Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Delegaci Biskupa Opolskiego do oceny publikacji religijnych

(ust. 01.12.2010):
 • Bp Rudolf Pierskała
 • Ks. Andrzej Demitrów
 • Ks. Zygfryd Glaeser
 • Ks. Piotr Jaskóła
 • Ks. Piotr Morciniec
 • Ks. Stanisław Rabiej
 • Ks. Helmut Sobeczko

Diecezjalna Komisja ds. duszpasterstwa liturgicznego i muzyki kościelnej

(ust. 19.11.2020):
 • Ks. Erwin Mateja – przewodniczący
 • Ks. Joachim Waloszek – wiceprzewodniczący
 • Ks. Maciej Skóra
 • P. Józef Chudalla
 • Ks. Piotr Kierpal
 • Ks. Joachim Kobienia
 • P. Maciej Lamm
 • Ks. Józef Mikołajec
 • P. Remigiusz Pośpiech
 • Ks. Mateusz Potoczny
 • Ks. Grzegorz Poźniak
 • Ks. Przemysław Seń
 • Ks. Piotr Tarliński
 • Ks. Marcin Worbs

Podkomisja Muzyki Kościelnej

 • Ks. Joachim Waloszek – II wiceprzewodniczący
 • P. Alfred Bączkowicz
 • P. Mariola Brzoska (diec. gliwicka)
 • P. Józef Chudalla
 • P. Jan Dolny
 • Ks. Bogdan Kicinger (diec. gliwicka)
 • Ks. Franciszek Koenig (diec. gliwicka)
 • Ks. Jerzy Kowolik
 • P. Remigiusz Pośpiech
 • Ks. Grzegorz Poźniak
 • Ks. Piotr Tarlinski
 • P. Brygida Tomala (diec. gliwicka)

Diecezjalna Komisja ds. Sztuki i Konserwacji Zabytków

(ust. 01.12.2010):
 • Ks. Piotr Paweł Maniurka – przewodniczący
 • Ks. Wojciech Lippa – zastępca przewodniczącego
 • P. Łucja Bagińska
 • Ks. Ryszard Kinder
 • P. Marian Molenda
 • P. Iwona Solisz
 • P. Elżbieta Molak

Międzydiecezjalna Komisja ds. Ekumenizmu

(dla diecezji gliwickiej i opolskiej):
 • Ks. Zygfryd Glaeser – przewodniczący
 • Ks. Krystian Kałuża – zastępca przewodniczącego
 • Ks. Piotr Burczyk
 • Ks. Piotr Jaskóła
 • Ks. Aleksander Kawa
 • Ks. Mateusz Kotowicz (diec. gliwicka)
 • Ks. Piotr Paszko (diec. gliwicka)
 • Ks. Bernard Plucik (diec. gliwicka)
 • Ks. Rajmund Porada
 • Ks. Robert Potempa (diec. gliwicka)
 • Ks. Stanisław Rabiej
 • Ks. Damian Trojan (diec. gliwicka)
 • Ks. Grzegorz Woźnica (diec. gliwicka) 
 • Barbara Chyłka
 • Magdalena Chylińska

Diecezjalna Komisja ds. Budownictwa Sakralnego i Kościelnego

(ust. 01.12.2010):
 • Ks. Ginter Żmuda – przewodniczący
 • Ks. Alfred Skrzypczyk – zastępca przewodniczącego
 • P. Wiesław Baran
 • P. Zdzisław Budziński
 • P. Jarosław Kuźlik
 • P. Krystyna Piecuch
 • P. Dawid Waloszek

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.