Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W sobotę 18 maja br. - w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu trzech diakonów, alumnów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, przyjęło święcenia kapłańskie. Święceń w tym roku udzielił szczególny gość - biskup Célestin-Marie Gaoua z diecezji Sokodé w Togo. (Od kilkudziesięciu lat funkcjonuje partnerstwo pomiędzy Diecezją Opolską a Diecezją Sokodé, w której posługują nasi misjonarze. Po raz pierwszy kleryk pochodzący z tej diecezji ukończył studia w Opolu i odbył formację w naszym seminarium. Wcześniej biskupi z diecezji Sokodé udzielali już dwukrotnie święceń prezbiteratu w Opolu: w 1980 i w 1995 roku). Eucharystię koncelebrowali: bp Andrzej Czaja, bp Rudolf Pierskała i bp Waldemar Musioł wraz z prezbiterami. Prosimy o modlitwę w intencji nowo wyświęconych kapłanów.

Poniżej przedstawiamy sylwetki trzech neoprezbiterów:

 

KS. TOMASZ ŁABYS

ks. Łabys 240

Pochodzi z parafii św. Andrzeja Apostoła w Kamienniku. Urodził się 28.10.1983 r. w Nysie jako syn Bogusławy i Władysława. Ukończył szkołę średnią w Paczkowie. Pracę magisterską pt. „Aniołowie, jako pośrednicy między człowiekiem a Bogiem na podstawie podręcznika ks. Stanisława Bartnika Dogmatyka Katolicka” napisał z teologii dogmatycznej pod kierunkiem o. prof. dr. hab. Bonawentury Smolki OFM. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»”.

Został mianowany wikariuszem parafii Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu.

 

KS. ROMUALD MAWAKINA T. MOZOU

ks. Mozou 240

Pochodzi z parafii św. Franciszka Ksawerego w Sotouboua w diecezji Sokodé w Togo (Afryce). Formację seminaryjną odbywał jako kleryk z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Radoszowach. Urodził się 19 czerwca 1996 r. jako czwarte dziecko Jean Paul Mozou i Suzanne Padabadi. Ukończył liceum w Sotouboua (Togo). Po maturze, roku propedeutyczny i 2 latach studiów filozoficznym w seminarium duchownym w Togo przyleciał w listopadzie 2018 do Polski, żeby kontynuować formację do kapłaństwa. Jego obecność w diecezji opolskiej wynika z przeszło czterdziestoledniej współpracy z diecezją Sokodé w Togo. Pracę magisterską pt. „Koncepcja człowieka w rytuałach afrykańskich. Studium z perspektywy antropologii teologicznej na przykładzie plemienia Kabye Togo” napisał z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stanisława Rabieja. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa kanonu z Taizé: „Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości, Bóg jest miłością, nie lękajcie się”.

Został mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu.

 

KS. RAFAŁ WOSZEK

ks. Woszek 240

Pochodzi z parafii Nawiedzenia NMP w Polskiej Nowej Wsi. Urodził się 5 marca 1998 r. jako trzeci syn Ingrydy i Joachima. Ukończył Technikum Elektryczne w Opolu. Pracę magisterską pt. ,,Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję w Ain-Karem jako przykład realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. Studium historyczno-krytyczne perykopy Łk 1,39-56’’ napisał z teologii biblijnej pod kierunkiem ks. dr. Łukasza Florczyka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „Miłość Chrystusa przynagla nas (...) aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał’’ (2Kor 5,14-15).

Został mianowany wikariuszem parafii NSPJ w Raciborzu.

Diecezjalny duszpasterz rolników, ks. prałat Jan Polok, zaprasza wszystkich rolników oraz księży, zwłaszcza dekanalnych duszpasterzy rolników, na Msze św. z okazji dnia modlitw o błogosławieństwo Boże i dobre urodzaje, który przypada w drugi dzień Zielonych Świąt (Święto NMP Matki Kościoła), a więc w poniedziałek 20 maja br. Eucharystie będą sprawowane w następujących miejscowościach:

 • Kamień Śl. – godz. 10.00 (rejon opolski);
 • Gościęcin-Bryksy –  godz. 10.00 (rejon kędzierzyńsko-kozielski);
 • Olesno, św. Anna – godz. 10.00 (rejon kluczborski);
 • Szwedzka Górka – godz. 11.00 (rejon nyski);
 • Pietrowice Wielkie, Święty Krzyż – godz. 15.00 (rejon raciborski).

Ks. Robert Sadlak, wicerektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, informuje, że w sobotę 18 maja 2024 r. w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu, podczas Mszy św. o godz. 10.00, święcenia kapłańskie otrzyma dwóch diakonów z naszej diecezji oraz diakon z diecezji Sokode (Togo). Wspólnota WMSD zaprasza wszystkich Księży do koncelebrowania Eucharystii. Wdzięczni Panu Bogu za ich dar, upraszajmy dla nich potrzebne łaski, aby byli wiernymi szafarzami Bożych tajemnic, radosnymi głosicielami Ewangelii i prowadzili wyznawców Chrystusa Jego drogą.

 

Prezbiterat

Ks. Przemysław Seń, kustosz Sanktuarium św. Rity w Głębinowie, serdecznie zaprasza do udziału w uroczystościach odpustowych, które potrwają od 19 do 22 maja br.

Program uroczystości jest następujący:

Niedziela, 19 maja – Odpust ku czci św. Rity; początek Triduum ku jej czci

  9.30 Msza święta z nauką (Święta Rita dobrym przykładem przeżywania rodzicielstwa)

11.00 Msza święta z nauką (Święta Rita dobrym przykładem przeżywania rodzicielstwa)

15.00 Nabożeństwo majowe oraz modlitewne czuwanie

16.00 Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. bp. Jana Kopca

Liturgia rozpocznie się od procesji z relikwiami i figurą św. Rity. Na zakończenie uroczystości zostaną błogosławione kwiaty róż. Liturgia jest sprawowana na placu przy sanktuarium, dlatego należy zabezpieczyć się na wypadek zmiennych warunków atmosferycznych. Uroczystości odpustowej towarzyszy jarmark „Od pszczół do róż” organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”. Jarmark rozpoczyna się o godz. 12.00.

Poniedziałek, 20 maja – Triduum ku czci św. Rity

17.00 Nabożeństwo majowe oraz czas powierzania modlitewnych intencji przez wstawiennictwo św. Rity

18.00 Msza święta z nauką (Święta Rita dobrym przykładem dla przeżywania małżeństwa)

 Wtorek, 21 maja – Triduum ku czci św. Rity

17.00 Nabożeństwo majowe oraz czas powierzania modlitewnych intencji przez wstawiennictwo św. Rity

18.00 Msza święta z nauką (Święta Rita dobrym przykładem dla przeżywania wdowieństwa i straty)

Środa, 22 maja – Uroczystość św. Rity – patronki sanktuarium

16.00 Nabożeństwo majowe

16.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 Nabożeństwo ku czci św. Rity połączone z polecaniem intencji modlitewnych

19.00 Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. bp. Rudolfa Pierskały

Na zakończenie liturgii odbędzie się obrzęd błogosławieństwa róż.

 

 10 Odpust Głębinów

Najbliższe bierzmowanie dorosłych zaplanowane jest na sobotę 18 maja 2024 r. o godz. 16.00 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Zgłoszenia kandydatów do bierzmowania są przyjmowane w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezji Opolskiej do czwartku 16 maja br. Zgłoszenia dokonuje proboszcz, który kandydata przygotował bądź skierował na kurs przygotowawczy w rejonie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.