Offcanvas Section

W poniedziałek 19 kwietnia 2021 zmarł ks. Henryk Waindzoch - kapelan Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. 

 • Eksportacja: środa, 21 kwietnia 2021 r. o godz. 18:00 w kościele Bożego Ciała w Czarnowąsach;
 • Pogrzeb: czwartek, 22 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w kościele św. Anny w Czarnowąsach.

Urodził się 18 I 1960 r. w Opolu w rodzinie Antoniego i Adelajdy zd. Bursy. W 1966 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej w rodzinnych Czarnowąsach, a od 1974 r. kontynuował edukację w II Liceum Ogólnokształcącym w Opolu, w którym w 1978 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Bezpośrednio po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 VI 1984 r. w katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Opolu z rąk bp. Alfonsa Nossola. Po święceniach pełnił funkcję wikariusza w parafii Chrystusa Króla w Bytomiu-Stolarzowicach  (1984-1986), a następnie św. Rocha w Tułowicach (1986-1988). W latach 1988-1995 był kapelanem sióstr w domu zakonnym Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kadłubie. Od 1995  do 2019 r. jako wikariusz w parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Koźlu był duszpasterzem w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Kobylicach. Od 2019 r. pełnił funkcję kapelana Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek  w Dobrzeniu Wielkim. Biskup Opolski nadał mu w 2011 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 19 IV 2021 r.

Polecajmy śp. ks. Henryka Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Henryk, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

___
zdj. GOŚĆ OPOLSKI


Księgarnia Świętego Krzyża w Opolu ma stronę internetową. Zobacz: https://swkrzyz.net/index.php


Począwszy od 1956r. w lokalu na ul. Koraszewskiego 18 prowadzona była przez Archidiecezję Katowicką, bardzo popularna wśród Opolan „Księgarnia Św. Jacka”, która oprócz katolickich książek oferowała materiały liturgiczne i dewocjonalia. Z uwagi na tradycję i historię związaną z tym miejscem od 01.07.2012r. Diecezja Opolska kontynuowała dotychczasową działalność w tym samym zakresie i pod tą samą nazwą.
W diecezjalnej kamienicy na styku ulic Katedralnej oraz Książąt Opolskich od lat 50. XX wieku prowadzona jest działalność usługowa związana ze sprzedażą dewocjonaliów oraz innych artykułów o charakterze sakralnym i kościelnym. Mieszkańcom Opola i okolic miejsce to zwane popularnie Księgarnią Veritas, podobnie jak Księgarnia św. Jacka na ul. Koraszewskiego, przez wiele lat służyło do zaspokajania potrzeb religijnych. Od 1993r. po zakończeniu działalności popularnego Veritasu swoje dzieje w tym miejscu rozpoczęła Diecezjalna Księgarnia św. Krzyża, do której w 2020r., po powiększeniu i modernizacji całego parteru kamienicy dołączono dotychczasową Księgarnię św. Jacka z ul. Koraszewskiego. Aktualnie Diecezjalna Księgarnia św. Krzyża w Opolu to miejsce, gdzie mieszkańcy Opolszczyzny mogą nabywać asortyment religijny, dewocjonalia i literaturę katolicką.

W ofercie znajdziecie duży wybór produktów do posługi kapłańskiej, wyposażenia kościoła, prezenty na chrzest, komunię, śluby oraz dużo innych artykułów o tematyce religijnej. Na dziale książek każdy znajdzie coś dla siebie.
16 kwietnia papież-senior Benedykt XVI kończy 94 lata. Jako następca papieża św. Jana Pawła II kierował Kościołem katolickim od 19 kwietnia 2005 aż do swojego zaskakującego ustąpienia w 2013 r. W dziejach Kościoła katolickiego był 265. papieżem. Przybrał imię Benedykta nawiązując do „papieża pokoju” Benedykta XV oraz patrona Europy i założyciela zakonu benedyktynów, św. Benedykta z Nursji. Był też pierwszym Niemcem na tym urzędzie od czasów Wiktora II (1055-57). Przed wyborem na następcę św. Piotra w latach 1983-2005 pełniąc jeden z najwyższych urzędów watykańskich prefekta Kongregacji Nauki Wiary był najbliższym współpracownikiem papieża Polaka.
 
Na początku kwietnia br. abp Georg Gänswein, prywatny sekretarz Benedykta XVI zapewnił: „Dzięki Bogu wszyscy dobrze sobie radzimy w klasztorze Mater Ecclesiae, szczególnie papież-senior Benedykt XVI”. Zaznaczył, że w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa papież-senior nie przyjmuje żadnych gości. „Żyjemy jak w surowej klauzurze” – powiedział abp Gänswein i dodał: „Nie ma żadnych wizyt i nie składamy żadnych wizyt. Jak wszyscy wiedzą, rządzą teraz odpowiednie wymagania, które nie pozwalają na to i których oczywiście przestrzegamy”.
Abp Gänswein mówiąc o 94. rocznicy urodzin papieża-seniora powiedział, że nie planuje się żadnych „delegacji ani tym podobnych”. „Będzie to spokojny dzień bez żadnych uroczystości. Mamy nadzieję i modlimy się, aby przytłaczająca pandemia wkrótce została przezwyciężona” – powiedział prefekt Domu Papieskiego.
_______
źródło: eKAI

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.