Offcanvas Section

Pielgrzymka do Ziemi Świętej w Roku Jubileuszu Diecezji Opolskiej

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu we współpracy z Biurem Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „Alf” organizuje...

100 lat Związku Polaków w Niemczech

W poniedziałek 16 maja 2022 r. w Opolu odbędą się uroczystości związane z jubileuszem 100 lat istnienia Związku Polaków w Niemczech....

Diecezja opolska ma 6 nowych diakonów

W sobotę 7 maja w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu bp Rudolf Pierskała udzielił święceń diakonatu 6 klerykom z V roku Wyższego...

Jubileuszowa Konferencja Naukowa - zaproszenie

Rok 2022 obfituje w liczne jubileusze, o których warto pamiętać i które warto też wspólnie przeżywać. 100 lat temu, czerpiąca z...

Jubileuszowe dzieła wsparcia

Jubileuszowe dzieło wparcia renowacji katedry opolskiej Od 2015 roku trwa dzieło renowacji naszej opolskiej katedry. Stan murów...

AKTUALNOŚCI

Pielgrzymka do Ziemi Świętej w Roku Jubileuszu Diecezji Opolskiej

maj 16, 2022
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu we współpracy z Biurem Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „Alf” organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej, z udziałem biskupa Pawła Stobrawy, z okazji obchodzonego jubileuszu diecezji. Pielgrzymka odbędzie…

ZAPOWIEDZI

Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny

maj 16, 2022
Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny w niedzielę 05.06.2022 r. (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego). Wallfahrt der Nationalen und Ethnischen Minderheiten zum St. Annaberg Program Uroczystości: 10.00 – Modlitwy o pokój na świecie,…

KRONIKA

Śp. ks. prałat Edmund Cisak

maj 10, 2022
W poniedziałek, 9 maja 2022 r. do wieczności odszedł śp. ks. Edmund Cisak, emerytowany proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu. Eksportacja odbyła się w piątek, 13.05.2022 o godz. 16:00 w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.