Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ks. Piotr Mandala, diecezjalny duszpasterz hodowców koni, serdecznie zaprasza do udziału w Pielgrzymce Miłośników Koni i Zaprzęgów Konnych na Górze Świętej Anny, która odbędzie się w niedzielę 19 maja br. Centralnym punktem będzie Msza św. sprawowana przy „Trzech Krzyżach” o godz. 11.30.

 

konie

Rodzina Szensztacka skupiona przy Sanktuarium Coenaculum bardzo serdecznie zaprasza na coroczną pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Opolu-Winowie, która odbędzie się już w najbliższą sobotę 18 maja. Pielgrzymi wyruszą o godz. 12.30 sprzed kościoła pw. św. Sebastiana w Opolu. O godz. 15.00 Msza św. na placu przy Sanktuarium w Opolu-Winowie. Po Eucharystii poczęstunek i spotkanie we wspólnocie.

 

szensztat winów

Moderator Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w intencji kapłanów «Oremus», ks. Janusz Iwańczuk, zaprasza wszystkich zrzeszonych w Apostolacie «Margaretka» oraz wszystkich podejmujących w jakiejkolwiek formie modlitwę w intencji kapłanów, a także kapłanów i osoby życia konsekrowanego na pielgrzymkę na Górę św. Anny w sobotę 18 maja br. Rozpoczęcie o godz. 16.00 uroczystym wprowadzeniem Krzyża Świętego Jana Pawła II. O godz. 16.30 konferencja pt. „Arcybiskup Antoni Baraniak – niezłomny obrońca Kościoła”, którą wygłosi ks. Krzysztof Trembecki. Następnie o godz. 17.15 nabożeństwo ku czci Matki Bożej Kapłanów, o 17.45 przerwa. O godz. 18.00 Msza św. koncelebrowana przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaję i biskupa Jana Zająca, honorowego kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W trakcie pielgrzymki zostanie poświęcony obraz Matki Bożej Kapłańskiej namalowany przez prof. Antoniego Cygana, według wizji św. Faustyny Kowalskiej opisanej w jej „Dzienniczku”. 

 

8 Oremus

W niedzielę 12 maja br. w parafiach diecezji opolskiej odbędzie się zbiórka do puszek na budowę kościoła pw. św. Jana Pawła II w Opolu.

Ojciec Damian Dybała OMI, proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Opolu, przekazuje słowa podziękowania za pomoc:

W imieniu własnym, pozostałych Ojców i całej Wspólnoty Parafialnej dziękuję za dotychczasową duchową i materialną pomoc w budowie kościoła pw. św. Jana Pawła II w Opolu. Prace przy budowie sukcesywnie posuwają się do przodu. W niedalekiej przyszłości planujemy położyć dach – i na ten cel prosimy o zbiórkę do puszek w niedzielę 12 maja br.

Bez Waszej wielkodusznej pomocy nie jesteśmy w stanie budowy naszej świątyni pomyślnie i w miarę szybko sfinalizować, a chcemy – i mamy nadzieję, że przy Waszym wsparciu się uda – zakończyć ją w przyszłym roku.

 

Ks. Rafał Pawliczek, diecezjalny duszpasterz pszczelarzy i p. Antoni Ożóg, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, bardzo serdecznie zapraszają na kolejny Zjazd Pszczelarzy, który odbędzie się w niedzielę 19 maja br. w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej. O godz. 10.30 w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy rozpocznie się Msza św., której przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi dziekan rejonowy ks. Rudolf Świerc. Po Eucharystii p. dr hab. n. med. Agata Kabała-Dzik, prodziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katowicach, wygłosi wykład z obszaru apiterapii pt. „Właściwości przeciwnowotworowych apiterapeutyków”.

 

plakat peszczelarzy

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.