Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Animatorzy Ruchu Światło-Życie oraz ks. Grzegorz Rencz, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu, serdecznie zapraszają na pierwsze spotkanie Wspólnoty Dorosłych Ruchu Światło-Życie, które odbędzie się w piątek 28 czerwca 2024 r. o godz. 19.15 w domu katechetycznym przy parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu. Zaproszenie skierowane jest do osób dorosłych, które chcą rozwijać swoją wiarę. Spotkanie odbywa się będą w czwarte piątki miesiąc w godz. 19.15-21.15. Więcej informacji dla zainteresowanych tą wspólnotą oraz osób, które chcą założyć podobną grupę w swojej parafii, znajdziemy na stronie www.formacjadoroslych.pl.

 

10 Dorośli Oaza

Siostra Aldona Skrzypiec SSpS, jałmużnik Biskupa Opolskiego, organizuje zbiórkę funduszy na zakup żywności dla dzieci w Zambii, gdzie panuje susza. Koszt wyżywienia jednej rodziny to ok. 150 zł, a w potrzebie jest ponad 30 rodzin. Ofiary można wpłacać na konto bankowe Domu Nadziei (86 1240 5178 1111 0010 8711 8310). Więcej informacji na plakacie.

 

23 Zambia Zbiórka

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Opolskiej zaprasza do udziału w rekrutacji na Studium Poradnictwa Rodzinnego w edycji 2024-2026. Rekrutacja trwa do 30 września 2024 r.

Studium Poradnictwa Rodzinnego, organizowane przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Opolskiej, kształci osoby, które chcą podjąć się zadania towarzyszenia narzeczonym w ich drodze do małżeństwa poprzez posługę doradcy życia małżeńskiego, a także współpracować z duszpasterzami jako animatorzy duszpasterstwa rodzin w parafiach. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do bycia konsultantami i współpracownikami w duszpasterstwach rodzin, animatorami wspólnot parafialnych oraz przygotowują liderów ruchów, wspólnot i stowarzyszeń, którzy w lokalnych społecznościach zajmą się planowaniem i realizowaniem programów wspierających małżeństwa i rodziny.

W ramach zajęć uczestnicy Studium nabywają umiejętności do prowadzenia kursów dla narzeczonych oraz przygotowują się do pracy w diecezjalnym poradnictwie rodzinnym. Oferta kierowana jest dla każdego, kto chciałby zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności w zakresie duszpasterstwa rodzin, jak również poszerzyć swoją wiedzę na temat katolickiego nauczania na temat małżeństwa i rodziny. Podczas całego Studium gwarantujemy wykłady i warsztaty na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

Więcej szczegółów o rekrutacji, kosztach, planie oraz regulaminie Studium można znaleźć w specjalnie przygotowanym informatorze - KLIKNIJ TUTAJ.

Aby zapisać się na Studium prosimy o wypełnienie poniższego FORMULARZA REKRUTACYJNEGO - KLIKNIJ TUTAJ.

 

plakat spr 2024

Bracia Mniejsi Kapucyni zapraszają do udziału w XXX Jubileuszowym Spotkaniu Młodych, które odbędzie się od 22 do 26 lipca br. w Wołczynie. Zaproszenie skierowane jest do ludzi młodych w wieku od 15 do 30 roku życia. W programie znajdą się spotkania z ciekawymi gośćmi (m.in. bp. Łukaszem Buzunem, s. Teresą Pawlak, br. Markiem Miszczyńskim, ks. Kamilem Sowadą) oraz warsztaty (m.in. wokalne, taneczne, samoobrony). Koszt udziału to 200 zł (cena obowiązuje do 1 czerwca) lub 250 zł (cena po 1 czerwca). Szczegółowe informacje (plan spotkania, informacje o zaproszonych gościach, oferowanych warsztatach) są dostępne na stornie internetowej: www.wolczyn.kapucyni.pl

 

13 Młodzież Wołczyn

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Ławka organizuje wyjazd na Festiwal Życia, który odbędzie się od 8 do 14 lipca br. w Kokotku. To największy katolicki festiwal dla młodzieży w Polsce, wypełniony koncertami, konferencjami, warsztatami i innymi ważnymi treściami. Jest to wyjątkowo wartościowe wydarzenie dla młodzieży, w organizację którego włącza się kilka diecezji (także diecezja opolska) i zakonów. Zaproszenie skierowane jest do osób w wieku od 15 do 27 lat. Koszty są zależne od daty zapisów (im szybciej, tym taniej!) Zapisy (najpóźniej do 21 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc) oraz szczegółowe informacje na  stronie internetowej: www.lawka.org

 

Festiwal Zycia 2024 BANER 1 1200x675 1

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.