Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kameralny zespół wokalny „Cantores Opolienses pro Musica Sacra”, działający przy Wydziale Teologicznym UO, przygotował śpiewy na Boże Narodzenie, które zostaną przedstawione podczas nabożeństwa i koncertu pt. „Puer natus et nobis”, na który zapraszam w niedzielę 8 stycznia o godz. 16.00 do kościoła pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Chrząszczycach.

 

 

Duszpasterstwo Pracowników Akademickich zaprasza na planowaną już od 2020 r. pielgrzymkę do miejsc związanych z osobą św. Jana Pawła II (Wadowice–Kalwaria Zebrzydowska–Zakopane–Kraków) z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 22–23.04.2023 r. Szczegółowe informacje i zgłoszenia do 12 stycznia u ks. Marcina Worbsa, diecezjalnego duszpasterza nauczycieli akademickich (tel. 77 44 12 805).

Na przełomie czerwca i lipca 2023 jest zaplanowana tygodniowa podróż studyjna do Szkocji. Więcej informacji zostanie przekazanych na akademickim spotkaniu opłatkowo-noworocznym, które odbędzie się w środę 11 stycznia 2023 r.

Serdecznie zapraszam do udziału w Orszaku Trzech Króli, który przemaszeruje ulicami Opola w piątek 6 stycznia 2023 r. O godz. 14.30 zbiórka na parkingu przed Narodowym Centrum Polskiej Piosenki (ul. Piastowska 14A). O godz. 15.00 wymarsz Orszaku, który przejdzie ulicami: Barlickiego, Piastowską, Zamkową, Plac Wolności i Ozimską. Następnie na placu św. Jana Pawła II pokłon Trzech Króli oraz wspólne śpiewanie kolęd. Hasło tegorocznego orszaku brzmi: „Niechaj prowadzi nas gwiazda”.

Ks. Jerzy Kostorz, diecezjalny duszpasterz ds. kultury zdrowotnej i sportu, bardzo serdecznie zaprasza sportowców, kibiców i działaczy sportowych z Opolszczyzny na Mszę św. sprawowaną w ich intencji oraz za zmarłych w 2022 r. ludzi sportu. Eucharystii, która odbędzie się w czwartek 5 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 w kościele św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach, przewodniczyć będzie oraz Słowo Boże wygłosi bp Rudolf Pierskała.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.