Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Diecezjalne Radio Doxa zaprasza na wyjątkowy koncert. W sobotę 23 marca br. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Jacka w Opolu-Kolonii Gosławickiej zabrzmią pieśni pasyjne w wykonaniu Zespołu Instrumentalnego oraz Chóru Akademickiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Organizatorem koncertu jest Fundacja DOXA Edukacji Medialnej w ramach dofinansowania zadania pn.: "Harmonia Męki i Nadziei. Koncert pasyjny z okazji XX-lecia Polski w UE" ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. Wstęp na koncert jest bezpłatny, będzie on również transmitowany na antenie Diecezjalnego Radia Doxa.

 

33 Koncert Doxa

Tegoroczne formacyjno-modlitewne spotkanie dla małżonków w kryzysie odbędzie się w niedzielę 17 marca o godz. 14.00 w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu. Spotkanie poprowadzi bp Waldemar Musioł.

Dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice i uczniowie Diecezjalnej Szkoły Podstawowej i Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie zwracają się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1,5% podatku na rzecz tych instytucji. W zeznaniu podatkowym za rok 2023 należy wpisać nr KRS 0000579694 (Fundacja Ławka) z dopiskiem: „Na rzecz diecezjalnych szkół w Nysie”. Społeczność tych szkół serdecznie dziękuje za wszelkie wsparcie.

 

28 Ulotka Nysa

Szkolne Koła Caritas organizującą zbiórkę artykułów dla osób bezdomnych i wykluczonych społecznie, które korzystają z „Łaźni dla Osób Bezdomnych” w Opolu. Akcji towarzyszy hasło: „Mój dom w plecaku”. Zbierane są małe plecaki zawierające najpotrzebniejsze artykuły: skarpety, bieliznę męską, łyżkę, latarkę lub świeczkę, zapałki, kubek termiczny, czapkę, rękawiczki, mały ręcznik. Przygotowane plecaki należy przekazać opiekunom Szkolnych Kół Caritas, którzy dostarczą je do centrali Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu (przy ul. Szpitalnej 5 a). Szczegółowe informacje przekazuje p. Agnieszka Rosół, Koordynator SKC (tel. +48 662 975 515).

 

26 SKC Łaźnia

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.