Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 2 czerwca 2023 r. w 72. roku życia i w 45. roku kapłaństwa zmarł ks. prałat Bernard Kotula, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Twardawie.

***

Śp. ks. prałat Bernard Kotula urodził się 1 II 1952 r. w Opolu w rodzinie Józefa i Elfrydy zd. Smyk. Szkołę podstawową ukończył w 1967 r. w rodzinnej miejscowości Stara Schodnia i kontynuował naukę w Technikum Mechaniczno-Odlewniczym w Ozimku. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1972 r. rozpoczął studia na Politechnice Częstochowskiej, które musiał przerwać ze względu na poważną operację. W 1973 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 6 V 1979 r. z rąk bp. Alfonsa Nossola. Po święceniach był wikariuszem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie (1979–1982) oraz Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach (1982–1985). W 1985 r. został wikariuszem w parafii Świętej Rodziny w Zawadzkiem, a rok później administratorem tej parafii. W 1985 r. rozpoczął budowę nowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem, w którym od 1992 r. zaczęto regularnie odprawiać Msze św. W 1995 r. erygowano w Zawadzkiem nową parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa, której został pierwszym proboszczem. W latach 1995–2005 oraz 2010–2015 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Zawadzkie. W 2015 r. został proboszczem parafii św. Małgorzaty w Twardawie. Biskup Opolski nadał mu w 1999 r. tytuł dziekana honorowego, a w 2022 r. otrzymał tytuł honorowy kapelana Jego Świątobliwości. Zmarł po ciężkiej chorobie 2 VI 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona we wtorek 6 czerwca 2023 r. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Twardawie;.
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 7 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem. Po Mszy św. przejazd samochodami na cmentarz parafialny, gdzie nastąpi pochówek.

***
Polecajmy śp. ks. Bernarda Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Bernard, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W  sobotę, 27 maja 2023 r., w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu bp Rudolf Pierskała sprawował Eucharysitę z obrzędem świeceń prezbiteratu. Eucharystię koncelebrowali bp Paweł Stobrawa i i bp Waldemar Musioł wraz z prezbiterami. Prosimy o modlitę w intencji nowo wyświęconych kapłanów. 

Poniżej przedstawiamy sylwetki ośmiu neoprezbiterów, absolwentów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, którzy zostali wyświęceni na kapłanów diecezji opolskiej:

    

ks. Daniel BUBIK 


/Foto Gość Niedzielny/

 

Pochodzi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gościęcinie. Urodził się 17 września 1997 r. jako syn Grażyny i Joachima. Ukończył szkołę średnią w Kędzierzynie-Koźlu. Pracę magisterską pt. „Jezus jako obrońca godności kobiety. Studium historyczno-krytyczne perykopy J 7,53– 8,11” napisał z Teologii Biblijnej pod kierunkiem ks. dr. Łukasza Florczyka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa z Księgi proroka Izajasza: „Drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję”.

 

ks. Denis GACH     

 

/Foto Gość Niedzielny/

 

Pochodzi z parafii św. Jakuba Apostoła w Mechnicy. Urodził się 18 kwietnia 1997 r.  jako syn Dariusza i Sabiny. Ukończył Technikum w Kędzierzynie-Koźlu. Pracę magisterską pt. „Gościnność Marty i Marii względem Jezusa. Studium historyczno-krytyczne perykopy Łk 10,38-42”  napisał z Biblistyki pod kierunkiem ks. dr. Łukasza Florczyka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Kim jestem Panie, że doprowadziłeś mnie aż dotąd”.

 

ks. Patryk KONTNY


 /Foto Gość Niedzielny/

 

Pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Racławiczkach. Urodził się 3 sierpnia 1996 r. jako syn Jolanty i Zygmunta. Ukończył Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu.  Pracę magisterską pt. „Rozwój liturgii Wielkiego Piątku od Piusa V do Pawła VI” napisał z Liturgiki pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Marcina Worbsa. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Bóg jest miłością”.

 

ks. Paweł KUCHTA


/Foto Gość Niedzielny/

 

Pochodzi z parafii Michała Archanioła w Prudniku. Urodził się 18 listopada 1998 r. jako syn Małgorzaty i Adama. Ukończył szkołę średnią w Prudniku. Pracę magisterską pt. „Duchowość kapłańska w świetle książki Kapłan nie należy do siebie Fultona J. Sheena” napisał z Teologii Fundamentalnej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Anderwalda. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23, 46).

