Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Siostra Jolanta Radomyska SSpS, referentka sióstr zakonnych i o. Błażej Kurowski OFM, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego, bardzo serdecznie zapraszają wszystkie osoby konsekrowane naszej diecezji do udziału w Emaus Osób Konsekrowanych, które odbędzie się w sobotę 20 kwietnia br. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkim. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 10.00. Eucharystii przewodniczyć będzie oraz Słowo Boże wygłosi biskup Rudolf Pierskała. Po Mszy św. spotkanie i świętowanie w Sali św. Anny. Organizatorzy informują, że przy kościele i klasztorze jest wystarczająca liczba miejsc parkingowych.

Ks. Jerzy Kostorz, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Opolskiej, zaprasza wszystkich katechetów na międzynarodową konferencję naukową pt.: „Kościół w zsekularyzowanym społeczeństwie”, która odbędzie się w środę 17 kwietnia 2024 r. na Wydziale Teologicznym UO w Opolu.

 

25 Konferencja WT

Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza narzeczonych do udziału w weekendowych kursach przedmałżeńskich. Najbliższy kurs weekendowy odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2024 r. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.rodzinnanysa.pl.

 

15 Nauki Weekendowe Nysa

Ks. Piotr Kierpal i ks. Mateusz Mandalka serdecznie zapraszają wszystkich chórzystów, kantorów, śpiewaków, organistów, kapłanów, siostry zakonne oraz osoby indywidualne do udziału w III edycji ogólnopolskich warsztatów chóralnych, które odbędą się od 19 do 21 kwietnia 2024 r. (piątek-niedziela) w parafii pw. św. Bartłomieja w Głogówku. Warsztaty poprowadzą: ks. Piotr Kierpal (diecezjalny duszpasterz muzyków kościelnych), ks. Mateusz Mandalka (dyrektor artystyczny wydarzenia), prof. dr hab. Małgorzata Podzielny (wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu), dr Paweł Płoskoń (wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach), mgr Katarzyna Młynarska (trener wokalny, dyrektor Studium Wokalnego we Wrocławiu). Koszt uczestnictwa wynosi 230 zł. Zapisy przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia do 16 kwietnia br., liczba uczestników ograniczona. Szczegóły na stronie www.warsztatyglogowek.pl. Zwieńczeniem warsztatów będzie niedzielna Msza św. sprawowana o godz. 16.00 pod przewodnictwem biskupa Rudolfa Pierskały oraz finałowy Koncert Wielkanocny, który rozpocznie się o godz. 17.30.

 

14 Warsztaty Głogówek

Duszpasterze parafii Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy zapraszają na spotkanie z p. Marcinem Jakimowiczem, dziennikarzem, redaktorem Gościa Niedzielnego i pisarzem. Temat spotkania brzmi: „Wygrana wojna. O Bogu, który nie wybiera tych, którzy się nie nadają”. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 8 kwietnia br. o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Jemielnicy (ul. Wiejska 43a). 

 

12 Spotkanie Jakimowicz

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.