznaczenie w parafiach dodatkowych terminów sprawowania Sakramentu Pokuty. Wierny, przystępując do spowiedzi, ma mieć zasłonięte usta i nos.
 10. Roztropnemu rozeznaniu duszpasterzy w porozumieniu z rodzicami pozostawiam kwestię dopuszczenia odpowiednio przygotowanych dzieci do Pierwszej Komunii świętej przed 31 sierpnia br.
 11. Podtrzymuję wcześniejsze zarządzenie dotyczące zawieszenia udzielania sakramentu bierzmowania, za wyjątkiem bierzmowania dorosłych w katedrze opolskiej, które odbędzie się 27 czerwca 2020 r. o godz. 16.00.
 12. Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W czasie pandemii” oraz do częstego śpiewu suplikacji.
 13. Przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu. Mogą być one jedynie transmitowane w czasie rzeczywistym (live streaming). W czasie transmitowanych nabożeństw należy informować wiernych o zniesieniu dyspensy ogólnej i zachęcać ich do powrotu do kościołów.
 14. Roztropnemu rozeznaniu duszpasterzy pozostawiam kwestię organizowania rekolekcji, misji, wyjazdów i spotkań formacyjnych, a także konwentów i konferencji dekanalnych oraz zjazdów kursowych, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, określonego przez prawo państwowe. Należy przywrócić nauki przedmałżeńskie.
 15. Decyzji proboszczów i rektorów kościołów pozostawiam kwestię codziennego wystawiania Najświętszego Sakramentu i godzinnej adoracji. Zalecam odprawianie nabożeństw czerwcowych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 16. Odwołuję nieograniczone prawo binacji, trynacji i kwadrynacji Mszy świętych, zezwalając na odprawienie do 30 czerwca br. już przyjętych intencji, zgodnie z zasadami, które obowiązywały w czasie pandemii. Poza tym przypadkiem przywracam w całości wcześniej obowiązujące przepisy.
 17. Odwołuję zawieszenie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w zakresie pomocy przy jej rozdzielaniu, jednak posługę wobec chorych mają nadal pełnić jedynie duchowni, udając się do nich na wyraźne życzenie samych chorych bądź ich najbliższej rodziny czy opiekunów. Duchowni, odwiedzający chorych, mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby.
 18. Duchowni, objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do kurii, natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe.
 19. Kuria Diecezjalna w Opolu wraca do regularnych godzin urzędowania, co oznacza, że czynna będzie dla petentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00.
 20. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów niniejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, do którego należy autentyczna interpretacja wydawanego przez niego prawa, a także do tych, którym w tej szczególnej sytuacji ją powierzył, tj. do wikariuszy generalnych, wikariusza biskupiego ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kanclerza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych drogą służbowego maila.
 21. Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania, chyba że w poszczególnym przepisie wyraźnie określono termin. Nadal proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.
           Kanclerz Kurii                Biskup Opolski
       ks. Wojciech Lippa          + Andrzej Czaja

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się