Offcanvas Section

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne uroczystości patronalne ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Program obchodów jest następujący:

Sobota – 15 sierpnia

 • 17.00 Koncert Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gogolina (na placu
  przed Sanktuarium św. Jacka)
 • 18.00 Msza św. pontyfikalna ku czci św. Jacka wraz z nieszporami (na placu
  przed Sanktuarium św. Jacka)
  Przewodniczy J.E. Ks. Bp Andrzej Czaja
  Oprawa muzyczna: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gogolina


Niedziela – 16 sierpnia (uroczystości metropolitalne)

 • 10.00 Modlitwa wprowadzająca w uroczystość odpustową ku czci św. Jacka
 • 11.00 Uroczysta suma pontyfikalna ku czci św. Jacka (na placu przed Sanktuarium św. Jacka)
  Przewodniczy J.E. Ks. Abp Alfons Nossol
  Procesja teoforyczna do Sanktuarium św. Jacka
  Oprawa muzyczna: Chór „Beati Cantores” z parafii Dziewkowice
  Orkiestra Dęta Górażdże Cement S.A.
 • 14.30 Występ Orkiestry Dętej Górażdże Cement S.A. (na placu przed Sanktuarium św. Jacka)
 • 15.00 Uroczyste nabożeństwo eucharystyczne z procesją teoforyczną do Sanktuarium św. Jacka (na placu przed Sanktuarium św. Jacka)
  Przewodniczy J.E. Ks. Bp Andrzej Czaja
  Oprawa muzyczna: Chór „Beati Cantores” z parafii Dziewkowice
  Orkiestra Dęta Górażdże Cement S.A.
 • 16.00 Koncert w wykonaniu Zespołu „iGramy z Pokusą”

Poniedziałek – 17 sierpnia

 • 19.00 Msza św. w Sanktuarium św. Jacka
  Przewodniczy J.E. Ks. Bp Andrzej Czaja
  Opolska pielgrzymka na Jasną Górę
  - transmisja w Radio Doxa

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.