Offcanvas Section

Diakoni rozpoczynają praktyki w parafiach

W diecezji gliwickiej praktyki rozpocznie sześciu diakonów, a w diecezji opolskiej - trzech. - Dzisiejsze rozesłanie jest zwieńczeniem...

Ks. dr hab. Marek Lis został profesorem

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dn. 4 stycznia 2021 r. ks. dr hab. Marek Lis otrzymał tytuł profesora nauk...

Modlitwa o Jedność w Diecezji Opolskiej

TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 2021 W DIECEZJI OPOLSKIEJ 17.01.2021 List pasterski Biskupa Opolskiego (Niedziela)...

W niedzielę Dzień Solidarności z Chorwacją

24 stycznia 2021 r. Dniem Solidarności z Chorwacją Dnia 29 grudnia 2020 roku Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie...

Franciszek i Benedykt XVI zostali zaszczepieni

Zarówno Papież Franciszek, jak i Benedykt XVI zostali już zaszczepieni przeciw koronawirusowi – podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej....

AKTUALNOŚCI

Diakoni rozpoczynają praktyki w parafiach

styczeń 21, 2021
W diecezji gliwickiej praktyki rozpocznie sześciu diakonów, a w diecezji opolskiej - trzech. - Dzisiejsze rozesłanie jest zwieńczeniem czasu, który kandydaci do święceń kapłańskich spędzili w seminarium, jest momentem, do którego formacja seminaryjna zmierza,…

ZAPOWIEDZI

Niedziela Słowa Bożego - 24 stycznia 2021 r.

styczeń 14, 2021
Zgodnie z wolą Papieża Franciszka trzecia niedziela okresu zwykłego każdego roku ma być w kościele przeżywana jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona…

KRONIKA

6 stycznia - Objawienie Pańskie

styczeń 05, 2021
Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan,…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.