Offcanvas Section

 
Według aktualnego stanu epidemiologicznego, 25. Pielgrzymka Narodów do Sanktuarium Maria Hilf niedaleko Zlatých Hor w Czechach odbędzie się, jak zaplanowano, w sobotę 18 września br.

Udział w pielgrzymce mogą wziąć osoby posiadające paszport szczepień albo negatywny test na koronawirus. Zasady reżimu sanitarnego są takie same jak w Polsce: dbamy o higienę rąk, wewnątrz świątyni nosimy maseczki, na zewnątrz zachowujemy odstęp (z wyjątkiem członków rodziny) i nie trzeba zakładać maseczki.

W programie:
09.30 - modlitwa różańcowa,
10.45 - przygotowanie do Mszy św.,
11.00 - Msza św.,
14.00 - nabożeństwo ku czci Matki Bożej.

W imieniu Ojców Franciszkanów z Prudnika-Lasu serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach związanych z beatyfikacją Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz dziękczynieniem za dar wyniesienia go na ołtarze, które odbędą się w Prudniku-Lesie, miejscu internowania Prymasa Tysiąclecia.

Program uroczystości kształtuje się następująco: 

Niedziela - 19 września 2021 r. – dzień diecezjalnego dziękczynienia za beatyfikację: 
godz. 11.30 - Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Czai,
godz. 20.00 - spektakl o bł. Stefanie Wyszyńskim w wykonaniu Teatru A z Gliwic. 

Środa - 6 października – 67. rocznica przybycia Kardynała Wyszyńskiego do Prudnika-Lasu: 
godz. 11.00 - konferencja naukowa o bł. Stefanie Wyszyńskim (wśród prelegentów m.in. prof. Ewa Czaczkowska),
godz. 20.00 - koncert kwartetu smyczkowego przeplatany myślami bł. Stefana Wyszyńskiego (koncert poprowadzi Jerzy Zelnik).

____
zdj. opoka


Biskup Opolski Andrzej Czaja serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli oraz pracowników oświaty, katechetów świeckich, siostry zakonne oraz księży katechizujących do uczestnictwa w Dniu Katechety i Nauczyciela, który odbędzie się w czwartek 16 września 2021 roku w kościele seminaryjnym w Opolu. Rozpoczęcie Eucharystią o godz. 16.30. Po Mszy konferencja s. Anny Bałchan SMI, która na co dzień pomaga kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętym przemocą seksualną, ofiarom prostytucji i ich rodzinom oraz ofiarom handlu kobietami. Na koniec spotkania zostaną przedstawione najważniejsze komunikaty Wydziału Katechetycznego. 


___

zdj. Gość niedzielny 

W pierwszy czwartek września, zainaugurowano otwarcie nowej kaplicy adoracji. Znajduje się ona w lewej nawie świątyni katedralnej. Miejsce to w swojej prostocie koncentruje wiernych na Najświętszym Sakramencie, wystawionym w odrestaurowanym, zabytkowym ołtarzu. Zachęcamy do częstej modlitwy, skupienia oraz adoracji Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. 

Całodzienna adoracja (od poniedziałku do soboty) będzie rozpoczynać się po ostatniej, porannej Mszy świętej i trwać do wieczornej Eucharystii lub nabożeństwa ją poprzedzającego. Podczas sprawowania Mszy świętej w katedrze Najświętszy Sakrament w kaplicy adoracji nie będzie wystawiony. 

IMG-9135
IMG-9136
IMG-9133
IMG-9134
IMG-9131
IMG-9132

W intencji modlitewnej na wrzesień Papież wzywa do ekologicznie zrównoważonego stylu życia. To stanowi integralną część wiary chrześcijańskiej i jest wyrazem miłości do Stwórcy.

Franciszek zauważa, że to młodzież jest szczególnie wrażliwa na troskę o stworzenie oraz zachowanie natury. Zachęca, aby stanąć w szeregu z młodymi ludźmi w propagowaniu prostszego i skromniejszego sposobu życia, który będzie bardziej przyjazny dla środowiska.

Bardzo się cieszę, że młodzi ludzie mają odwagę podejmować projekty na rzecz poprawy stanu środowiska i społeczeństwa, "ponieważ te dwie rzeczy idą ze sobą w parze. My, dorośli, możemy się wiele nauczyć od młodych ludzi, ponieważ we wszystkim, co ma związek z troską o planetę, młodzi ludzie są na czele. Skorzystajmy z ich przykładu, zastanówmy się, zwłaszcza w czasie kryzysu, kryzysu zdrowotnego, kryzysu społecznego, kryzysu ekologicznego nad naszym stylem życia - nad tym, w jaki sposób się odżywiamy, jak konsumujemy, jak się przemieszczamy, jak używamy wody, energii i tworzyw sztucznych, a także nad tym, jak wiele dóbr materialnych jest często szkodliwych dla Ziemi. Wybierzmy zmianę! Podążajmy z młodymi ludźmi w kierunku prostszego i bardziej przyjaznego środowisku stylu życia – zachęca papież. I wzywa: – Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów, wyborów koniecznych do bardziej umiarkowanego i ekologicznie zrównoważonego życia, inspirowani przez młodych ludzi, którzy angażują się w tę zmianę. Oni nie są głupcami, ponieważ angażują się w swoją przyszłość. Dlatego chcą zmienić to, co odziedziczą w czasie, gdy nas już nie będzie“.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.