Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny bardzo serdecznie zapraszają do udziału w dorocznej Pielgrzymce Miłośników Koni i Zaprzęgów, która odbędzie się w niedzielę 21 maja br. Rozpoczęcie o godz. 11.30 Mszą św. przy Trzech Krzyżach na Kalwarii.

 

W dniach 20-21 maja 2023 r. odbędzie się 99. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę, którą organizuje Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia. Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę Apelem Jasnogórskim. Następnie o godz. 21.30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich, a o godz. 23.00 Eucharystia w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W niedzielę o godz. 8.45 wspólna modlitwa oraz konferencja. O godz. 11.00 Msza św. na Szczycie Jasnogórskim z Aktem Zawierzenia Maryi Służby Zdrowia.

 

Diecezjalne Radio Doxa zaprasza do udziału w XVI Pielgrzymce Rowerowej na Górę św. Anny. Rajd odbędzie się w sobotę 13 maja 2023 roku. Program pielgrzymki: godz. 9.00 - wyjazd opolskiej grupy rowerowej spod kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu; przejazd ok. 35 km; godz. 13.00 - Msza św. w Grocie Lurdzkiej na Górze św. Anny; godz. 14.00 - posiłek pod Domem Pielgrzyma (al. Jana Pawła II 7). Na Mszę św. można dojechać także indywidualnie lub w grupach zorganizowanych z innych miejsc naszej diecezji. W ramach pielgrzymki z Opola rowerzystów poprowadzi Opolski Klub Turystyki Rowerowej Rajder, który zapewni pilotaż, apteczkę pierwszej pomocy, pomoc przedmedyczną w drobnych urazach oraz pomoc techniczną roweru.

 

Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza narzeczonych do udziału w stacjonarnych naukach przedmałżeńskich. Najbliższy kurs stacjonarny, składający się z 4. Wieczornych poniedziałkowych spotkań, rozpocznie się 8 maja 2023 o godz. 19.00 w Domu Parafialnym przy parafii św. Jakuba i Agnieszki w Nysie. Formularz zapisów i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.rodzinnanysa.pl.

 

Moderator Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w intencji kapłanów «Oremus», ks. Janusz Iwańczuk, zaprasza wszystkich zrzeszonych w Apostolacie «Margaretka» oraz wszystkich podejmujących w jakiejkolwiek formie modlitwę w intencji kapłanów na pielgrzymkę na Górę św. Anny w sobotę 20 maja. Do udziału w pielgrzymce zapraszamy również kapłanów i osoby życia konsekrowanego. Rozpoczęcie o godz. 15.30. O godz. 16.00 konferencja pt. „Za przyczyną św. Andrzeja Boboli ratujmy kapłanów”, którą wygłosi ks. prałat Józef Niżnik, kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Następnie o godz. 17.00 nabożeństwo, o 17.30 przerwa. O godz. 18.00 Msza św. pod przewodnictwem biskupa Rudolfa Pierskały, w czasie której zostaną przekazane relikwie św. Andrzeja Boboli.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.