Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Diecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje liturgiczny kurs dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego. Wzorem ubiegłych lat, będzie on miał miejsce w następujące soboty Wielkiego Postu: 4, 11, 18 marca 2023 r. (w godz. Od 10.00 do 13.30). Cena: 250 zł. Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski (Instrukcja Komisji z dnia 5 grudnia 1994 r.) fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego oraz pracownicy mediów publicznych, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgicznych, są zobowiązani do ukończenia specjalnego kursu liturgicznego organizowanego przez Diecezjalną Komisję Liturgiczną. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają pisemne upoważnienie Kurii Diecezjalnej w Opolu do fotografowania i filmowania podczas liturgii, które maja obowiązek okazać przed rozpoczęciem celebracji. Zgłoszenia w terminie do 17 lutego br. przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu (tel. 77 44 32 130 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Na pierwszym spotkaniu należy przedłożyć pismo rekomendujące od proboszcza parafii.

Diecezjalny duszpasterz muzyków kościelnych, ks. Piotr Kierpal, zaprasza organistów i dyrygentów zespołów muzycznych posługujących w parafiach naszej diecezji na Wielkopostny Dzień Skupienia, który z uwagi na ferie zimowe odbędzie się w sobotę 25 lutego 2023 r. w parafii św. Rocha w Starych Budkowicach. W programie: wspólny śpiew, adoracja Najświętszego Sakramentu, sakrament pokuty, Msza św. oraz poczęstunek w Karczmie na Górce. Rozpoczęcie o godz. 9.30, zakończenie ok. 13.30. Mszy św. przewodniczył będzie i Słowo Boże wygłosi ks. dr hab. Mateusz Potoczny, prof. UO, dziekan WTUO. Zgłoszenia za pośrednictwem internetowego formularza.

Duszpasterstwo Akademickie „Resurrexit” zaprasza na modlitwę o dobrą żonę i dobrego męża, która odbędzie się w piątek 3 lutego br. w pomieszczeniach Duszpasterstwa przy ul. Drzymały 1a. W programie: godz. 18.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św., a po niej integracyjne tańce.

 

 

Ks. Zygfryd Waskin, diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej ołtarza, zaprasza do udziału w kursie dla przyszłych ceremoniarzy. Mogą w nim uczestniczyć ministranci lub lektorzy:

(1) będący co najmniej uczniami szkoły ponadpodstawowej,

(2) posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów,

(3) odznaczający się gorliwością w służbie ministranckiej,

(4) dobrą moralnością i pobożnością.

Kurs ten ma na celu uformować osoby pomagające w parafii w przygotowaniu liturgii (zwłaszcza niedzielnej i świątecznej) oraz w umiejętnym kierowaniu ceremoniami liturgicznymi w parafii i czuwaniu nad ich przebiegiem.

Program kursu obejmować będzie zagadnienia:

(1) z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory szat liturgicznych, itp.),

(2) zasady poprawnego wykonywania różnych funkcji liturgicznych, 

(3) obrzędy Mszy św. (OWMR), zwłaszcza uroczystej i pontyfikalnej,

(4) ceremonie Triduum Paschalnego,

(5) posługę w czasie rozmaitych nabożeństw.

Zajęcia odbywać się będą w czasie czterech weekendowych spotkań w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. Trzy pierwsze odbędą się w następujących terminach: 3-5 marca 2023 r., 21-23 kwietnia 2023 r. i 12-14 maja 2023 r. Koszt każdego z nich to 180 zł. Ostatnie - czerwcowe spotkanie - będzie jednodniowe, a jego termin zostanie uzgodniony z uczestnikami. Obecność we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górę św. Anny w dniach 29-30 sierpnia 2023 r. Obowiązkowym elementem formacji jest udział w dniu skupienia, który odbędzie się w przeddzień pielgrzymki – 28 sierpnia. Zgłoszenia do 15 lutego 2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Liczba miejsc jest ograniczona.

Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Diecezjalnej Szkoły Podstawowej i Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie zapraszają na koncert świąteczno-noworoczny, który odbędzie się 31 stycznia br. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Nysie.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.