Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania przed świętami.
W ramach stałej posługi sakramentalnej w kościele Ojców Franciszkanów w Opolu zostaną podjęte następujące dyżury:
 • Wielki Poniedziałek-Wielka Środa - w godz.: 7.30-21.00.
 • Wielki Czwartek i Wielki Piątek - w godz.: 7.30-18.00.
 • Wielka Sobota - w godz.: 7.30-16.30.
 
W ramach inicjatywy Noc Konfesjonałów na terenie naszej diecezji zostanę podjęte następujące dyżury sakramentu pokuty i pojednania:
 • Korfantów, kościół pw. Trójcy Świętej – Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek – 20.00-22.30;
 • Domecko, kościół pw. Niepokalanego Serca NMP – Wielka Środa – 20.30-22.30;
 • Grobniki, kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela – Wielka Środa – 20.00-22.30;
 • Nysa, kościół pw. św. Piotra i Pawła – Wielka Środa – 19.00-23.00;
 • Racibórz, kościół pw. Wniebowzięcia NMP – Wielka Środa – 20.00-23.00;
 • Opole, kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha – Wielki Czwartek/Wielki Piątek – 23.00-6.00;
 • Niemodlin, kościół pw. Wniebowzięcia NMP – Wielki Piątek – 20.00-24.00;
 • Opole, kościół pw. św. Michała Archanioła – Wielki Piątek – 20.00-23.00;
 • Dylaki, kościół pw. św. Antoniego – Wielki Piątek – 20.00-23.30.

6 Noc Konfesjonałów 2024

Dyrekcja i Nauczyciele diecezjalnych szkół w Nysie serdecznie zapraszają dzieci przedszkolne wraz z rodzicami oraz uczniów klas III i VIII na Dni Otwartych Drzwi w Diecezjalnym Liceum Humanistycznym oraz Diecezjalnej Szkole Podstawowej w Nysie, które odbędą się w dniach 5-6 kwietnia 2024 r. (piątek-sobota) w godz. 10.00-13.00. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z proponowaną ofertą edukacyjną na przyszły rok szkolny, zwiedzić sale dydaktyczne, salę sportową, bibliotekę, internat, salę SI czy kaplicę. Będzie także okazja do rozmowy z uczniami i nauczycielami oraz wychowawcami nowych klas. Przewidziane są konkursy z nagrodami i naukowe pokazy. Diecezjalne szkoły, oparte na chrześcijańskim systemie wartości, gwarantują nie tylko wysoki poziom nauczania, ale przede wszystkim rodziną atmosferę i personalne podejście do ucznia. 

 

26 Diec Nysa

Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza na nabożeństwo Drogi Krzyżowej przygotowane i poprowadzone przez osoby dotknięte kryzysem bezdomności. Nabożeństwo odbędzie się w Wielki Wtorek (26 marca) o godz. 19.30 w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu.

 

droga krzyżowa bezdomnych

Ks. Wojciech Lippa, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu, zaprasza na koncert połączony z prezentacją wybitnych dzieł malarskich, który odbędzie się w niedzielę 24 marca br. o godz. 18.00 w naszym diecezjalnym muzeum (ul. Kard. Kominka 1a – wejście od ul. Książąt Opolskich). Śpiewy pasyjne dawnej monodii i polifonii sakralnej wykona kameralny zespół wokalny „Cantores Opolienses pro Musica Sacra”, działający przy Wydziale Teologicznym UO, przygotowany przez ks. Joachima Waloszka i p. Kacpra Kubiaka.

 

25 Koncert Obraz Pieśń

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Dobry wieczór”, tym razem poświęcone tematyce spowiedzi świętej, które odbędzie się w środę 20 marca br. o godz. 19.30 w kościele Ojców Franciszkanów w Opolu. W programie: nieszpory przygotowane przez scholę katedralną pod kierunkiem p. Macieja Lamma, konferencja pt. „Upadłeś? Pozwól Mu, aby Cię podniósł”, którą wygłosi ks. Józef Krawiec, założyciel Domów dla Bezdomnych „Barka” oraz kapelan zakładów karnych w Strzelcach Opolskich; możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz rozmowy duchowej, a także okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

D1 Spotkanie Spowiedź

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.