Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Fundacja DOXA Edukacji Medialnej zaprasza do udziału w XVII Rajdzie Rowerowym na Górę Świętej Anny, który odbędzie się w sobotę 11 maja br. Centralnym punktem będzie Msza św. w Grocie Lurdzkiej sprawowana o godz. 13.00. Następnie od godz. 14.00 odbędzie się spotkanie uczestników przy Domu Pielgrzyma (al. Jana Pawła II 7). Na Mszę św. można dojechać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych z różnych miejsc naszej diecezji. Wydarzenie organizowane jest w ramach dofinansowania zadania pn.: „Na europejskim kole okolice i Opole. Rajd rowerowy 2024” ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

 

7 Rajd Rowerowy

Ks. Bartłomiej Krajewski, dyrektor Ośrodka Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Skowronek” w Głuchołazach, zaprasza do skorzystania ze specjalnej 6-dniowej oferty letniej w promocyjnej cenie. W terminie 2-8 czerwca 2024 r. oferta z 4 zabiegami rehabilitacyjnymi dziennie (5 dni zabiegowych) kosztuje 1777 zł od osoby za pobyt w pokoju jednoosobowym lub 1444 zł od osoby za pobyt w pokoju dwuosobowym. Rezerwacje pod numerami telefonów: 77 439 1332, 77 409 2757 lub 501 124 520.

 

38 Skowronek Lato

Dyrekcja, Nauczyciele i Dyplomanci Liceum Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu oraz Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu zapraszają na wernisaż wystawy „Dyplom 2024”, który odbędzie się we wtorek 30 kwietnia. Rozpoczęcie o godz. 17.00 w „Galerii nad Odrą” (Ognisko, ul. Barlickiego 15), a następnie przejście na godz. 18.00 do Muzeum Diecezjalnego (wejście od ul. Książąt Opolskich 44).

 

wernisaż

 Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania, która odbędzie się w sobotę 11 maja 2024 r. na Jasnej Górze. Zaproszenie jest szczególnie skierowane do rodziców kapłanów, kleryków i osób życia konsekrowanego oraz członków wspólnot modlitewnych i przyjaciół seminariów duchownych, zakonów i zgromadzeń zakonnych, grup modlących się za powołania. Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 10.00 w bastionie św. Barbary (czas na konferencje, świadectwa, wymianę myśli). O godz. 13.30 w kaplicy NMP Jasnogórskiej Msza św. pod przewodnictwem bpa Andrzeja Przybylskiego, delegata KEP ds. Powołań. Podczas Eucharystii nastąpi zawierzenie Maryi rodziców osób powołanych oraz wszystkich osób wspierających powołania. 

 

8 Pielgrzymka Powołani

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.