Offcanvas Section

śp. ks. Alfons Schubert

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w piątek 31 lipca 2020 r. odszedł do wieczności ks. Alfons Schubert (l. 82), emerytowany proboszcz parafii...

Śp. ks. Bohdan Deja

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w 30 lipca 2020 r. odszedł do wieczności ks. Bohdan Deja (l. 83), emerytowany proboszcz parafii św. Jadwigi...

Wakacyjne urzędowanie Kurii Diecezjalnej w Opolu

Uprzejmie informujemy, iż od 30 czerwca Kuria Diecezjalna w Opolu pracuje w tzw. wakacyjnym trybie urzędowania. Jest więc aktualnie czynna...

Komunikat Biskupa Opolskiego w związku z Pielgrzymką na Jasną Górę

Drodzy Diecezjanie! Od kilku miesięcy zmagamy się z trudnym doświadczeniem epidemii, która boleśnie dotknęła wiele dziedzin naszego życia....

Wydział Teologiczny zaprasza na studia

W nowym roku akademickim wydział proponuje cztery kierunki studiów. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w nowym roku akademickim...

AKTUALNOŚCI

śp. ks. Alfons Schubert

lipiec 31, 2020
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w piątek 31 lipca 2020 r. odszedł do wieczności ks. Alfons Schubert (l. 82), emerytowany proboszcz parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu.

ZAPOWIEDZI

Uroczystości patronalne ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim

lipiec 24, 2020
Serdecznie zapraszamy na tegoroczne uroczystości patronalne ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Program obchodów jest następujący: Sobota – 15…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.