  

ks. Marcin KUJAWA


/Foto Gość Niedzielny/

 

Pochodzi z parafii św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy. Urodził się 14 maja 1992 r. jako syn Grażyny i Ryszarda. Ukończył szkołę średnią w Opolu. Pracę magisterską pt. „Samarytanin jako przykład braterstwa i miłosierdzia. Studium historyczno-krytyczne perykopy Łk 10, 30-37”  napisał z Biblistyki pod kierunkiem ks. dr. Łukasza Florczyka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Czym się Panu odpłacę za wszystko co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”.

 

ks. Krystian NOWAK


/Foto Gość Niedzielny/

 

Pochodzi z parafii Nawiedzenia NMP w Łowkowicach. Urodził się 11 marca 1996 r. jako syn Edyty i Jerzego. Ukończył technikum w Kluczborku. Pracę magisterską pt „Duchowość chrześcijańska w świetle homilii świętego Jana Marii Vianneya” napisał z Teologii Fundamentalnej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Anderwalda. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Synu, daj mi swe serce”.

 

ks. Krzysztof RENCHEN

/Foto Gość Niedzielny/

 

Pochodzi z parafii Bożego Ciała w Oleśnie. Urodził się 11 czerwca 1991 r. jako syn Magdaleny i Eryka. Ukończył szkołę średnią w Oleśnie. Pracę magisterską pt. „Jezus Chrystus jako uzdrowiciel w oparciu o Homilię na Ewangelię według św. Mateusza św. Jana Chryzostoma oraz Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza św. Hieronima ze Strydonu” napisał z Patrologii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Norberta Widoka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą”.

 

ks. Marcin ZALEWSKI

/Foto Gość Niedzielny/

 

Pochodzi z parafii bł. Czesława w Opolu. Urodził się 28 lipca 1997 r. jako syn Joanny i Andrzeja. Ukończył Technikum Elektryczne w Opolu. Pracę magisterską pt. „Potrójny wymiar posługi biskupa w świetle obrzędów święceń Soboru Trydenckiego oraz Soboru Watykańskiego II. Studium historyczno-liturgiczne” napisał z Liturgiki pod kierunkiem ks. dr. hab. Mateusza Rafała Potocznego, dziekana WT UO. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim”.  

 

 

Diecezjalny duszpasterz rolników, ks. prałat Jan Polok, zaprasza wszystkich rolników oraz księży, zwłaszcza dekanalnych duszpasterzy rolników, na Msze św. z okazji dnia modlitw o błogosławieństwo Boże i dobre urodzaje, który przypada w drugi dzień Zielonych Świąt (Święto NMP Matki Kościoła), a więc w poniedziałek 29 maja br. Eucharystie będą sprawowane w następujących miejscowościach:

 • Kamień Śl. - godz. 10.00 (rejon opolski);
 • Gościęcin – Bryksy, godz. 10.00 (rejon kędzierzyńsko-kozielski);
 • Olesno, św. Anna, godz. 10.00 (rejon kluczborski);
 • Szwedzka Górka, godz. 11.00 (rejon nyski);
 • Pietrowice Wielkie, Święty Krzyż, godz. 15.00 (rejon raciborski).

Uprzejmie informujemy, że – zgodnie z rocznym harmonogramem pracy – 29 maja br. (poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – II Dzień Zielonych Świąt) Kuria Diecezjalna w Opolu będzie nieczynna. Pracownicy Kurii Diecezjalnej będą do dyspozycji duszpasterzy i petentów od wtorku 30 maja br. w stałych godzinach urzędowania (8.00-13.00 i 14.00-16.00).

Biskup Opolski zaprasza wszystkich diecezjan, a zwłaszcza rodziców z dziećmi i młodzieżą, na wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia w ramach Koncertu Uwielbienia, który odbędzie się w wieczór uroczystości Bożego Ciała, 8 czerwca, w  Grocie Lurdzkiej na Górze Świętej Anny. Rozpoczęcie spotkania o godz. 19.00.

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.