Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania, która odbędzie się w sobotę 11 maja 2024 r. na Jasnej Górze. Zaproszenie jest szczególnie skierowane do rodziców kapłanów, kleryków i osób życia konsekrowanego oraz członków wspólnot modlitewnych i przyjaciół seminariów duchownych, zakonów i zgromadzeń zakonnych, grup modlących się za powołania. Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 10.00 w bastionie św. Barbary (czas na konferencje, świadectwa, wymianę myśli). O godz. 13.30 w kaplicy NMP Jasnogórskiej Msza św. pod przewodnictwem bpa Andrzeja Przybylskiego, delegata KEP ds. Powołań. Podczas Eucharystii nastąpi zawierzenie Maryi rodziców osób powołanych oraz wszystkich osób wspierających powołania. 

 

8 Pielgrzymka Powołani

Ks. Łukasz Michalik, diecezjalny duszpasterz Ruchu Światło-Życie, zaprasza do udziału w tegorocznych rekolekcjach oazowych:

 • Oaza Dzieci Bożych II (dla uczniów szkoły podstawowej): 30 czerwca - 6 lipca, prowadzący: ks. Paweł Korsan, miejsce: Diecezjalny Dom Formacyjny w Raciborzu-Miedoni; zapisy za pośrednictwem elektronicznego formularza;
 • Oaza Nowego Życia I st. (dla uczniów od klasy 8 szkoły podstawowej): 16 lipca - 1 sierpnia, prowadzący: ks. Łukasz Michalik, miejsce: Pasierbiec; zapisy za pośrednictwem elektronicznego formularza;
 • Oaza Nowego Życia II st. (dla osób, które ukończyły ONŻ I st.): 16 lipca - 1 sierpnia, prowadzący: ks. Piotr Kłonowski, miejsce: Schronisko Młodzieżowe "Ustrzyk" w Ochotnicy Górnej; zapisy za pośrednictwem elektronicznego formularza;
 • Oaza Dzieci Bożych II (dla uczniów szkoły podstawowej): 21 lipca - 1 sierpnia, prowadzący: ks. Andrzej Flak, miejsce: Zakopane; zapisy u prowadzącego;
 • Oaza Ewangelizacji (dla uczniów od klasy 7 szkoły podstawowej): 2-9 sierpnia, prowadzący: ks. Leszek Rygucki, miejsce: Diecezjalny Dom Formacyjny w Raciborzu-Miedoni; zapisy za pośrednictwem elektronicznego formularza.

rekolekcje Oaza

Ks. Łukasz Knosala, diecezjalny duszpasterz Środowisk Laudato Si, zaprasza do udziału w konkursie „Laudato Si’ w praktyce”. Konkurs rozpoczął się 15 kwietnia 2024 r. i trwa aż do Tygodnia Laudato Si’, który rozpocznie się w niedzielę 19 maja br., a zakończy w kolejną 26 maja br. Zgłoszenia konkursowe można wysyłać do 18 maja 2024 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.zieloneparafie.pl w zakładce “konkurs”. Konkurs organizowany jest przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska oraz Diecezjalnego Duszpasterza Środowisk Laudato Si’ w diecezji opolskiej. Biskup Opolski objął inicjatywę patronatem honorowym.

 

33 Laudato Baner

Ks. Daniel Leśniak, przewodnik Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę, przypomina, że pielgrzymka w 2024 r. wyruszy: z Nysy w niedzielę 11 sierpnia; z Opola, Głubczyc i Raciborza w poniedziałek 12 sierpnia, a z Kluczborka we wtorek 13 sierpnia. Na jasnogórski szczyt pątnicy dotrą w sobotę 17 sierpnia.

 

22 Pielgrzymka na Jasną Górę 2024

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.