Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza narzeczonych do udziału stacjonarnych naukach przedmałżeńskich. Najbliższy kurs (składający się z czterech poniedziałkowych wieczornych spotkań) rozpocznie się 4 marca 2024 r. o godz. 19.00 w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie. Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.rodzinnanysa.pl.

 

11 Nauki Pn Nysa

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Muzeum Diecezjalne w Opole zapraszają na doroczne Wielkopostne Wykłady Otwarte. W tym roku, z okazji 30. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Opolskiego i Wydziału Teologicznego, tematem wykładów będzie dialog teologii z innymi naukami. Wykłady przyjmą formę interdyscyplinarnej debaty w temacie aktualnych problemów i wyzwań, a dysputy odbędą się w formie dwugłosu, którego uczestnikami będą profesorowie opolskiej teologii i przedstawiciele innych nauk środowiska akademickiego miasta Opola. Pytania dotyczące problemów rozwijającej się techniki, wyzwań w sferze medycyny, w polityce, w obszarze ekologii, światopoglądu, a także w zakresie tendencji we współczesnej kulturze to zagadnienia ważne nie tylko dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, ale dotyczą także życia każdego człowieka i przyszłości ludzkości. Tegoroczne Wielkopostne Wykłady Otwarte mają na celu ukazanie, że w poszukiwaniu odpowiedzi na aktualne problemy i pytania dialog interdyscyplinarny jest możliwy i konieczny. Spojrzenie na te same problemy z różnych perspektyw stanowi wkład w poszukiwanie dróg budowy dobra wspólnego i świata opartego na współpracy i porozumieniu, zdolnego do rozwiązywania problemów i podejmowania wyzwań. Wykłady odbędą się w kolejne soboty Wielkiego Postu (pierwszy 17 lutego br.) w Auli Muzeum Diecezjalnego w Opolu (wejście od ul. Książąt Opolskich 44). Rozpoczęcie o godz. 16.30.

 

6 WWO 2024

 

 

Duszpasterze Diecezjalnego Sanktuarium św. Józef w Jemielnicy zapraszają do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej „dla zabieganych”, które będą odprawiane we wszystkie piątki Wielkiego Postu o godz. 20.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy.

 

5 Droga Jemielnica

Dziecezjalny Duszpasterz Muzyków Kościelnych - ks. Piotr Kierpal - serdecznie zaprasza schole liturgiczne oraz indywidualnych chętnych do uczestnictwa w XX Przeglądzie Schol Liturgicznych WRZOSOLA 2024, który odbędzie się w sobotę 16.03. od godz. 9:30 w kościele św. Józefa w Opolu-Wrzoskach. Przegląd będzie miał charakter warsztatów, które poprowadzi Pani Katarzyna Młynarska. Po części warsztatowej zostanie odprawiona Msza św., której przewodniczył będzie ks. Mateusz Mandalka, kazanie wygłosi ks. Piotr Kierpal. Regulamin Przeglądu zamieszczony jest w załączniku. Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

XX WRZOSOLA 1 1200

 

XX WRZOSOLA 2 1200

Ks. prałat Jan Polok, diecezjalny duszpasterz rolników, zaprasza absolwentów Diecezjalnego Katolickiego Uniwersytetu Ludności Wiejskiej oraz rolników, zwłaszcza młodych, na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w sobotę 2 marca br. w parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.